2.5.2008, Sdělovací technika

Na ČVUT se rodí Fakulta informatiky

Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc, poradce rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc, oznámil 8. dubna na mimořádné tiskové konferenci záměr rozšířit sedmičlennou rodinu fakult nejstarší české technické univerzity o Fakultu informatiky (FI), která by měla zahájit výuku na začátku zimního semestru ve školním roce 2009/10. FI by tak zbavila Fakultu biomedicínského inženýrství role benjamínka a sama zaujala pozici nejmladšího člena v technické akademické obci se všemi výhodami i nevýhodami, které taková pozice s sebou nese. Výuka informatiků není jednoduchá a pokud má vychovávat tvůrčí a systémově uvažující odborníky, musí stavět na solidních základech širších znalostí matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky a dalších exaktních věd. Současná výuka informatiky ovlivňuje a z větší či menší míry zasahuje většinu studijních oborů, jak na FEL, tak i na všech ostatních fakultách ČVUT. Podle záměru předkladatelů projektu by soustředění výuky informatiky na specializované fakultě mělo garantovat rozsah i kvalitu znalostí absolventů, která musí být srovnatelná s nejlepšími evropskými technickými univerzitami. FI si dále klade za cíl stát se výzkumnou fakultou s moderním programem výuky na bakalářském, magisterském i doktorském stupni, s kvalitním výzkumem ve všech základních i aplikačních oblastech informatiky. Na úrovni studia i výzkumu chce FI podporovat synergické efekty symbiózy s existujícími i nově vznikajícími obory aplikované a inženýrské informatiky. Podle názoru přípravného týmu prof. Tvrdíka, který vznik nové fakulty připravuje, vydává vedení ČVUT směrem k odborné veřejnosti jasný signál, že chápe informatiku jako plnohodnotný vědecký obor a je v tomto duchu schopno podpořit budování odpovídajících finančních, personálních i technických podmínek nezbytných pro vydání akreditačních dokumentů, které jsou podmínkou pro zahájení výuky. Posluchači FEL, kteří jsou v současné době studenty na katedře počítačů, budou po formálním přestupu na novou fakultu pokračovat ve studiu, aniž by tato formální změna měla na jejich studijní program jakýkoli vliv.


12.5.2008, ceska-media.cz

45. ročník mezinárodního festivalu Techfilm a 3. ročník mezinárodní konference Emtech

09:00 - Začíná 45. ročník mezinárodního festivalu Techfilm a 3. ročník mezinárodní konference Emtech. Potrvá do 15. května. Na programu je každý den promítání soutěžních filmů, prezentace výukových produktů, semináře a denní projekce na přání škol - areál ČVUT, Institut intermédií, Praha 6

http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=237811


13.5.2008, lupa.cz

Setkání s pracovníky divize MySQL ze Sunu

Společnost Sun Microsystems společně s ČVUT pořádá setkání české vývojářské komunity s pracovníky divize MySQL ze Sun Microsystems. Akce je naplánována na pondělí 19. května na adrese Technická 2, Praha 6 - Dejvice (v místnosti 309). Délka setkání, které bude zahájeno v 18:00, má být přibližně 150 minut. Vstup je zdarma a není třeba se předem registrovat. Prezentace proběhnou v anglickém jazyce, návštěvníci budou mít příležitost pokládat i své dotazy. Program setkání naleznete na Java.cz.

http://www.lupa.cz/zpravicky/setkani-s-pracovniky-divize-mysql-ze-sunu/


13.5.2008, lupa.cz

Signály prvé i druhé pokusné družice systému GALILEO přijímány na ČVUT v Praze

Družice GIOVE-B je druhou testovací družicí připravovaného evropského družicového navigačního systému GALILEO, který by měl být nasazen do služby mezi lety 2011 . 2013. Na palubě družice se testují podstatné funkční bloky budoucího systému. Družice byla vypuštěna 16 minut po půlnoci 27. 4. pražského času. Signály, které mohou sloužit pro navigaci, pokud budou pracovat alespoň 4 takové družice, začala vysílat 7. května.

Podobné signály vysílá i její předchůdkyně, družice GIOVE-A, vypuštěná 28. 12. 2005, které pracoviště ČVUT rovněž úspěšně přijímá.

ČVUT se zabývá družicovou navigací 25 let. Jde především o konstrukci přijímačů signálů známého systému Spojených států GPS, ruského systému GLONASS a nyní i systému GALILEO. Katedra radioelektroniky je známá i tím, že byla první v ČR, která na počátku devadesátých let začala generovat korekční signály tzv. diferenčního GPS, s jejichž pomocí bylo možné opravovat tehdy stometrovou chybu určení polohy na 30 cm až jeden metr.

Experimentální přijímač vlastní konstrukce, kterým pracovníci ČVUT přijímají obě družice GIOVE, umožňuje přijímat i signály zmíněných systémů GPS a GLONASS. Jejich současným příjmem lze dosáhnout vysoké přesnosti a spolehlivosti údaje o poloze.

Na pracovišti se vyvíjejí také metody příjmu signálů z družic v tzv. obtížném prostředí, tj. v budovách, zastavěných oblastech, v terénních zářezech. V těchto situacích, kdy družice nejsou přímo viditelné, běžné přijímače selhávají. Pracovníci ČVUT zpracovali metody, jimiž se lze i s touto situací vyrovnat, což je důležité např. při záchranných pracích.

O svých výsledcích pracovníci pravidelně referují na významných zahraničních konferencích konaných v Bruselu, Londýně, Tokiu. V minulém týdnu přednesli jeden takový referát na prestižní konferenci PLANS (Position Location and Navigation Symposium) ve Spojených státech.

Skutečnost, že ČVUT přijímá signály družic GIOVE dává České republice šanci vyrábět přijímače systému GALILEO, příp. vysoce přesné a vysoce spolehlivé přijímače všech dostupných družicových navigačních systémů.

http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/signaly-systemu-galileo-prijimany-na-cvut-v-praze/


16.5.2008, abclinuxu.cz

Setkání s MySQL na ČVUT, host Kaj Arnö

Sun Microsystems a České vysoké učení technické v Praze pořádají setkání české vývojářské komunity s pracovníky divize MySQL společnosti Sun Microsystems. Akce proběhne 19. května od 18:00 na ČVUT v Praze - Dejvicích (ulice Technická 2, v místnosti 309).

http://www.abclinuxu.cz/zpravicky/setkani-s-mysql-na-cvut-host-kaj-arno


16.5.2008, mobil.cz, idnes.cz

Na ČVUT už přijímají signály z navigačního systému Galileo

Odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze, kteří se zabývají družicovou navigací, úspěšně přijímají signály první i druhé pokusné družice Giove-B systému Galileo.

Družice Giove-B je druhou testovací družicí připravovaného evropského družicového navigačního systému Galileo, který by měl být nasazen do služby mezi lety 2011 až 2013. Na palubě družice se testují podstatné funkční bloky budoucího systému. Družice byla vypuštěna 27. dubna v 00:16. Signály, které mohou sloužit navigaci, pokud budou pracovat alespoň čtyři takové družice, začala Giove-B vysílat 7. května. Podobné signály vysílá i její předchůdkyně, družice Giove-A, vypuštěná 28. prosince 2005. Pracoviště ČVUT je rovněž úspěšně přijímá.

ČVUT se zabývá družicovou navigací 25 let. Jde především o konstrukci přijímačů signálů známého systému Spojených států GPS, ruského systému Glonass a nyní i systému Galileo. Katedra radioelektroniky je známá i tím, že byla první v ČR, která na počátku devadesátých let začala generovat korekční signály takzvaného diferenčního GPS, s jejichž pomocí bylo možné opravovat tehdy stometrovou chybu určení polohy na 30 centimetrů až jeden metr.

Experimentální přijímač vlastní konstrukce, kterým pracovníci ČVUT přijímají obě družice Giove, umožňuje přijímat i signály zmíněných systémů GPS a Glonass. Jejich současným příjmem lze dosáhnout vysoké přesnosti a spolehlivosti údaje o poloze.

Na pracovišti se vyvíjejí také metody příjmu signálů z družic v takzvaném obtížném prostředí, to znamená v budovách, zastavěných oblastech, v terénních zářezech. V těchto situacích, kdy družice nejsou přímo viditelné, běžné přijímače selhávají. Pracovníci ČVUT zpracovali metody, jimiž se lze i s touto situací vyrovnat, což je důležité třeba při záchranných pracích.

Skutečnost, že ČVUT přijímá signály družic Giove, dává České republice šanci vyrábět přijímače systému Galileo, případně vysoce přesné a vysoce spolehlivé přijímače všech dostupných družicových navigačních systémů.

http://mobil.idnes.cz/na-cvut-uz-prijimaji-signaly-z-navigacniho-systemu-galileo-po8-/navigace.asp?c=A080514_091914_navigace-gps_kor


16.5.2008, itbiz.cz

Sun Microsystems a ČVUT pořádají setkání české vývojářské komunity

Sun Microsystems a České vysoké učení technické v Praze pořádají setkání české vývojářské komunity s pracovníky divize MySQL společnosti Sun Microsystems.

Akce proběhne dne 19. května od 18:00 na ČVUT v Praze-Dejvicích (ulice Technická 2, v místnosti 309).

Vstup na setkání je volný a není třeba se registrovat. Budou přítomni významní vývojáři produktu MySQL i management společnosti. Návštěvnící tedy budou mít možnost zeptat se na celou škálu dotazů, včetně otázek o budoucnosti MySQL či dotazů technického rázu. Prezentace proběhnou v anglickém jazyce, délka setkání bude cca. dvě a půl hodiny.

TIP: Akce se osobně zúčastní a na dotazy tisku zasvěceně odpoví také Kaj Arnö, Vice-president divize MySQL společnosti Sun Microsystems, který tým MySQL posílil v roce 2001 a od té doby ve společnosti zastává řadu významných funkcí.

http://itbiz.cz/sun-setkani-vyvojaru


17.5.2008, Professional Computing

Na ČVUT se rodí Fakulta informatiky

Nejstarší česká technická univerzita se rozroste o Fakultu informatiky (FI), která by měla zahájit výuku na začátku zimního semestru ve školním roce 2009/10. Na mimořádné tiskové konferenci tento záměr oznámil prof. Pavel Tvrdík, vedoucí přípravného týmu a poradce rektora ČVUT prof. Václava Havlíčka.

FI tak zaujme pozici nejmladšího člena v technické akademické obci se všemi výhodami i nevýhodami, které s sebou taková pozice nese.

Výuka informatiků není jednoduchá, a pokud má vychovávat tvůrčí a systémově uvažující odborníky, musí stavět na solidních základech širších znalostí matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky a dalších exaktních věd. Současná výuka informatiky ovlivňuje a z větší či menší míry zasahuje většinu studijních oborů, jak na FEL, tak i na všech ostatních fakultách ČVUT. Podle záměru předkladatelů projektu by soustředění výuky informatiky na specializované fakultě mělo garantovat rozsah i kvalitu znalostí absolventů, která musí být srovnatelná s nejlepšími evropskými technickými univerzitami. FI si dále klade za cíl stát se výzkumnou fakultou s moderním programem výuky na bakalářském, magisterském i doktorském stupni a kvalitním výzkumem ve všech základních i aplikačních oblastech informatiky.


18.5.2008, zive.cz

Vše, co jste chtěli vědět o MySQL

Sun Microsystems a České vysoké učení technické v Praze pořádají setkání české vývojářské komunity s pracovníky divize MySQL společnosti Sun Microsystems. Akce proběhne dnes, tedy 19. května od 18:00 na ČVUT v Praze-Dejvicích (ulice Technická 2, v místnosti 309).

Vstup na setkání je volný a není třeba se registrovat. Budou přítomni významní vývojáři produktu MySQL i management společnosti, takže budete mít možnost zeptat se na celou škálu dotazů, včetně otázek o budoucnosti MySQL či dotazů technického rázu. Prezentace proběhnou v anglickém jazyce, délka setkání bude cca. dvě a půl hodiny.

Tip: Akce se osobně zúčastní a na dotazy tisku zasvěceně odpoví také Kaj Arnö, Vice-president divize MySQL společnosti Sun Microsystems, který tým MySQL posílil v roce 2001 a od té doby ve společnosti zastává řadu významných funkcí.

http://www.zive.cz/default.aspx?article=141793


19.5.2008, Strategie

Nová fakulta informatiky

Vedoucí katedry telekomunikační techniky a děkan FEL ČVUT v Praze Boris Šimák otevřel zajímavou otázku potřebného vzdělání pro odborníky v oboru ICT 2.0. Na úvod svého vystoupení Šimák připomněl záměr ČVUT otevřít v zimním semestru 2009/10 Fakultu informatiky, která tak rozšíří sedmičlennou rodinu fakult nejstarší české technické univerzity.

Otázkou pro Šimáka zůstává, jak připravit studenty, kteří budou absolvovat řekněme v roce 2011, když nikdo z vyučujících neví, jak bude vypadat technický pokrok k tomuto datu. Důležitým základem vzdělání informatika je podle Šimáka matematika a fyzika, horizontálně propojené a prostupné s ostatními disciplínami. Jeden předmět by měli noví informatici absolvovat kompletně v angličtině a i jinak zdůrazňoval Šimák nutnost propojení výuky s praxí. V této souvislosti pochválil spolupráci s některými telekomunikačními firmami, které pomáhají vybudovat výuková centra pro studenty.


19.5.2008, Prosperita

Elektronické vzdělávání dostupné všem!

Základem úspěšného fungování každého podniku je optimalizace činností spojených se získáváním a užíváním informací. Velmi efektivním nástrojem se v této oblasti ukázal být e-learning. Časově úsporný proces učení prostřednictvím e-learningu však již nemusí být pouze výsadou velkých podniků. Projekt .Pražská síť podpory elektronického vzdělávání. otevírá možnost využívat vysoce kvalitní výukové moduly i zástupcům pražských malých a středních podniků, stejně jako lidem, kteří se o podnikání teprve zajímají.

Moduly jsou tak k nalezení od května na webové adrese http://pspev.cvut.cz projektu, který realizuje společnost IMA s cílem vytvořit a rozvíjet systém uznávaného a kvalitního vzdělávání, které již dnes poskytují Hospodářská komora hl. m. Prahy a Český svaz vědeckotechnických společností. Moduly vypracovali špičkoví odborníci na danou tematiku, kteří při jejich tvorbě reflektovali aktuální témata z oblastí managementu, informačních technologií a informační společnosti, daňové problematiky, marketingu, psychologie obchodu, či velmi aktuální oblasti řízení projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU.

Dnes tak populární e-learning získal v tomto projektu zcela konkrétní podobu, a to díky spolupráci všech partnerů projektu - Institutu mikroelektronických aplikací s.r.o., České vědeckotechnické společnosti pro informatizaci a informační technologie, Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT, Hospodářské komory hlavního města Prahy a Ústavu informačních studií FF UK.

Samotnému spuštění e-learningového systému předcházelo pečlivé mapování poptávky malých a středních podniků, nabídky na trhu a využívání e-learningu v ČR vůbec. Sestavení a výroba samotných výukových modulů byla přesně cílena tak, aby systém co nejefektivněji pokryl nároky pražských podnikatelů na elektronické vzdělávání. Díky spolufinancování z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy mohou být i takto kvalitní vzdělávací moduly pro malé a střední podniky a další zájemce o podnikání zdarma, stačí se v systému zaregistrovat a samotná výuka je bezplatná. Projekt tím chce umožnit přístup ke kvalitnímu vzdělání skutečně všem podnikům a živnostníkům a nikoho nediskriminovat.

Součástí projektu jsou rovněž informační, poradenské, marketingové a networkingové aktivity. Do celkového výčtu cílové skupiny programu patří zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ a profesní a podnikatelská sdružení, veřejná správa, výzkumné a akademické instituce i širší občanská veřejnost. Partneři projektu se shodují na nutnosti dále podporovat šíření využití e-learningu mezi uvedené cílové skupiny a dále pracují na zahrnutí postupů elektronického vzdělávání i do dalších vzdělávacích a poradenských službách, které zajišťují.


24.5.2008, abclinuxu.cz

Linuxový víkend 2008

Právě probíhá Linuxový víkend. Pokud se nemůžete dostavit do posluchárny 209 FEL ČVUT v Dejvicích, Praha 6, tak máme pro vás streaming.

http://www.abclinuxu.cz/zpravicky/linuxovy-vikend-2008-prave-ted-streaming


26.5.2008, businessworld.cz

IBM a FEL ČVUT vyhlásily vítěze soutěže IBM Student Research Projects

Společnost IBM Česká republika a České vysoké učení technické v Praze ocenily výzkumné projekty již šestého kola soutěže IBM Student Research Projects.

Kromě finanční odměny soutěž přinesla studentům i praktické zkušenosti a možnost podílet se na výzkumech centra pro výzkum a rozpoznávání hlasu společnosti IBM v Praze.

Do šestého kola studenti přihlásili 21 projektů, ve kterých řešili zadání vycházející z konkrétních potřeb a zájmů výzkumných pracovišť vysoké školy a IBM. Studenti si však mohli vybírat témata i z jiných oborů a dané problémy dále rozpracovat formou semestrálních, bakalářských či diplomových prací.

Práce na projektu v sobě zahrnuje detailní dokumentaci všech kroků a následně prezentaci výzkumu před porotou. Studenti pracují v týmech a průběžné výsledky konzultují přímo s pracovníky IBM. Vítězové, které určuje odborná porota složená ze zástupců ČVUT a IBM, obdrží finanční odměnu a ti nejlepší získají možnost pracovat formou odborných stáží ve společnosti IBM.

"Z hlediska vysoké školy je důležitým aspektem zmíněného programu skutečnost, že studenti oceňují možnost práce na reálných problémech přicházejících z praxe - v daném případě z prostředí významné mezinárodní firmy," dodává Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc., profesor katedry počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT. Porota vybrala a ocenila výzkumné práce v hlavní kategorii a dále v samostatné kategorii Cell (kategorie prací zabývajících se problematikou Cell procesorů). V loňském roce IBM poskytla katedře počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT servery a simulátory procesorů Cell, studenti na nich vyvíjejí a testují řadu algoritmů z oblasti umělé inteligence a rozpoznávání hlasu. ČVUT se tak stala jednou z prvních univerzit na světě, která zařadila architekturu Cell do své výuky.

Hlavní kategorie

1. místo: projekt Mobilní aplikace . jízdní řády, Jakub Zahradník a Petr Podhorský
2. místo: projekt Plugin a generátor skriptů pro WebSphere, Tomáš Turek a Jakub Řezníček
3. misto: projekt SecondLife - Procházka Prahou a prezentace katedry počítačů, Tomáš Vichta, Václav Stolín, Jana Žďárská, Jan Hořejší

Kategorie Cell

1. místo: projekt Disparity Map Computation on Cell, Ondřej Korotvička
2. místo: projekt Multi-layer Perceptron on Cell, Michal Navrkal
3. místo: projekt Signal Filtration on Cell, Jaroslav Sýkora

Zvláštní cena poroty

Projekt Rozšíření aplikace SitCom o přehrávání zvuku, Michal Valach

"Naše spolupráce s ČVUT je jedinečnou příležitostí pro studenty, jak se připravit na svou budoucí profesní kariéru. Jako někdejší absolvent ČVUT jsem velice rád, že se daří propojovat teoretické znalosti s tolik žádanými praktickými zkušenostmi," hodnotí program Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM Česká republika.

Za dobu svého konání byl program dotován částkou více než 56 000 USD. Programu se do dnešního dne zúčastnilo 380 studentů a vznikla řada projektů, které na něj navazují. IBM tak dlouhodobě naplňuje svou strategii podpory a rozvoje vzdělanosti.

Dokumentace projektů soutěže je veřejně dostupná na http://ibm-cvut.felk.cvut.cz


26.5.2008, itbiz.cz

IBM Student Research Projects již zná své vítěze

Společnost IBM, spolupracující s Českým vysokým učením technickým (ČVUT), ocenila v šestém kole soutěže IBM Student Research Project studenty, kteří se zúčastnili třech kategorií.

Do soutěže se přihlásilo celkem 21 projektů, jejich zadání bylo spjato nejen se zájmy IBM, ale také samozřejmě výzkumných pracovišť ČVUT. Projekty mají pro studenty velký význam, studenti totiž mohou své teoretické znalosti využít při praktické aplikaci. Hlavní kategorii vyhrál projekt Mobilní aplikace - jízdní řády, jehož autory jsou J. Zahradník a P. Podhorský. Dále byla vyhlášena kategorie Cell a také zvláštní cena poroty.

http://itbiz.cz/ibm-cvut-projekty


28.5.2008, Právo

Programátoři získali klíč k aplikacím pro nevidomé

Spolupráce Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (FEL ČVUT) a Sun Microsystems přináší pomoc vývojářům i nevidomým spoluobčanům z celého světa.

Rozšíření vývojového prostředí NetBeans pro návrh co nejlépe přístupného uživatelského rozhraní aplikací je nyní k dispozici všem programátorům.

Na Katedře počítačů FEL ČVUT totiž vznikl unikátní nástroj, který umožňuje vyvíjet dobře přístupné uživatelské rozhraní i programátorům bez speciálních znalostí specifik softwarových aplikací pro hendikepované. Jedná se o první nástroj svého druhu, který je navíc volně dostupný Java vývojářům formou modulu pro vývojové prostředí NetBeans.

Na počátku tohoto projektu stálo zadání zjednodušit vývoj aplikací v Javě tak, aby byly snadno ovladatelné i pro hendikepované (například nevidomé) uživatele. Od počátku byla respektována platná americká právní norma (tzv. Section 508) řešící požadavky přístupnosti v této oblasti.

Samotný modul automaticky kontroluje aktuální stav vytvářeného uživatelského rozhraní z pohledu přístupnosti (accessibility) a vypisuje seznam potenciálních problémů, které řadí dle priorit. Automaticky také navrhuje, jak je opravit.

Vydání první veřejně dostupné verze modulu "a11y" pro podporu vývoje přístupných uživatelských rozhraní aplikací předcházel dvousemestrový projekt na Katedře počítačů FEL ČVUT. K vývoji bylo využito open source technologií NetBeans, Java a Swing.

Nyní si toto rozšíření vývojového prostředí NetBeans může zdarma stáhnout a při své práci využít kterýkoli Java programátor. Navíc je k dispozici i zdrojový kód. Vývoj bude nadále pokračovat. Aktuální verze je ke stažení on-line na adrese a11y.net beans.org.


30.5.2008, MF plus

S webkamerou na přednášku

V Čechách ze školního prostředí byla až donedávna vidět na internetu jen potupná videa šikany na YouTube. Nyní k tomu přibyly sympatičtější věci.

V únoru proběhl na internetových stránkách jabloneckého Gymnázia Dr. Randy on- line přenos z běžného školního dne. Biologie, matematika a další hodiny jsou nyní dostupné i v záznamu. Cílem je přilákat další rodiče a potenciální studenty. Použití technologií v tomto ústavu nicméně není chvilkovou záležitostí, rodiče mohou například využívat on- line žákovskou knížku. K on- line přenosům a záznamu výuky přistupují i tuzemské vysoké školy. Nejprve se tomu kantoři bránili, ale nyní už chápou, že je to dobrá reklama předmětu a chybějící studenti se mohou doučit látku.

"Tým studentů natáčí přednášky některých učitelů a videonahrávky umisťuje na web. Je to praktické, pokud zrovna výklad nestíháte. Navíc před zkouškami nebo zápočtovým testem si můžete znovu projít to, čemu jste neporozuměli z poznámek," popsal pro HN projekt pražské ČVUT děkan Fakulty elektrotechnické Boris Šimák. Podobný komfort mají i studenti Masarykovy univerzity v Brně. "Studenti mají v elektronické podobě k dispozici skripta, prezentace a videozáznamy některých přednášek, které si mohou stáhnout do počítačů. O e-learning je zájem především při studiu jazyků, ve velké míře je využíván na Fakultě sociálních studií," řekla Ivana Černá, prorektorka pro informační technologie.


30.5.2008, novinky.cz

Programátoři získali klíč k aplikacím pro nevidomé

Spolupráce Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (FEL ČVUT) a Sun Microsystems přináší pomoc vývojářům i nevidomým spoluobčanům z celého světa. Rozšíření vývojového prostředí NetBeans pro návrh co nejlépe přístupného uživatelského rozhraní aplikací je nyní k dispozici všem programátorům.

Na Katedře počítačů FEL ČVUT totiž vznikl unikátní nástroj, který umožňuje vyvíjet dobře přístupné uživatelské rozhraní i programátorům bez speciálních znalostí specifik softwarových aplikací pro handicapované. Jedná se o první nástroj svého druhu, který je navíc volně dostupný Java vývojářům formou modulu pro vývojové prostředí NetBeans.

Na počátku tohoto projektu stálo zadání zjednodušit vývoj aplikací v Javě tak, aby byly snadno ovladatelné i pro handicapované (například nevidomé) uživatele. Od počátku byla respektována platná americká právní norma (tzv. Section 508) řešící požadavky přístupnosti v této oblasti.

Samotný modul automaticky kontroluje aktuální stav vytvářeného uživatelského rozhraní z pohledu přístupnosti (accessibility) a vypisuje seznam potenciálních problémů, které řadí dle priorit. Automaticky také navrhuje, jak je opravit. Vydání první veřejně dostupné verze modulu "a11y" pro podporu vývoje přístupných uživatelských rozhraní aplikací předcházel dvousemestrový projekt na Katedře počítačů FEL ČVUT.

K vývoji bylo využito open source technologií NetBeans, Java a Swing. Nyní si toto rozšíření vývojového prostředí NetBeans může zdarma stáhnout a při své práci využít kterýkoli Java programátor. Navíc je k dispozici i zdrojový kód. Vývoj bude nadále pokračovat. Aktuální verze je ke stažení on-line na adrese a11y.net beans.org.

http://www.novinky.cz/clanek/141216-programatori-ziskali-klic-k-aplikacim-pro-nevidome.html


31.5.2008, Rychnovský deník

Robot rychnovské průmyslovky soutěžil v celosvětovém finále

V roce 2008 bylo pro mezinárodní soutěž amatérských studentských robotů zvoleno téma "Mission to Mars". Jejich úkolem bylo hledat možné stopy života v geologických vzorcích a ukládat je do kontejnerů. Aby vzorky zůstaly v co nejlepším stavu, bylo lepší je do kontejnerů ukládat obložené ledem.

V náročném národním kole soutěže, pořádaném Katedrou softwarového inženýrství MFF UK Praha, studenty rychnovské školy porazil jen tým Felbot z FEL ČVUT Praha. Třetí skončil brněnský tým Yunimin.

Jak doplnili studenti, soutěž probíhala tak, že dva soupeřící roboti sbírali na hřišti zmíněné vzorky, představované barevnými míčky, a led ve formě míčků bílých. Vše ukládali do kontejnerů vylosované barvy. Vítězil ten robot, který v časovém intervalu 90 sekund správně vyhledal a uložil více míčků. Nejvyšší příděl bodů byl za barevný míček umístěný do kontejneru mezi dva bílé.

info o národním kole: http://www.eurobot.cz/


5.5.2008, Elektro

František Křižík - jeho doba a elektrotechnická studia

V prostorách hlavní chodby 2. patra Fakulty elektrotechniky ČVUT Praha, na Katedře elektrických pohonů a trakce proběhla v termínu od 1. 4 do 30. 4. t. r. výstava zaměřená na zakladatele české elektrotechniky, na Františka Křižíka (obr. 2 a 3). Výstava je jakýmsi dozvukem loňského 160. výročí narození této významné osobnosti českých technických dějin (1847, Plánice u Klatov, Elektro č. 8-9/07, str. 84) a je zároveň výročím studií Fr. Křižíka na pražské technice - studoval zde v letech 1867 až 1869, než jej velmi skromné poměry donutily přejít do průmyslové praxe. Přesto dokázal za dva a půl roku získat titul Ing., a právě v praxi se prokázalo jeho dokonalé inženýrské myšlení, technicky nebojácný duch a láska k elektrotechnice. Později, v roce 1906, mu již České vysoké učení technické za jeho zásluhy a přínos elektrotechnice udělilo čestný doktorát dr. h. c. Ing.

Výstavu ve spolupráci s FEL ČVUT připravili pracovníci Národního technického muzea v Praze PhDr. Jan Hozák, Martin Kříž a Ing. Jan Mikeš. Na vernisáži vystoupil za město Plánice i jeho starosta pan Václav Petrů. Vzácným hostem vernisáže byl i vnuk Fr. Křižíka - pan Ing. Čestmír Barta, PhD., vědecký pracovník Institutu pro výzkum a vývoj krystalických materiálů v Praze-Zdibech (obr. 1).

Přestože zastávat místo profesora na ČVUT Fr. Křižík odmítl, byl alespoň členem zkušební komise elektrotechniky. Dnes je jeho bysta umístěna ve vstupním vestibulu Fakulty elektrotechniky ČVUT.


5.5.2008, Elektro

Soudní znalci ze SRN na exkurzi v Praze

Při příležitosti letošního elektrotechnického veletrhu AMPER 2008 se v Praze uskutečnila i návštěva skupiny soudních znalců z oboru elektrořemesel ze SRN (VSEH -Verein der vereidigten Sachverständigen der Elektrohandwerke, e. V. - Sdružení soudních znalců elektrořemesel).

A nebyli to žádní elektrotechničtí učedníci. Všichni se totiž pohybují v oboru elektrotechniky již pěknou řádku let a dosáhnout hodnosti "Obermeister", kterou většina z nich měla, vyžaduje už kvalifikované zkušenosti. Jednotliví znalci jsou specialisté v oborech všeobecné elektroinstalace, odborná legislativa a vztahy se státní správou, EMC, bezpečnost práce v elektrotechnice, elektrotechnika v tiskárenském a polygrafickém průmyslu, výpočetní technika, ochrana proti bleskům a přepětí a požární bezpečnost.

Redakci Elektra při návštěvě německých znalců připadla úloha hostitele, a proto jsme pro německé kolegy kromě kulturního připravili i odborný program. Za jeho nejvydařenější akce se dají označit návštěva laboratoří vn katedry elektroenergetiky na FEL ČVUT Praha a také exkurze do vodní elektrárny na ostrově Štvanice.

Kolegové z katedry energetiky ČVUT se své úlohy zhostili na výbornou - představili vynikající, profesionálně připravený program. V jeho úvodu seznámili znalce ze SRN s postavením, úlohou a se současnými úkoly katedry, ale také s jejími perspektivami a plány. Při výkladu vedoucího laboratoří doc. Ing. Vladislava Kvasničky, CSc., se němečtí kolegové mohli seznámit s vybavením a provozem laboratoří a položili také mnoho zasvěcených otázek.


19.5.2008, Automa

Program Cepot zve na obhajoby 6. cyklu

V rámci činnosti Centra podpory talentů (Cepot) při katedře řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se 12. června 2008 při příležitosti ukončení šestého cyklu studentských projektů uskuteční další kolo obhajobě studentských prací. Obhajoby budou probíhat od devíti hodin v prostorách katedry řídicí techniky v budově ČVUT na Karlově náměstí v Praze 2. Podrobnější informace o řešených projektech, obhajobách, programu Cepot jako celku i o možnosti zúčastnit se obhajob jako host lze získat na webových stránkách http://www.cepot.cz

Obhajoby studentských projektů se konají na konci každého tříměsíčního cyklu programu Cepot. Studenti při nich před hodnotitelskou komisí, složenou ze zástupců generálních i odborných partnerů programu Cepot, prezentují výsledky své práce za uplynulý cyklus. Současně přitom mají příležitost zužitkovat znalosti, kterých v rámci absolvování programu Cepot nabyli v kurzech prezentačních dovedností, marketingu či projektového řízení. Kvalita práce i její prezentace se nakonec projeví ve finančním ocenění studenta, o jehož výši komise rozhoduje podle daných pravidel. Stejně jako v předchozích cyklech, bude hodnotitelská komise také nyní vybírat nejlepší projekty, jejichž řešitelé budou navíc jednotlivě oceněni částkou až 5 000 korun. Program Cepot je účastníky z řad studentů, ale také manažery technických firem hodnocen jako velmi úspěšný a především prospěšný program. Za dva roky jeho existence se programu zúčastnilo již více než 50 studentů, kteří na odměnách celkem získali částku přesahující tři miliony korun. Kvalita a úspěšnost programu Cepot byly podtrženy také udělením ocenění Zlatá Schola Nova 2008 na specializovaném veletrhu vzdělávání Schola Nova 2008.


22.5.2008

Světelná technika na veletrhu AMPER 2008

V prvních dubnových dnech, od 1. do 4., se v Pražském veletržním areálu Letňany konal šestnáctý ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2008. V letošním roce zde představilo své produkty 700 vystavujících firem z 23 zemí světa. Ze 151 zahraničních společností patřilo největší zastoupení Německu, Slovensku a Tchaj-wanu. Letošními nováčky byly Rusko, Belgie a Singapur. Co se rozlohy týče, veletrh obsadil 34 000 m2, z toho čistá výstavní plocha byla 19 129 m2. Během čtyř dnů veletrh navštívilo 50 600 zájemců.

Záštitu nad veletrhem převzalo, jako v letech minulých, ČVUT . Fakulta elektrotechnická. Veletrh tradičně nabídl ucelenou přehlídku firem z nejdůležitějších odvětví současné elektrotechniky a elektroniky, jako jsou elektrické prvky a moduly, zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie, elektroinstalační technika či osvětlovací technika (zřejmě vlivem těsné návaznosti termínu konání mezinárodního veletrhu Light+Building ve Frankfurtu nad Mohanem letos podstatně méně zastoupená), automatizace, řídicí a regulační technika. V loňském roce byla nomenklatura rozšířena o telekomunikace, síťové služby, radiokomunikační techniku, zvukovou a obrazovou techniku a výpočetní techniku.


26.5.2008, Upgrade IT!

Konference ICTM 2008

14. 5. 2008 - ICTM 2008, Řízení informačních a komunikačních technologií Konference, ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6, Přednášková místnost 309, cena: 2000 Kč

Čtvrtý ročník odborné konference ICTM 2008, věnované řízení služeb informačních technologií, ITSM, koncepčně navazuje na předchozí úspěšné konference ICTM 2005, 2006 a 2007. Akce je rozdělena do tří sekcí. Hlavní sekce je letos věnována základním aspektům integrace prvků řízení služeb ITC. Stejně jako vrcholy "magického trojúhelníku" jsou její části pojmenovány: Procesy, Lidé a Nástroje.

Každou z částí ukončuje panelová diskuse. V sekci "Best practices" se prostřednictvím kulatých stolů, krátkých přednášek a diskusí mohou účastníci seznámit s případovými studiemi či nástroji pro implementaci řízení služeb informačních technologií, diskutovat o rozličných pohledech na problematiku, standardy a cesty k jejich naplnění nebo k získání certifikací. Dalším zajímavým doplněním konference je posterová diskuse. Chybět samozřejmě nebude ani již tradiční tištěný i elektronický sborník příspěvků ze všech sekcí konference.

Více informací: www.ictm.cz/2008


29.5.2008, Technik (newsletter)

IBM a FEL ČVUT vyhlásily vítěze IBM Student Research Projects

SOUTĚŽ: Společnost IBM Česká republika a České vysoké učení technické v Praze ocenily výzkumné projekty již šestého kola soutěže IBM Student Research Projects.

Kromě finanční odměny soutěž přinesla studentům i praktické zkušenosti a možnost podílet se na výzkumech centra pro výzkum a rozpoznávání hlasu společnosti IBM v Praze. Do šestého kola studenti přihlásili 21 projektů, v nichž řešili zadání vycházející z konkrétních potřeb a zájmů výzkumných pracovišť vysoké školy a IBM. Mohli si však vybírat témata i z jiných oborů a dané problémy dále rozpracovat formou semestrálních, bakalářských či diplomových prací.

Práce na projektu v sobě zahrnuje detailní dokumentaci všech kroků a následně prezentaci výzkumu před porotou. Studenti pracují v týmech a průběžné výsledky konzultují přímo s pracovníky IBM. Vítězové, které určuje odborná porota složená ze zástupců ČVUT a IBM, obdrží finanční odměnu a ti nejlepší získají možnost pracovat formou odborných stáží ve společnosti IBM. "Z hlediska vysoké školy je důležitým aspektem zmíněného programu to, že studenti mají možnost práce na reálných problémech přicházejících z praxe - v daném případě z prostředí významné mezinárodní firmy," dodává Prof. Ing. Pavel Slavík, CSc., profesor katedry počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT.

Porota vybrala a ocenila výzkumné práce v hlavní kategorii a dále v samostatné kategorii Cell (kategorie prací zabývajících se problematikou Cell procesorů). V loňském roce IBM poskytla katedře počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT servery a simulátory procesorů Cell, studenti na nich vyvíjejí a testují řadu algoritmů z oblasti umělé inteligence a rozpoznávání hlasu. ČVUT se tak stala jednou z prvních univerzit na světě, která zařadila architekturu Cell do své výuky.

Hlavní kategorie 1. místo: projekt Mobilní aplikace - jízdní řády (Jakub Zahradník a Petr Podhorský) 2. místo: projekt Plugin a generátor skriptů pro WebSphere (Tomáš Turek a Jakub Řezníček) 3. misto: projekt SecondLife - Procházka Prahou a prezentace katedry počítačů (Tomáš Vichta, Václav Stolín, Jana Žďárská, Jan Hořejší) Kategorie Cell 1. místo: projekt Disparity Map Computation on Cell (Ondřej Korotvičkav 2. místo: projekt Multi-layer Perceptron on Cell (Michal Navrkal) 3. místo: projekt Signal Filtration on Cell (Jaroslav Sýkora) Zvláštní cena poroty: Projekt Rozšíření aplikace SitCom o přehrávání zvuku (Michal Valach)

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.