20.10.2009, Professional Computing

Stereoprojekce z laboratorní jeskyně

Během slavnostního otevření nové učebny Fakulty strojní ČVUT v Praze, vybavené moderní stereoprojekcí až pro sto posluchačů, byl prezentován společný projekt Institutu intermédií Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (www2.iim.cz) a akademického sdružení CESNET Cave to Cave (C2C). Nově rekonstruovanou učebnu vybavila technikou firma AV Media, která byla hlavním organizátorem semináře, jehož se zúčastnili zástupci většiny tuzemských vysokých škol technického zaměření.

Během prezentace byl realizován přenos v reálném čase z "3D jeskyně" umístěné v halových laboratořích FEL, kde se nachází Institut intermédií, do nově otevřené učebny a zároveň představen princip vzdáleného ovládání z místa demonstrace. Úspěšný přenos ve stereoskopickém módu byl vůbec prvním svého druhu v České republice. Účastníci prezentace se mohli seznámit s principy fungování C2C a s možnostmi jeho využití pro různé technické aplikace. Během ukázky navíc mohli sami řídit virtuální procházku modelem budovy FEL.


21.10.2009, E15

Roste zájem o technické obory, zjišťují vysoké školy

Představitelé českých vysokých škol a pořadatelé brněnského vzdělávacího veletrhu Gaudeamus letos zaznamenali oživení zájmu o technické obory. Řada budoucích absolventů středních škol vidí ve studiu techniky šanci na spolehlivé pracovní uplatnění s nadprůměrnou mzdou. Univerzity se snaží zájemce na veletrhu získávat ukázkami vlastních inovací, vynálezů a prototypů.

"Před pěti lety byl vyšší zájem o ekonomické obory a byl odklon od těch technických. Teď se to obrací. Jsou to takové vlny," uvedl ředitel veletrhu Pavel Mikula. Částečný obrat k technice potvrdil i rektor Vysokého učení technického Karel Rais. Vysvětluje to tím, že průmyslové firmy stále poptávají pracovníky vzdělané v technických oborech. "Jsou poměrně velké požadavky z praxe a technici chybí. Proto se mění jejich platy směrem nahoru," uvedl Rais. Zatímco v roce 2006 škola obdržela 17 155 přihlášek, o rok později to bylo přes osmnáct tisíc.

Expozice technických škol patří na brněnském veletrhu k nejatraktivnějším. "Snažíme se přiblížit technické vynálezy a technická řešení mladým lidem. Máme tady například nejrůznější roboty. Snažíme se zatraktivnit nabídku," uvedl Rais. Snaží se i další školy, například České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava představují prototypy aut.

Z technických a strojírenských programů jsou podle Raise pro studenty nejzajímavější ty, v nichž se prolínají dva či tři obory, třeba mechatronika a nanotechnologie. Obecným trendem je stále znatelnější pronikání informatiky do strojírenských oborů.


6.10.2009, ČRo Rádio Česko

Zajímavosti z kultury, vědy a techniky

Nobelův výbor letos ocenil objevy v oblasti optické komunikace. Na telefonní lince je Pavel Zahradník z Katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=01011458&br=64&s=

http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/audio/_audio/01011458.mp3


Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.