6.1.2010, Táborský deník

Číslo dne

50 studentů bakalářského studia Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha studuje tyto vysokoškolské obory v Centru odborné přípravy v Sezimově Ústí. I díky jim je možné počítat město mezi ta, která poskytují zázemí pro komplexní vzdělání od učebních oborů až po vysoké školy.


7.1.2010, eprofil.cz

T-Systems Czech Republic a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) podepsaly smlouvu o spolupráci

Společnost T-Systems Czech Republic uzavřela smlouvu o spolupráci s významnou technickou vysokou školou v ČR - Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT). Úzká spolupráce byla zahájena s Fakultou elektrotechnickou (FEL) a je zaměřena především na realizaci projektů v oblasti ICT. Součástí spolupráce je výměna zkušeností a využití výsledků z fakultních studií a projektů, které tak mohou být uplatněny v praxi, a také spolupráce při zadání a vyhodnocení bakalářských, diplomových, disertačních a závěrečných prací pro studenty. T-Systems také umožňuje studentům stáže uvnitř firmy a částečné nebo plné pracovní úvazky.

"Spolupráce s vysokými školami, především technického zaměření, pro nás představuje významný oboustranný přínos pro další rozvoj oboru ICT a techniky obecně," uvádí Anton Zima (foto), který je ve společnosti T-Systems Czech Republic odpovědný za korporátní marketing a komunikaci. "Naše strategie je zaměřena na podporu vzdělávání, společných technických a technologických projektů pro vědecké i komerční účely," dodává Radoslav Číry z Oddělení strategie a Business Development.

Navázaná spolupráce umožňuje užší vazbu mezi vědeckým a komerčním sektorem a vzájemnou výměnu informací. Studenti školy tak mají možnost zúročit své teoretické zkušenosti a získávat důležité informace pro budoucí praxi. Společnost T-Systems tímto krokem posiluje své ambice stát se významným partnerem vzdělávacích institucí v ČR, především v oblastech ICT a systémové integrace.


11.1.2010, Euro

Kybervěž do Dejvic

Vznik Českého institutu kybernetiky a informatiky v pražských Dejvicích, kde se mají usídlit špičková vědecká pracoviště, je o kus reálnější. Koncem roku obdrželo České vysoké učení technické (ČVUT) na přípravu své "kybervěže" příspěvek 104 milionů korun z ministerstva školství. "Předpokládáme, že do poloviny letošního roku připravíme tendrovou dokumentaci, která by následně umožnila první etapu výstavby. Ta si vyžádá 550 milionů. Na financování v roce 2010 potřebujeme 200 milionů, o tom nyní jednáme s představiteli resortu. Byli bychom rádi, aby celá stavba do konce roku 2011 stála," řekl týdeníku EURO Miloslav Pavlík, prorektor ČVUT pro výstavbu a investorskou činnost. Celkové náklady na vznik Centra excelence Antonína Svobody budou činit asi 800 milionů.

Univerzita byla nucena po námitkách památkářů projekt přizpůsobit, ale hlavní vize - soustředit na jednom místě elitní vědce v oboru a udržet je v České republice - zůstává (více EURO 49/2008). Ojedinělý bude promítací infosystém na třípodlažní nadstavbě objektu, na němž se má podílet konceptuální výtvarnice Magdalena Jetelová. "Bude to v Česku novum," říká Pavlík, exprezident Českého svazu stavebních inženýrů. Institut počítá s výzkumem pro tuzemské firmy, ale i se zakázkami z EU a také pro obranné složky USA. Autorem architektonického řešení komplexu, který se má stát pomyslnou branou dejvického kampusu, je kancelář Petr Franta Architekti & Asoc.


Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.