1.4.2010, protext.cz

Největší veletrh elektroniky a elektrotechniky se blíží

AMPER - 18. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky 13.-16. 4. 2010, Pražský veletržní areál v Letňanech. Terinvest představuje již 18. mezinárodní ročník veletrhu AMPER 2010, 1. ročník veletrhu COMMTEC 2010 a 1. ročník veletrhu OPTONIKA 2010.

Tento souběh veletrhů se již tradičně uskuteční od 13. do 16. 4. v areálu PVA Letňany Praha. Příprava veletrhu trvala skoro celý jeden rok a výsledkem je, že se na letošním ročníku veletrhu AMPER představí 670 firem z 22 zemí celého světa. Podle vyhodnocení průzkumu prováděného s vystavovateli, ale i s odbornou veřejností jsme letošní rok kladli velký důraz na efektivitu a odbornost reklamní kampaně a PR, a abychom zkvalitnili odbornou návštěvnost veletrhu, učinili jsme letošní rok pár drobných změn, které jistě přispějí ke spokojenosti vystavovatelů i návštěvníků.

Hlavní změnou oproti minulým ročníkům je vznik nových suplementů, veletrhu COMMTEC - 1. ročníku veletrhu komunikačních technologií, a veletrhu OPTONIKA - 1. ročníku veletrhu optických technologií a aplikací. Souběh těchto veletrhů tak nabírá na síle a znovu se stává synonymem kvality, prestiže, získávání obchodních kontaktů, ale také přehlídkou novinek, trendů a inovací.

Další zajímavou novinkou je výstava elektromobilů a elektrických dopravních prostředků, na které se představí výrobci této .zelené. technologie přepravy osob. Vzhledem k velkému nárůstu zájmu o tato vozidla z řad veřejnosti jsme se rozhodli připravit nahlédnutí do zákulisí těchto technologií a dodat návštěvníkům veškeré potřebné informace.

Oborová struktura veletrhu nabízí ucelenou prezentaci firem z nejdůležitějších odvětví soudobé elektrotechniky a elektroniky. Na veletrhu se představí 670 tuzemských i zahraničních vystavovatelů z 22 zemí světa na ploše přesahující 15 000 m2.

Automatizační, řídící a regulační technika je letos zastoupena v hale č. 3 a nově také v hale č. 2D, kde ji návštěvníci naleznou společně s elektroinstalační technikou a zařízením pro výrobu a rozvod elektrické energie. Dalším jistě zajímavým oborem je osvětlení, kterému je letos nově vyhrazena samostatná sekce v hale č. 5. Spolu s veletrhem COMMTEC tvoří speciální sekci v hale č. 6 zabezpečovací a elektroinstalační technika, která má na veletrhu největší zastoupení.

Struktura veletrhu AMPER nabízí širokou škálu možností pro uvedení nových exponátů a poznatků na trh a navazování nových obchodních partnerství, ale je i příležitostí pro setkání odborníků, výrobců a uživatelů elektrotechniky a elektroniky. Všem potom poskytuje jedinečný prostor pro zhodnocení současné situace v oboru, popřípadě upevnění stabilního postavení významných firem z oblasti elektrotechniky a elektroniky. Cílem organizátorů tohoto projektu je vytvořit zázemí a prostředí otevřené světovému obchodu a zajistit co nejkvalitnější podmínky pro rozvoj elektrotechnického průmyslu v České republice.

Mimo jiné veletrhy AMPER, COMMTEC a OPTONIKA nabízí široké spektrum odborných přednášek a seminářů na velmi zajímavá témata:

VII. ročník mezinárodní konference INTELIGENTNÍ BUDOVY 2010

Hlavními tématy Inteligentní budovy a energetické sítě, systémové elektroinstalace a sběrnice, systémy řízení vytápění a osvětlení, zabezpečovací zařízení a CCTV či multimediální a zábavní systémy. Konference je pořádána ve spolupráci s ČVUT a Českomoravskou elektrotechnickou asociací. Hlavními tématy sedmého ročníku jsou technologie pro inteligentní budovy, IP a automatizace služeb v budovách, inteligentní budovy a energetické sítě, systémové elektroinstalace a sběrnice, systémy.

Cesta na Mars - jen pro nejlepší z nejlepších

Tvrdé podmínky kosmických letů vyžadují jen tu nejlepší technologii. Vesmír totiž žádnou chybu neodpouští a svá tajemství nevydává lehce. Na druhé straně: pokud je dokážeme vybojovat, dozvíme se mnohé zajímavé o sobě samých i o světě, ve kterém žijeme. To je případ flotily sond vysazených v nedávné době na povrch Marsu i na jeho oběžnou dráhu a stejně tak dalších automatických průzkumníků, kteří se na start teprve připravují. Třeba i proto, aby jednoho dne otevřeli cestu pro let s lidskou posádkou...

Inteligentní a mobilní robotika

Skupina Inteligentní a Mobilní Robotiky (IMR) z katedry kybernetiky FEL ČVUT v Praze představí na veletrhu AMPER 2010 své výzkumné aktivity a používané mobilní robotické platformy.

Návštěvníci mohou vidět nejen prezentaci nejnovějších výzkumných výsledků a řešených projektů, ale také reálné kognitivní mobilní roboty. Mobilní roboti upravují své chování na základě informací získávaných z dat ze senzorů a mohou tak vykonávat zadané úlohy efektivněji.

Prestižní soutěž o nejlepší exponát veletrhu - "ZLATÝ AMPER"

24 přínosných a inovativních výrobků, jejichž kvality pak přímo na veletrhu zhodnotí odborná komise ve spolupráci s ČVUT v Praze. V letošním roce se přihlásilo 24 exponátů z 21 firem. Slavnostní vyhlášení výherců a předání ocenění proběhne 14. 4. 2010 od 19.00 hodin v Betlémské kapli. Stejně jako v loňském roce se budou moci po zakoupení vstupenky zúčastnit předání cen i zástupci společností, které svůj exponát do soutěže nenominovali.

Rovněž zajímavý je již zmiňovaný veletrh COMMTEC, kde se představí vystavovatelé z oboru komunikačních technologií a datových přenosů, za zhlédnutí jistě stojí bohatý doprovodný program, který bude probíhat v hale č. 6. Na pódiu proběhne řada zajímavých přednášek z oblasti komunikace, mobilních technologií a internetu. Dalším tématem jsou moderní telematické systémy v silniční dopravě, kde mimo jiné zazní nejnovější poznatky z řízení provozu na dálnicích, železnicích a v železničních tunelech.

Další letošní novinkou je rovněž veletrh OPTONIKA, jenž návštěvníkům objasní novinky z oblasti optických technologií a aplikací. V části haly č. 4 se představí nejvýznamnější společnosti zabývající se tímto oborem, rovněž bude probíhat bohatý přednáškový program.

Mimo jiné se zde můžete dozvědět podrobnosti o historickém vývoji, letos již 50letého laseru, získat informace o optických laserech a vláknech, o nanooptice a dalších technologiích.


8.4.2010, Technik (newsletter)

Rada Zelené energie rozhodla o grantech na rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Ze 113 žadatelů o grant na realizaci projektů využívajících obnovitelné zdroje energie letos Rada Zelené energie vybrala 12. Autoři nejúspěšnějších projektů na ně z Fondu Zelené energie získali 5,6 mil. Kč. V letošním již 4. ročníku grantového řízení se v kategorii osvěty sešlo 67, výzkumu 9 a výstavby 36 platných přihlášek. "Na svět se tak každoročně dostávají smysluplné projekty šetřící naše životní prostředí," uvedl předseda Rady Zelené energie, profesor Josef Tlustý, vedoucí katedry energetiky FEL ČVUT.

Jako v předchozích třech ročnících se o finanční příspěvek z Fondu Zelené energie mohly ucházet jen projekty neziskového charakteru zaměřené na financování vědy a vzdělávání v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, na související výzkum a vývoj, školství, výstavbu zařízení apod. Největší finanční podporu letos získaly projekty z kategorie výzkum, druhé v pořadí se umístily projekty osvětové, o zbytek financí se podělily projekty týkající se výstavby. Největšího finančního ocenění - téměř 1 mil. Kč - se dostalo projektu Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy, který na jeho realizaci získal Výzkumný ústav zemědělské techniky z Prahy. Řeší novou technologii a technické vybavení pro přímé zpracování zemědělské fytomasy na velkokoformátové brikety určené k energetickému využití. Aplikace nové metody přinese významné snížení spotřeby energie a nákladů na výrobu.


12.4.2010, Český rozhlas Leonardo

Pořad "Vstupte"

Doc. J. Svoboda, z katedry telekomunikační techniky m.j. prezentoval přístupy vztahu klasické informatiky a teleinformatiky zejména na různých fakultách a charakteristika změny motivace pro studium na FEL.

Byl též prezentován nový pilotní program ELEFANTc (mezinárodní edukační program v rámci evropského projektu LEONARDO, který nabízíme odborné veřejnosti, dále pak význam problematiky elektromagnetické kompatibility pro rozvoj teleinformatiky aj.

http://www.rozhlas.cz/leonardo/audio/?p_po=2628&p_dat_from=12.04.2010&dni=1

http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/717937


13.4.2010, Lidové noviny

Na silnici vyjedou auta bez řidičů

Větší bezpečnost, zprůjezdnění ucpaných ulic a jako bonus úspora pohonných hmot. Auta, která se budou řídit sama, zásadně promění dopravu. Na silnicích se s nimi setkáme podle odborníků už za deset let.

Muž s mobilem u ucha rázuje po chodníku, a pak téměř bez rozhlédnutí vstoupí do vozovky. Naneštěstí míří přímo pod kola přijíždějícího auta. Jeho řidič má na volantu rozložené noviny a navíc se právě zakusuje se do čerstvé koblihy. Ranní sousto mu ale při pohledu na lidskou postavu před kapotou nezaskočí. Řidič si přitáhne pás a pokračuje ve snídání. Nemusí se přehnaně stresovat, protože vše má pod kontrolou jeho vůz.

Kamera umístěná v blízkosti zpětného zrcátka už chodce zachytila. Počítač na palubní desce bleskově zjistil, že opravdu hrozí kolize a brzdy začínají pracovat. Auto samo zastaví asi metr od chodce.

Tak by mohla již brzy vypadat doprava, shodují se odborníci, které nyní oslovil časopis New Scientist. Auta, schopná alespoň zčásti sama vyhodnocovat situaci na silnici a reagovat na ni, se v běžném provozu objeví už za pět let, míní Alan Taub, jenž šéfuje oddělení výzkumu a vývoje americké automobilky. Plně autonomní vůz by se podle jeho názoru mohl začít používat v roce 2020.

"Podobné představy nejsou vůbec nereálné," podotýká Jiří Matas z Centra strojového vnímání na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, který s kolegy učí počítač rozeznávat třeba jedoucí auta nebo cyklisty.

"Vše, co dokáže lidské oko, zvládne počítač dříve nebo později také. A dokonce může dosahovat i mnohem lepších výsledků," upozorňuje docent Matas. A jako příklad uvádí už nyní používané CCD kamery, které jsou citlivější než lidské oko.

Drž se na silnici a sleduj okolí Přeměna obyčejného auta v samostatně myslící vůz už ostatně začala. V praxi se používají třeba systémy, které umožňují zaparkovat bez zásahu řidiče. Některá auta také zvládnou sama sledovat, zda nevyjela z pruhu nebo jestli zachovávají přesně daný odstup od jiných vozidel. O případných změnách pak řidiče informují hlavně zvukovými či světelnými signály.

Brzy se má na trh dostat i vůz schopný rozpoznat, že hrozí srážka s chodcem. Radar umístěný za mřížkou chladiče, kamera před vnitřním zpětným zrcátkem společně s palubním počítačem odhalí člověka vyššího než 80 centimetrů. Pokud dojde systém k závěru, že se blíží kolize, spustí výstražný zvuk a blikání světla v zorném poli řidiče. Když člověk nezareaguje, začne vůz automaticky brzdit. Při rychlosti do 35 kilometrů v hodině by měl zastavit úplně, ve vyšších rychlostech pouze zpomalí.

A to je podle Jonase Ekmarka, který má ve švédské automobilce na starosti výzkum, jenom začátek. "Naším dlouhodobým cílem je vytvořit dopravní systém, kde by nedocházelo k nehodám," podotýká Ekmark pro časopis New Scientist. Autonomní vůz by pak musel zvládnout řadu úkolů. Třeba rozeznat, že je na silnici a držet se na ní. Měl by také vnímat, co se kolem něj děje. Na základě nasbíraných informací pak bude rozhodovat o svém dalším pohybu. A to nejprve v strategické rovině - například pojedu z Prahy do Brna, a postupně i ve větších detailech, jako odbočím vpravo, budu dodržovat odstup od ostatních vozidel.

Lov teroristů na letištích a nákupy pod dohledem Rozpoznávání lidských postav se věnuje řada týmů. "Výsledky se totiž nemusí uplatnit pouze na silnici, ale třeba při detekci osob na letištích nebo v marketingových výzkumech sledujících chování lidí při nákupech," upozorňuje Jiří Matas. Zároveň připouští, že mnohdy stojí nově vyvíjené systémy před obtížným úkolem - například pokud mají najít večer či v noci člověka v tmavém oblečení, a navíc třeba na pozadí lesa. Ještě těžší je podle něj zachytit v podobné situaci cyklistu. Pokud zrovna nešlape, zdánlivě se totiž téměř nepohybuje. Obtížně se na silnici detekují třeba i zvířata. Objevují se zřídka a navíc většinou splývají s prostředím. Systém by si měl ale všimnout i takových "drobností", jako je otevření dveří u auta, které zastavilo u krajnice. Právě to řidič mnohdy přehlédne a způsobí nehodu.

Jiří Matas se s kolegy podílí na vývoji jednoho z autonomních vozů. "Máme na starosti detekci pohyblivých objektů s výjimkou chodců. Jejich rozpoznávání se věnují kolegové z německého Darmstadtu, kteří jsou v téhle oblasti na světové špičce," vysvětluje docent Matas. Odborníci z ČVUT jsou zatím například schopní říci, že vidí jedoucí auto. Určí jeho velikost, směr a rychlost jízdy.

Pro detekci používají dvojici optických kamer, kterou umisťují za čelní sklo, ke zpětnému zrcátku. "Získaná data jsou sice náročná na zpracování, ale zato velmi komplexní. S jejich pomocí můžeme poznat například i to, že na cestě zmizí víko od kanálu," říká docent Matas. Optická kamera podobně jako lidské oko vidí hůře třeba v mlze nebo za šera.

Kromě optických kamer se pro detekci využívá třeba také radar. S jeho pomocí se bez ohledu na počasí dozvíme informace typu "je před námi v určité vzdálenosti svislá plocha". Zpracování získaných dat není tak náročné, ale radar řidiče neupozorní třeba právě na zmíněné chybějící víko od kanálu. Kdyby byly radarem vybavené všechny vozy, hrozí, že se začnou navzájem rušit.

Systémy pro rozpoznávání chodců, cyklistů nebo jedoucích aut by sice mohly shromažďovat data z celé škály zařízení. Jenže to by detekci prodražovalo a komplikovalo. "Řidiči nebudou mít zájem o složitou soustavu kamer, radarů a dalších zařízení. Kromě vysoké ceny by u takového zařízení hrozily i častější poruchy," vysvětluje Jiří Matas.

A jak vlastně bude systém pohyblivé objekty rozpoznávat? Naučí se to na příkladech. Čím více situací uvidí, tím bude spolehlivější.

A podobně se vědci chtějí vypořádat také s udržením autonomního vozu na silnici. Předkládají autu videa se záběry řady různých cest lemovaných krajnicemi. Systém si tak postupně osvojí, jak vypadá vozovka. "I sebelepší definice silnice vytvořená od stolu může selhat. Proto je vždy lepší použít strojové učení," upozorňuje docent Matas. Jako podklad pro pohyb po silnici mohou posloužit přesné mapy a systém GPS. Ale spoléhat pouze na ně by bylo přece jen trochu riskantní.

Autonomní vozy si ovšem budou "povídat" mezi sebou a případně i s okolním prostředím. To jim pomůže uspořit pohonné hmoty a také se zřejmě výrazně zvýší propustnost silnic. Vzroste i bezpečnost provozu. Naznačují to alespoň první výsledky testů podobných systémů.

V zimě na přelomu let 2007 a 2008 nainstalovali švédští výzkumníci do stovky aut (včetně sněžných pluhů) pohybujících se v oblasti Gothenburgu senzory. Sbíraly informace o teplotě, použití brzd, mlhovek nebo stěračů. Kromě toho se do systému zapojily i tamní meteorologické stanice. Veškeré informace se shromažďovaly v centrální databázi a po vyhodnocení odesílaly zpět do aut, a to třeba prostřednictvím rádia, navigačního systému nebo SMS zpráv. Řidiči tak dostávali mnohem kvalitnější a přesnější data, než jaká jim poskytla běžná místní předpověď počasí. Hlavní cílem bylo zabránit nehodám v důsledku náledí a kluzkých silnic. A to se v řadě případů podařilo, uvádí časopis New Scientist.

Ještě propracovanější komunikační systém připravují Japonci. Jeho pomocí budou řidiči dostávat zprávy o zácpách, uzavírkách, nehodách, počasí, ale třeba i o rychlostních limitech nebo parkovacích možnostech. Během následujících měsíců by senzory umístěné kolem dvaceti největších dopravních uzlů v okolí Tokia a Jokohamy měly začít sbírat potřebné informace. Prostřednictvím rádia je pak budou sdělovat řidičům. Evropská unie zase chystá projekt pohodných a úsporných "autovlaků" (více v textu Vozy... na straně 29).

Kdo může za nehodu Autonomní vůz se poprvé výrazněji prosadil už v roce 2007 při závodech pořádaných americkou armádní agenturou DARPA. Auto bez řidiče přezdívané Boss zvítězilo v testech jízdy obydlenými oblastmi. Jenže od drahého vozidla ověšeného řadou senzorů se výzkumníci potřebují dostat k cenově přijatelnému a praktickému modelu, který by mohly používat miliony řidičů.

Český odborník Jiří Matas se domnívá, že vývoj autonomního vozu nebudou výrazněji brzdit technické překážky. "Je ovšem otázka, zda odpovědnost za případné nehody ponese řidič, či výrobce," podotýká docent Matas. Podle něj také není jasné, do jaké míry se budou řidiči chtít vzdát vlády na svým vozem.

"Zatím se ukazuje, že lidé nemají rádi, když jim systém radí při řízení," poznamenává Jiří Matas. Zařízení, které by namísto dávání doporučení převzalo moc na celým autem, tak možná bude mít větší šanci na úspěch.


14.4.2010, Technik

INSPO 2010: technologie pro zdravotně postižené

Rekordních 265 účastníků konference INSPO, kterou tradičně pořádají občanská sdružení BMI a Křižovatka.cz, se 13. března v Kongresovém centru Praha mohlo přesvědčit, že informační a komunikační technologie jsou schopny ve stále větší míře usnadňovat život lidem se zdravotním postižením, a eliminovat jejich hendikepy.

Světová novinka s českým rodokmenem Ve světové premiéře byl na konferenci INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami - předveden prototyp unikátní orientační pomůcky pro nevidomé, která vzniká v rámci projektu Ven ze tmy. S Centrem pomoci zrakově postiženým při o.s. Integrace na jejím vývoji spolupracuje Laboratoř funkčních materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR a katedra kybernetiky FEL ČVUT. Na rozdíl od speciálních zahraničních pomůcek nevidomý získává informaci o překážce díky stereokameře a hmatovému výstupu na svém těle okamžitě, v reálném čase a není závislý na často nespolehlivých akustických informacích. Jakmile se objeví překážka, cítí hapticky díky informacím, které systém získává o okolí, že např. vpravo dole něco je, nebo že před ním je sloup.

Další veřejnou premiéru zaznamenal automatický přepis mluvené řeči na mobil. Aby se řešení firmy Newton Technologies a Technické univerzity Liberec upravilo pro potřeby lidí se sluchovým postižením, zapůjčí generální partner jubilejního 10. ročníku konference INSPO společnost Telefónica O2 České unii neslyšících na půlroční testování aplikace mobilní telefony s bezplatným připojením k internetu.

Technika ve službách handicapovaných Úspěšné praktické zapojení moderních technologií do služeb lidí se zdravotním postižením na konferenci INSPO dokumentovalo např. vystoupení Marcela Funderáka, ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením Habrovanský zámek, a Adély Kolouchové a Štefana Pekary z Chráněných ICT pracovišť Deep.

Habrovanský zámek se účastní projektu Transformace pobytových zařízení, jehož cílem je přiblížit život lidí s postižením k běžnému způsobu života. Jeho klienti již nebudou pod jednou střechou, ale s pomáhajícími profesemi je bude spojovat komunikační síť, umožňující sledovat jejich zdravotní a životní funkce, ale i krizové stavy, jako je požár.

Štefan Pekara se nastěhoval po 17 letech pobytu v ústavech jako jeden z prvních do vlastního bytu. Chráněná ICT pracoviště mu mj. pomáhají vybavit jej technologicky tak, aby mohl ovládat různé spotřebiče, zapnout světlo, pustit televizi, což běžným způsobem není schopen. Potřebuje i elektronický zámek a další pomůcky, které jsou finančně náročné, ale seznam ICT pomůcek, u nichž mají osoby se zdravotním postižením nárok na příspěvek, je velmi zastaralý, a bylo by žádoucí jej aktualizovat.

Pro účastníky bylo připraveno 23 přednášek, kdy si mohli vybrat ze tří sekcí - jedna se věnovala tvorbě bezbariérových webových stránek a internetovému marketingu, druhá využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí různým možnostem zkvalitnění života osob se sluchovým postižením s pomocí informačních a komunikačních technologií. Všechny prezentace budou zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo.


15.4.2010, Mladá fronta DNES

Přijíždějí přední světoví astrofyzici

Až do 18. dubna potrvá v karlovarské hvězdárně Mezinárodní astronomický workshop zaměřený na výzkum vesmíru v oboru gama záření. Hvězdárna jej pořádá spolu s Katedrou radioelektroniky FEL ČVUT a Skupinou Astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení ASU AV ČR. Tato významná akce se koná v Karlových Varech již podruhé. Mezi 80 účastníky budou i přední světové kapacity oboru.


23.4.2010, tn.cz

Nejlepší fotky z Hubbleova teleskopu

Hubbleův vesmírný teleskop v sobotu 24. dubna oslaví 20 let na oběžné dráze kolem Země. Za tu dobu pořídil na milion snímků více něž 25 tisíc vesmírných objektů a učinil stovky vědeckých objevů.

PODÍVEJTE SE na trailer k 3D snímku Hubbleův teleskop:

Na počest tohoto prvního vesmírného dalekohledu dnes observatoř otevřela výstavu Oko za dvě miliardy, což byla zhruba jeho pořizovací cena.

ČTĚTE TAKÉ:

Jak nicotnou částí vesmíru jsme? Podívejte se

Nový teleskop svlékl do naha galaxii za Mléčnou dráhou

První vesmírný dalekohled dokázal podle ředitele Hvězdárny a planetária Marcela Grüna věci, které od něj jeho tvůrci ani nečekali.

Před šesti lety chtěli Američané jeho působení ukončit. Pod tlakem laické i odborné veřejnosti k němu ale vyslali v roce 2009 ještě jednu "údržbářskou" misi, která jeho životnost prodloužila o pět až šest let, dodal.

Nejvýznamnější Hubbleův objev je fotografie hvězdy v souhvězdí Orion

K nejvýznamnějším objevům Hubbleova teleskopu patří podle astrofyzika Petra Kulhánka z katedry fyziky Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického vyfotografování povrchu hvězdy Betelgeuze v souhvězdí Orionu.Fotografie ukázala, že jsou na jejím povrchu oblasti, které září více, zatímco jiné méně.

Zachytil také hvězdy v okamžiku zrodu. Jsou to jakési zhuštěniny plazmatu v mlhovinách, které se teprve později stávají skutečnými hvězdami.

"Bylo to poprvé v historii lidstva, kdy byl pozorován vznik hvězd v přímém přenosu," uvedl astrofyzik.

Hubble našel tisíce galaxií v různých stadiích vývoje

Proslulý je podle Kulhánka jedenáctidenní průzkum oblohy v souhvězdí Velké medvědice, při kterém teleskop pořídil stovky snímků a nalezl tisíce galaxií v nejrůznějších vývojových stádiích. Byl to vlastně první historický pokus zmapovat část vesmíru.

První zmapovaná část oblohy byla nazvána Hubbleovo hluboké pole. Ukázalo se, že tímto směrem by se měl vést vědecký program, pokud chce lidstvo vědět, jak vlastně vesmír vypadá. Podobné průzkumy se opakovaly, uvedl fyzik.

Výstava Oko za dvě miliardy potrvá do konce července

Výstava, která bude podle pracovníků hvězdárny otevřena nejméně dva měsíce, návštěvníky seznámí s počátky Hubbleova teleskopu od jeho počátečních problémů, přes úspěchy po výhledy do budoucnosti. Vědci totiž chystají další teleskopy, které chtějí vyslat na oběžnou dráhu Země.

Exponátem, který zřejmě nejvíce zaujme, je funkční model Hubbleova teleskopu, ale i model korekční optiky, která slouží k zaostřování snímků. Teleskop měl totiž chybně vybroušené zrcadlo, takže při první misi mu raketoplán dovezl toto zařízení, které chybu napravilo.

Foto priloha: http://image.tn.nova.cz/media/images///440x248/Apr2010//620830.jpg

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/hubbleuv-vesmirny-teleskop-slavi-20-let-na-obezne-draze-zeme.html


23.4.2010, ceskenoviny.cz

Hubbleův vesmírný teleskop slaví 20 let na oběžné dráze Země

Hubbleův vesmírný teleskop v sobotu 24. dubna oslaví 20 let na oběžné dráze kolem Země. Za tu dobu pořídil na milion snímků více něž 25.000 vesmírných objektů a učinil stovky vědeckých objevů, řekl na dnešní tiskové konferenci na pražské Štefánikově observatoři ředitel Hvězdárny a planetária Marcel Grün. Na počest tohoto prvního vesmírného dalekohledu dnes observatoř otevřela výstavu Oko za dvě miliardy, což byla zhruba jeho pořizovací cena.

První vesmírný dalekohled dokázal podle Grüna věci, které od něj jeho tvůrci ani nečekali. Před šesti lety chtěli Američané jeho působení ukončit. Pod tlakem laické i odborné veřejnosti k němu ale vyslali v roce 2009 ještě jednu "údržbářskou" misi, která jeho životnost prodloužila o pět až šest let, dodal.

K nejvýznamnějším objevům Hubbleova teleskopu patří podle astrofyzika Petra Kulhánka z katedry fyziky Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického vyfotografování povrchu hvězdy Betelgeuze v souhvězdí Orionu. Fotografie ukázala, že jsou na jejím povrchu oblasti, které září více, zatímco jiné méně.

Zachytil také hvězdy v okamžiku zrodu. Jsou to jakési zhuštěniny plazmatu v mlhovinách, které se teprve později stávají skutečnými hvězdami. Fascinující snímky zaujaly veřejnost. Jsou ale také cennými vědeckými daty, na kterých vědci zkoumali, jak takové hvězdy vznikají. "Bylo to poprvé v historii lidstva, kdy byl pozorován vznik hvězd v přímém přenosu," uvedl astrofyzik.

Proslulý je podle Kulhánka jedenáctidenní průzkum oblohy v souhvězdí Velké medvědice, při kterém teleskop pořídil stovky snímků a nalezl tisíce galaxií v nejrůznějších vývojových stádiích. Byl to vlastně první historický pokus zmapovat část vesmíru. První zmapovaná část oblohy byla nazvána Hubbleovo hluboké pole. Ukázalo se, že tímto směrem by se měl vést vědecký program, pokud chce lidstvo vědět, jak vlastně vesmír vypadá. Podobné průzkumy se opakovaly, uvedl fyzik.

Výstava, která bude podle pracovníků hvězdárny otevřena nejméně dva měsíce, návštěvníky seznámí s počátky Hubbleova teleskopu od jeho počátečních problémů, přes úspěchy po výhledy do budoucnosti. Vědci totiž chystají další teleskopy, které chtějí vyslat na oběžnou dráhu Země.

Exponátem, který zřejmě nejvíce zaujme, je funkční model Hubbleova teleskopu, ale i model korekční optiky, která slouží k zaostřování snímků. Teleskop měl totiž chybně vybroušené zrcadlo, takže při první misi mu raketoplán dovezl toto zařízení, které chybu napravilo.


27.4.2010, eprofil.cz

Nový Bill Gates bude expertem na RFID a "Internet věcí"

Na půdě pražské FEL ČVUT vystoupí renomovaný odborník na oblast ochrany osobních dat a soukromí ve spojitosti s technologií RFID - profesor MIT a technologický vizionář Sanjay E. Sarma.

Díky spolupráci GS1 Czech Republic a RFID Lab se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze uskuteční unikátní přednáška celosvětově uznávaného odborníka a technologického vizionáře, profesora Sanjaye E. Sarmy. Vystoupení zahrnující řadu z dnes velmi frekventovaných témat proběhne již ve čtvrtek 29. dubna od 15 hodin. Srdečně jsou zváni zástupci médií, akademické obce, studentů i další odborné veřejnosti.

"RFID, tedy identifikace prostřednictvím rádiové frekvence, představuje moderní a velmi progresivní přístup ke snadné identifikaci zboží, osob a podobně. Profesor Sanjay E. Sarma se však ve své přednášce bude věnovat i obecnějším souvislostem ochrany osobních údajů a soukromí. Jeho dlouholeté působení v odborném prostředí i schopnost přesně předvídat trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií jsou zárukou špičkové úrovně netrpělivě očekávaného vystoupení v České republice," dodává Lukáš Vojtěch, vedoucí RFID Lab FEL ČVUT.

Přednáška profesora Sarmy se uskuteční ve čtvrtek 29. dubna 2010 od 15.00 v posluchárně č. 309 na FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6. Vstup je volný, jste srdečně zváni.

Sanjay E. Sarma je profesorem na MIT (Massachusetts Institute of Technology), zabývá se oblastí ochrany dat a soukromí - zejména v souvislosti s RFID (identifikací prostřednictvím rádiové frekvence) a takzvaným Internetem věcí. Je spoluzakladatel AUTO-ID Labs. Jeho přednášku zprostředkovalo sdružení GS1 Czech Republic při příležitosti jeho účasti na Konferenci evropských komisařů ochrany dat a soukromí.

http://www.eprofil.cz/?p=2623


28.4.2010, eprofil.cz

Soutěž studentů v počítačových sítích zná své vítěze

Soutěž Networking Academy Games, v které porovnávají studenti své znalosti z oblasti počítačových sítí, má své vítěze. V kategorii družstev určené pro střední školy zvítězil tým školáků Střední školy aplikované kybernetiky z Hradce Králové, který tvořili Petr Gragor, Matěj Lang a Petr Žitný. Ve dvou kategoriích jednotlivců určených pro studenty i vysokých škol zvítězili Martin Danko z Vysokého učení technického v Brně a Jiří Jaša z Mendlovy univerzity v Brně. Cílem soutěže, která proběhla za podpory ministerstva školství v rámci Evropského týdne IT dovedností 2010, je vychovávat budoucí ICT odborníky. Těch by mohlo podle závěrů analýzy Evropské komise chybět v roce 2015 až 670 tisíc.

"Díky soutěži Networking Academy Games si mohou studenti porovnat s ostatními své schopnosti a dovednosti v oblasti počítačových sítí, které jsou dnes značně rozšířené nejen ve velkých společnostech, ale stále častěji i v menších firmách. Samotný průběh soutěže sledují významné společnosti z oboru, které mohou mezi studenty identifikovat nové talenty a oslovit je s nabídkou další spolupráce," uvedl Karol Kniewald, koordinátor Cisco Networking Academy v České republice.

Soutěž Networking Academy Games, která je určena pro studenty síťových akademií Cisco, letos proběhla ve třech hlavních kategoriích. V kategorii HS3 určené pro tříčlenné týmy ze středních škol, kteří museli během hodiny vybudovat počítačovou síť podle zadaných parametrů a napsat teoretický test v angličtině, zvítězili Petr Gragor, Matěj Lang a Petr Žitný ze Střední školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové.

V druhé kategorii UNI určené pro jednotlivce ze středních i vysokých škol, kteří museli prokázat jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti při budování sítě, celkově zvítězil Martin Danko z Vysokého učení technického v Brně. Ten stejnou kategorii vyhrál i loni a později uspěl i v mezinárodním kole soutěže v Bratislavě a v mezinárodní soutěži Netriders byl oceněn jako nejlepší z celého regionu střední a východní Evropy.

Ve třetí kategorii PT určené pro jednotlivce ze středních i vysokých škol, kteří museli vedle teoretických znalostí prokázat praktické dovednosti formou úlohy v simulačním prostředí Packet Tracer, celkově zvítězil Jiří Jaša z Mendlovy univerzity v Brně.

Celkově se letos soutěže Cisco Networking Academy Games 2010 zúčastnilo 104 studentů, z toho 13 tříčlenných týmů ze středních škol a dále 65 studentů středních a vysokých škol v individuálních kategoriích. Organizovala ji společnost Cisco za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze, Fakultou informačních technologií Vysokého učení technického v Brně a Střední školou aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Partnery soutěže jsou společnosti Intercom Systems, Fluke Networks, Panduit, OKsystem a portály NetGuru.cz a ICTsecurity.cz.

Soutěž letos proběhla jako součást Evropského týdne IT dovedností 2010. Jde o kampaň iniciovanou Evropskou komisí, která je zaměřena na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oboru. Podle analýzy německé společnosti Empirica sponzorované Evropskou komisí by v roce 2015 mohlo v Evropské unii chybět až 670 tisíc odborníků na informační technologie. Síťové akademie společnosti Cisco v Česku jen za posledních 10 let pomohly prostřednictvím svých kurzů rozvíjet ICT dovednosti u 15 801 studentů.

http://www.eprofil.cz/?p=2635


29.4.2010, Právo

Šampión z Litomyšle dá své řešení kutilům na internet

Student litomyšlského gymnázia Filipa Naisera, který s projektem Eye Controlled Cursor zvítězil mezi pracemi individuálních řešitelů v oboru inženýrství v soutěži v USA, se vrátil opět do školních lavic.

Ve třetím ročníku mezinárodní soutěže vědeckých a technických projektů pro středoškoláky uspěl s tím, že prostřednictvím jeho zařízení mohou paralyzovaní lidé pomocí okohybných svalů ovládat počítač. Své řešení chce volně umístit na internet. Kontrolu by chtěl mít jen nad komerčním využitím, řekl včera na tiskové konferenci.

Výroba zařízení je mnohem levnější než dosavadní řešení, pohybuje se v řádu stokorun až tisícikorun. Podle Naisera by je mohli sestavovat zruční kutilové individuálně pro lidi ze svého okolí. "Kdyby se našel někdo, kdo by to zvládl sériově vyrábět, asi bych se tomu nebránil, ale rád bych měl kontrolu nad tím, aby se cena nevyšplhala do vysokých částek," uvedl autor, který by chtěl vytvořit i variantu pro ležící osoby s monitorem umístěným nad hlavou.

Filip Naiser se dokázal prosadit i na mezinárodním poli navzdory tomu, že po Festivalu vědy a techniky pro mládež v Pardubickém kraji musel čelit kontroverznímu obvinění pražské firmy z plagiátorství. Práce sedmnáctiletého studenta postrádala také podle Marcely Fejtové z Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze jakékoliv znaky novosti a originality.

"Tím se rozpoutala poměrně nechutná a štvavá kampaň na nás jako pořadatele Festivalu vědy a techniky pro mládež, pedagogické pracovníky školy a především na Filipa samotného. Nám nezbývalo než se bránit a požádat Ústav teorie informace a automatizace AV v Praze o nezávislé stanovisko," řekl Právu předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku Stanislav Medřický. Z písemného stanoviska k míře originality, které má Právo k dispozici, je zřejmé, že práva autorů systému I4Control poškozena nebyla. Tento nezávislý posudek se také vyjádřil k výtce, že Filip Naiser necitoval zdroj, ze kterého převzal rozložení kláves s tím, že jeho systém nelze nazvat plagiátem.

"Uznávám, že byla chyba, že jsem necitoval zdroj systému frekvenční klávesnice, ale tento systém není patentován. Navíc je to pouhé jedno procento celé mé práce," řekl Právu Filip Naiser s tím, že ho takového napadání velmi zklamalo.

"Čekal jsem spíše společnou debatu nebo výzvu ke spolupráci, a ne výpady pracovníků firmy a ČVUT," dodal zklamaně sedmnáctiletý student, který si příští rok chtěl podat přihlášku na ČVUT, ale nyní už o svém rozhodnutí bude dlouze přemýšlet.


30.4.2010, tn.cz

Prezident Václav Klaus jmenoval 68 nových profesorů

Řady profesorů českých vysokých škol se v pátek rozrostly o 68 nových tváří.

Prezident republiky Václav Klaus nové profesorky a profesory jmenoval na Karlovy univerzity za spoluúčasti ministryně školství Miroslavy Kopicové.

"Situace na českých vysokých školách je neuspokojivá a dle mého názoru jsou naše vysoké školy ve fázi snižování kvality," uvedl ve svém projevu prezident. Podle Klause sice vysoké školy zaznamenávají značný nárůst počtu studentů, ale zároveň klesá kvalita.

Klaus odsoudil zhrubnutí české veřejné diskuse a vyzval nově jmenované profesory, aby se do veřejné diskuse zapojili. "Váš úkol je tedy dvojí - zapojit se do veřejné diskuse a zároveň zlepšit situaci na českých vysokých školách," dodal prezident, který svůj proslov zakončil apelem na to, aby se profesoři nevzdalovali z veřejného života. "Není možné, abyste žili ve slonovinové věži svého úzce profilovaného oboru," zakončil.

"Vzdělání je nejdůležitějším úkolem současnosti," zahájila svůj proslov na počátku ceremoniálu ministryně školství. Dále upozornila na značné problémy současnosti, jako je nedostatek profesorů v humanitních oborech, o něž je přitom značný zájem ze strany studentů. Připomněla také nutnost reformy vysokých škol, protože české vysoké školy podle jejích slov nedosahují kvality zahraničních univerzit.

Podle Kopicové v současné době panuje obecná nedůvěra ve vysoké školství a patří mezi hlavní úkoly nově jmenovaných profesorů tento stav změnit. "Vaše role je pro naši společnost zcela zásadní," zakončila svůj projev.

Mezi jmenovanými jsou například Eva Milková z Univerzity Hradec Králové, Drahomíra Pavelková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Jindřich Pazdera z Akademie múzických umění v Praze, Celestýn Scholz z Českého vysokého učení technického v Praze, Ilja Stříž z Univerzity Karlovy v Praze, Ivo Šauman z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Lenka Vaňková z Univerzity Palackého v Olomouci, Barbara Maria Willi z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Ivan Zelinka z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Zdeněk Fiala z Univerzity obrany, Karel Pospíšil z Univerzity Pardubice nebo Michal Haindl ze Západočeské univerzity v Plzni.

Ke jmenování přistupuje prezident na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol. Profesoři jsou jmenováni pravidelně na jaře a na podzim. Loni jmenoval Klaus v březnu 68 a v září 104 profesorů.

"Další kolo jmenování profesorů proběhne na podzim 2010," avizovalo již dříve ministerstvo školství.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.