1.6.2010, Technický týdeník

Až 5,6 mil. Kč pro vítězné projekty Zelené energie

Letošní, v pořadí již IV. ročník grantového řízení, soustředil na 113 projektů využití obnovitelných zdrojů energie. Rada Zelené energie z nich vybrala 12 nejlepších, jejichž autorům poskytla grant v celkové hodnotě 5,6 mil. Kč.

Výše finančního daru odpovídala 28 GWh Zelené energie, kterou vloni odebralo 1988 zákazníků - z toho 1864 domácností, 98 maloodběratelů z řad podniků a 26 velkoodběratelů. Nejvíce letos získaly projekty z kategorie výzkum. Následovaly projekty z oblasti osvěta a o zbytek financí se podělily projekty týkající se výstavby.

Hlavní ocenění (984 000 Kč) se dostalo projektu Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy, který připravil řešitelský tým Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. Z Prahy. Projekt řeší novou technologii a technické vybavení pro přímé zpracování zemědělské fytomasy vhodné k energetickému využití na velkoformátové brikety, aniž by bylo nezbytné fytomasu předem drcením nebo šrotováním upravit na jemné částice.

"V zemědělství vzniká v současné době značné množství odpadní fytomasy vhodné k energetickému využití. Jde zejména o slámu obilovin a řepky, slámu z kukuřice, produkci travních porostů nebo biomasu z údržby krajiny. Významně se rozšiřují i plochy záměrně pěstované fytomasy pro energetické zpracování, jako je kupř. ozdobnice, nebo chrastice rákosovitá. Ekonomicky výhodná forma využití této energetické fytomasy je spalování při kombinované výrobě tepla a elektrické energie," vysvětlil za řešitelský tým Zdeněk Abrham.

Dostatečné množství cenově dostupných tvarovaných biopaliv umožní rozšířit využití biomasy k energetickým účelům v malých jednotkách do instalovaného výkonu 1 MW. Aplikace nové metody přinese významné snížení spotřeby energie a nákladů na výrobu.

Druhou nejvyšší finanční pomoc (750 000 Kč) získala obec Srní na instalaci tepelných čerpadel, které zajistí tepelnou pohodu v základní a mateřské škole horské obce, kde topná sezóna trvá minimálně 9 měsíců v roce. Tepelná čerpadla nejenom sníží náklady obce. Z hlediska ochrany přírody jsou i vhodným řešením v lokalitě Národního parku Šumava.

Částkou 600 000 Kč pak mohou v průběhu letošního roku disponovat Fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky ČVUT Praha a obec Bílá. V prvním případě poslouží na výzkum a vývoj termofotovoltaických systémů umožňujících kombinovanou přeměnu slunečního záření přímo na elektřinu a pomocí koncentrátorů i na energii tepelnou. V Bílé umožní náhradu dosavadního vytápění akumulačními kamny v objektu obecního úřadu, mateřské školy a obecní knihovny za topení v automatickém kotli spalujícím dřevěné pelety.

Finanční granty na realizaci projektu je nutné vyčerpat v roce 2010.

Skupina ČEZ počítá s rozvojem využívání OZE i do budoucna. V následujících 15 letech má na tyto investice připraveno až 30 mld. Kč. Počítá zejména s větrnou energetikou, biomasou a s bioplynem. Zhruba 20 mld. Kč přijde na výstavbu nových větrných elektráren.

"Podle Akčního plánu snižování emisí CO2 do roku 2020 počítáme se ztrojnásobením výroby z obnovitelných zdrojů energie. Výroba elektřiny z OZE by měla v roce 2020 dosáhnout 5,1 TWh," uvedl Ing. Libor Kičmer, jednatel a ředitel úseku elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. *


2.6.2010, Týdeník Domažlicko

Noví absolventi gymnázia vykročili do života

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni domažlické radnice se pro novopečené absolventy Gymnázia J. Š. Baara stalo důstojnou tečkou za jejich čtyři, šest nebo osm let trvajícím studiem. To, co vás osm let spojovalo s naším městem, byla budova gymnázia a jeho učitelé. Nyní vás vaše ´alma mater´ vypouští do života. Přeji vám, aby všechny vaše další kroky vedly vždy správným směrem," obrátil se v závěru svého krátkého proslovu k absolventům osmiletého studia starosta Domažlic Miroslav Mach.

Po vynikajícím pěveckém vystoupení nazvaném Serenáda mistra Cihličky, které pod vedením Kamila Jindřicha nastudovali současní či bývalí gymnazisté Václav Buršík, Václav Dufek, Marek Budka a Jaroslav Dolejš již následovalo vlastní předávání maturitních vysvědčení.

Nyní se pozornost absolventů už upírá především k budoucímu vysokoškolskému studiu. Mnohé čtenáře střední či starší generace zřejmě překvapí, že si dnešní maturanti mohou podávat neomezený počet přihlášek ke studiu na vysokých školách a že některé fakulty přijímají uchazeče s velmi dobrými studijními výsledky na střední škole dokonce bez přijímacích zkoušek. To platí zejména o školách technického zaměření, o něž je již řadu let menší zájem. Nynější maturanti tedy mohou být v tomto ohledu klidnější, než bývala generace jejich rodičů.

Kam zamíří letošní absolventi domažlického gymnázia, nám prozradila výchovná poradkyně Šárka Jandová: "Ve výběru vysokých škol je patrná větší variabilita než v minulých letech. Zájem letošních absolventů sahá od škol uměleckého zaměření, přes humanitní, přírodovědné až k technickým. Alespoň jednu přihlášku na vysokou školu si podal každý letošní maturant a 96 procent z nich si zvolilo některou ze státních vysokých škol."

A jaké vysoké školy a univerzity patří mezi absolventy Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích k nejžádanějším? "Nejčastěji volenými vysokými školami humanitního směru jsou různé fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, mezi školami přírodovědného zaměření je největší zájem o studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a mezi školami technického směru byly nejžádanější České vysoké učení technické a Fakulta elektrotechnická s Fakultou aplikovaných věd ZČU Plzeň," nahlíží do svých přehledů Šárka Jandová.

Nyní tedy nezbývá nic jiného, než těm absolventům domažlického gymnázia, kteří budou skládat přijímací zkoušky, držet palce, aby uspěli a na svoji vysněnou školu byli přijati. Jak tam uspějí, bude záležet už pouze na nich samotných.


4.6.2010, Mladá fronta DNES

Nad stezkami pro cyklisty se má víc přemýšlet

Ondřej Poláček - student a výzkumník

Student Ondřej Poláček by "šestku" za jiné místo rozhodně nevyměnil. V Dejvicích bydlí od svého narození, tedy od roku 1982, a podle jeho slov se mu tam moc líbí. "Nikdy bych se odtud nestěhoval," říká Poláček.

Za přírodou chodí často na nedalekou Hanspaulku a v blízkosti si našel i oblíbené podniky. Doporučuje třeba pizzerii Grosseto nebo mexickou restauraci Fiesta.

Po Dejvicích dost jezdí na kole, proto si všímá úrovně místních cyklostezek. To je také jedna z věcí, která mu na šestce vadí.

"Konkrétně jejich nekoncepčnost. Sice je dobře, že se budují, ale často na nesmyslných místech," podotýká. Naposledy ho rozčílila nová cyklostezka v ulici Jugoslávských partyzánů. "Je silnice, cyklostezka a pak parkují auta. Ve skutečnosti to ale vypadá tak, že auta stojí na cyklostezce a nedá se tam projet," popisuje Poláček.

Teď dělá doktorát na Fakultě elektrotechnické na ČVUT, kde se věnuje i výzkumu. Testuje alternativní ovládání počítače pro lidi s omezenou hybností.


7.6.2010, lupa.cz

FELfest 2010 - český hudební festival přenášený kompletně on-line

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, ve spolupráci s hlavními partnery festivalu, Sázavafestem a společnostmi Procter & Gamble a PRE a.s. zvou všechny zájemce na FELfest 2010, který se uskuteční již 10. června od 14 do 22 hodin v Praze na Vítězném náměstí. Kdo si nebude moci vychutnat kvalitní hudební produkci - v čele s kapelou Krucipüsk či Psími vojáky - přímo na místě, má možnost okusit festivalovou atmosféru prostřednictvím živého přenosu na webové stránce www.budit.cz/felfest.

Hned první ročník festivalu slibuje velmi našlapaný program, který nabídne nejen nové objevy české hudební scény, ale i její skutečné legendy. Za všechny jmenujme Psí vojáky, kteří zanedlouho oslaví neuvěřitelné třicetiny. Komu nebudou stačit kvalitní decibely v éteru, ten může vyzkoušet své štěstí na obří trampolíně či se občerstvit v dobře zásobeném indoboard baru. Šťastní výherci si navíc odnesou lístky na partnerský Sázavafest. S vyvrcholením večerního programu se účastníci mohou těšit na profesionální ohňovou show skupiny Pyroterra. Vstup na festival i živý přenos na webu www.budit.cz/felfest budou pro všechny zájemce zcela zdarma! Živý přenos zajišťuje komunikační společnost Virklis, a.s.

"Naším cílem je vybudovat tradici nového studentského festivalu, samozřejmě nejen pro studenty, v období přímo předcházejícím hlavní festivalové sezóně," doplňuje Pavel Digrin z agentury Virklis, organizátor akce, který stál u samotného zrodu koncepce FELfestu. "Zároveň chceme poskytnout i něco navíc, proto jsme se rozhodli celý festival přenášet online pomocí moderní technologie. Pokud si tedy nebudete moci užít odpoledne a večera na Kulaťáku v Praze osobně, zveme vás alespoň prostřednictvím obrazovek vašich počítačů!. Tímto také děkuji organizátorům Sázavafestu za duševní propojení obou festivalů."

"Původní koncepce FELfestu spočívala ve vytvoření malé akce pro studenty FEL ČVUT. Během plánování jsme ale usoudili, že idea otevřeného festivalu pro všechny návštěvníky se nám líbí opravdu víc. Pozvali jsme také naše budoucí studenty, kteří mají právě po maturitě. Pro ně i pro nás to je příležitost k oslavě a seznámení se s budoucími kolegy," říká Jaroslava Weiserová, PR manažerka FEL ČVUT.

"Moderní doba si žádá moderní technologie a proto je i Sázavafest u toho," říká Pavel Kloupar, ředitel a dramaturg Sázavafestu a dodává. "Díky těmto technologiím budou mít i naši fanoušci v Kácově možnost vidět on-line přenosy všeho, co se letos bude na 10. ročníku odehrávat."

V rámci programu vystoupí kapely - Krucipüsk, Psí vojáci, Reverends, Nežfaleš, The Fialky, Bad Ass Honkies, String Ladies, Caktus showband a na závěr předvede fireshow skupina Pyroterra.

Program akce
14.00 - String Ladies,
14.30 - Caktus showband,
15.15 - Bad Ass Honkies
16.00 - Nežfaleš,
17.00 - The Fialky,
18.00 - Reverends,
19.00 - Krucipüsk,
20.20 - Psí vojáci,
22.00 - ohnivá show Pyroterra.

Partnerem akce jsou společnosti Proctre & Gamble a PRE, Městská část Prahy 6 a Sázavafest, který je s FEL festem propojen především na organizační a technické úrovni.

Mediálními partnery FELfestu jsou TV Óčko a Fajn Radio.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze je prestižním českým vysokoškolským pracovištěm s více než 6 000 studenty a 700 zaměstnanci. Základní výhodou FEL je tradiční úzké propojení oborů elektrotechniky a informatiky. V současnosti fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, v nichž vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Absolventi Fakulty elektrotechnické nacházejí široké uplatnění v České republice i v zahraničí. FEL je nejen významným výukovým střediskem, ale také špičkovým moderním centrem pro vědeckou a výzkumnou činnost, s podílem na mnoha projektech i v mezinárodním měřítku.

http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/felfest-2010-cesky-hudebni-festival-on-line/


11.6.2010, silnice-zeleznice.cz

Elektromobilita - nový magisterský studijní obor na Fakultě dopravní ČVUT v Praze

Na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní vzniká v rámci běžícího studijního programu nový studijní obor Elektromobilita. Pokud bude udělena akreditace, měl by být obor při dostatečném zájmu spuštěn od zimního semestru 2011/2012.

Studijní obor je navržen jako další z oborů v rámci akreditovaného magisterského programu N 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Motivem k jeho zařazení jsou požadavky na zvyšování energetické bezpečnosti a nezávislosti území, na jeho udržitelný rozvoj, na zlepšení ekonomických a bezpečnostních indikátorů dopravy a na reflexi globálního vývoje. Proto jsou naléhavě potřební vysokoškolsky vzdělaní lidé s hlubokou znalostí dané problematiky.

Elektromobilita (EM) se zabývá komplexní problematikou dopravy s využitím inteligentních vozidel s elektrickým pohonem a lokálními zásobníky energie, včetně příslušné fyzické, energetické a informační infrastruktury a řízení impaktů na lidská sídla, regiony a životní prostředí. Znalosti z oboru elektromobility spolu se znalostmi dopravního inženýrství umožňují v předstihu reagovat na celosvětový vývoj, zvýšit efektivitu dopravy, návrhu a výroby vozidel, umožnit restrukturalizaci a rozvinutí příslušných infrastruktur, zvýšit energetickou nezávislost území a minimalizovat environmentální dopady.

Studium problematiky EM nabídne České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní (ČVUT FD) ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou (ČVUT FEL) v dvouletém navazujícím magisterském studiu. Do navrženého oboru je zařazen relativně samostatný blok předmětů FEL, který je v současnosti již vyučován v rámci oboru Systémy řízení v programu Kybernetika a robotika. Jeho cílem je vybavit absolventa potřebnými znalostmi umělé inteligence, kybernetiky a robotiky. Magisterský studijní obor "EM - elektromobilita" je navržen jako nová součást studijního programu "Technika a technologie v dopravě a spojích" na ČVUT FD o délce čtyři semestry. Tento studijní obor si volí studenti při přijímacím řízení do magisterského studia na ČVUT FD.

Magisterský studijní program v oboru EM poskytuje ucelený teoretický aparát, potřebné systémové, technické, ekonomické a dopravní znalosti i základní praktické, návrhové a laboratorní dovednosti problematiky elektromobility. Magisterské studium tohoto oboru, stejně jako je tomu v celém studijním programu N 3710, probíhá projektově orientovanou formou. Studenti se zapojují do práce v projektech a přibližují se tak praxi. Volba projektů probíhá při přijímacím řízení do magisterského studia. Význam projektů (podíl na studiu) se v jednotlivých semestrech postupně zvyšuje. Výuka bude probíhat ve velké míře také v laboratořích FD a FEL.


18.6.2010, Business World

Konference ICTM 2010

Telefónica O2 Business Solutions a katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze uspořádaly 12. května 2010 společně již šestý ročník odborné konference věnované řízení informačních a komunikačních technologií ICTM 2010. Generálním partnerem konference byla společnost Telefónica O2 Czech Republic, záštitu nad konferencí převzala česká pobočka mezinárodně působící neziskové organizace IT Service Management Forum, itSMF Czech Republic. Konferenci společně otevřeli děkan Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, prof. ing. Boris Šimák, CSc., a ředitel společnosti Telefónica O2 Business Solutions, Mgr. Václav Lavička. V hlavní i paralelních sekcích vystoupilo 28 přednášejících. Konference byla doplněna již tradiční panelovou diskuzí a o aktuálnosti, závažnosti i zajímavosti tematiky konference nejlépe svědčí skutečnost, že smršť otázek a odpovědí trvala déle než hodinu.

Konference ICTM 2010, na níž participovalo celkem 141 účastníků, byla stejně jako v předchozích ročnících naprostou většinou účastníků hodnocena velmi kladně.

Dlouholetá spolupráce organizátorů a společnosti Telefónica O2 vytvořily i v letošním roce optimální platformu umožňující skloubit teoretické znalosti a praktické zkušenosti s cílem poskytnout co nejvíce hodnotných a užitečných informací všem účastníkům konference ICTM 2010.


4. 6. 2010, Právo

Beseda o jaderné energetice se zúčastnilo už 140 tisíc žáků

Cyklu besed o energetické budoucnosti lidstva, vedeného předními odborníky z jaderných elektráren v Temelíně či Dukovanech a pedagogy Českého vysokého učení technického (ČVUT), se do současné doby zúčastnilo už 140 tisíc žáků a studentů ve věku od 14 do 19 let. Desáté výročí zahájení tohoto vzdělávacího programu završily tento týden dvě besedy na českobudějovickém gymnáziu v Jírovcově ulici. Se studenty zde hovořil vedoucí operátor druhého temelínského bloku Václav Havlíček. Cyklus besed o energetické budoucnosti lidstva začal na jaře 2000 a dnes už je nedílnou součástí vzdělávacího programu společnosti ČEZ. Přednášky vedou pedagogové z ČVUT a odborníci z tuzemských jaderných elektráren. "V roce 2001 se konala první beseda v Rakousku a dodnes jich na tamních gymnáziích a obchodních akademiích proběhlo 43 za účasti více než 2300 chlapců a děvčat. Podstatně výrazněji než jejich čeští vrstevníci se zajímali o jadernou energetiku, vůči níž mají daleko kritičtější, silně emocionální postoj," konstatoval Vladimír Pick z agentury J. L. M., která přednášky organizuje.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.