12.1.2011, vysokeskoly.cz

Speciál O OBORECH: Softwarové inženýrství

Softwarové inženýrství je mladý a rychle se rozvíjející studijní obor, který si postupně vydobývá místo také na českých vysokých školách. Pokud vás zajímá informatika, ale rádi byste se v rámci ní specializovali, softwarové inženýrství je jedna z možností.

Kde se studuje softwarové inženýrství

Pokud se chcete hlásit na bakalářské studium softwarového inženýrství, nezbude vám, než se přihlásit na České vysoké učení technické. V rámci ČVUT si však můžete vybrat - tento obor se totiž vypisuje na Fakultě elektrotechnické pod programem Softwarové technologie a management, a také na Fakultě informačních technologií pod programem informatika. Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské se otevírá obor Softwarové inženýrství v ekonomii. Na Fakultě elektrotechnické je možné tento obor studovat také kombinovanou formou.

Studium na ČVUT nemusí nutně znamenat studium v Praze. Bakalářskou část softwarového inženýrství v ekonomii je možno vystudovat také v Děčíně, Fakulta elektrotechnická má zase externí pracoviště v Šumperku, v Sezimově Ústí a v Trutnově. Právě v Šumperku měl být pro zájemce o studium mimo Prahu otvírán bakalářský program Softwarové technologie a management, ale v akademickém roce 2010/2011 byla tato možnost nakonec pro malý zájem zrušena. V příštích letech však může být situace jiná.

Máte-li zájem o navazující magisterské studium softwarového inženýrství, máte již na výběr ze dvou univerzit - kromě Českého vysokého učení technického, kde můžete na Fakultě elektrotechnické studovat tento obor prezenčně i kombinovaně, se vám nabízí také prezenční či kombinované studium na Západočeské univerzitě v Plzni na Fakultě aplikovaných věd. Otevření magisterského studia oboru softwarové inženýrství nyní připravuje také Vysoká škola ekonomická v Praze, konkrétně Fakulta informatiky a statistiky. Její snahou je umožnit otevření tohoto oboru již od letního semestru roku 2010/2011.

Náplň studia

Absolvent tohoto oboru bude mít základní znalosti informatiky, jako je logika, matematická analýza, algoritmizace, lineární algebra, statistika nebo také ICT systémy. Během prvního ročníku získají studenti teoretický základ z informatiky a matematiky, dále se učí programování, dozví se leccos i o hardwaru a posléze si vybírají specifické oborové předměty, jako jsou třeba efektivní algoritmy nebo objektové modelování. Na Fakultě elektrotechnické si dále studenti volí specializace, a to buď "Vývojář softwarových systémů", "Správce softwarových systémů" nebo "Aplikace softwarových systémů".

Profil absolventa

Absolvent oboru Softwarové inženýrství bude schopen vyvíjet samostatně či v týmu softwarové produkty v dostatečné kvalitě. Může se stát správcem sítě, softwarových či databázových systémů nebo správcem serveru. Absolvent může fungovat také jako konzultant nebo analytik softwarových systémů a technologií nebo administrátor operačních systémů, uplatnit se může i při vývoji firmware. Může nalézt zaměstnání téměř v jakékoliv firmě používající informační technologie.

Předměty

Kromě oblastí již zmíněných výše se na softwarovém inženýrství můžete setkat s předměty jako např. kódy a bezpečnost, počítačové sítě, databáze, programování v různých jazycích, webové a podnikové aplikace nebo třeba technologie XML. Předměty se samozřejmě liší na různých fakultách, informace o nich je však možné nalézt na jejich webových stránkách.

http://www.vysokeskoly.cz/clanek/special-o-oborech-softwarove-inzenyrstvi


13.1.2011, Elektrika.cz

Studentská soutěž v rámci veletrhu AMPER 2011

Patříte právě Vy mezi ty, kteří mají zajímavý nápad v čem podnikat a nemáte možnost, zkušenosti, nebo finance se prosadit? Právě pro Vás zde team veletrhu AMPER, spolu s partnery, připravil soutěž o nejlepší podnikatelský nápad roku! Více podrobností o soutěži naleznete zde ... Tisková zpráva, ze dne: 13.01.2011 reklama Podle dlouhodobých průzkumů a vyjádření z řad investorů a podnikatelů bylo zjištěno, že český trh v komunikaci mezi nositeli zajímavého podnikatelského plánu a investory silně zaostává za průměrem v jiných zemích EU. Přitom je zároveň všeobecně známo, že česká populace patří mezi výrazně nadprůměrnou v oblasti nápadů a chuti k podnikání než jiné Evropské země. Patříte právě Vy mezi ty, kteří mají zajímavý nápad, v čem podnikat a nemáte možnost, zkušenosti, nebo finance se prosadit? Právě pro Vás zde team veletrhu AMPER, spolu s partnery, připravil soutěž o nejlepší podnikatelský nápad roku ! Přihlaste se do 28. února 2011 do soutěže a hrajte nejen o velmi hodnotné ceny, ale zároveň o příležitost zasednout ke stolu s významnými českými investory. Diskutujte o investici do vašeho nápadu a staňte se podnikatelem! Do této soutěže se mohou přihlásit studenti se zajímavým nápadem z˙oblasti: elektrotechnika, elektronika, energetika, automatizace, robotika, automobilová elektronika, měření regulace, zabezpečovací technika, osvětlení, radiokomunikace, telekomunikace, IT, internet, audiovideo. Osloveny jsou všechny technické fakulty ČVUT, VUT Brno, VŠB - TUO, ŠAVŠ, TUL apod. Vítěz soutěže vyhraje hodnotné ceny (zapůjčení vozu na 1 rok, notebook, předplatné časopisů)a možnost setkání s˙nejvýznamnějšími investory nad případnou spoluprácí na realizací projektu. Kompletní pravidla soutěže si můžete stáhnout zde ... Přihlášku k účasti v soutěži si můžete stáhnout zde ... Více informací na www.amper.cz

http://elektrika.cz/data/clanky/amper-studentska-soutez-v-ramci-veletrhu-amper-2011


19.1.2011, Česká pozice

Rektoři ČVUT a VŠCHT jednají o sloučení obou vysokých škol

České vysoké učení technické a Vysoká škola chemicko-technologická jednají o sloučení. V Praze by do dvo

Podle premiéra Petra Nečase má mít Česko v˙dohledné době asi pět výzkumných univerzit . Sloučení dvou elitních pražských technik, Českého vysokého učení technického (ČVUT) a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), které podle informací ČESKÉ POZICE probíhá, je zřejmě logickým krokem v tomto procesu. V˙Praze by mohla vzniknout jedna superškola. ČVUT je patrně jedinou technikou na světě, která nemá chemické obory "V řadě věcí už jsme s˙rektorem VŠCHT našli společnou řeč," řekl ČESKÉ POZICI Václav Havlíček, rektor ČVUT . "Domnívám se, že v˙horizontu jednoho roku se nám podaří dovést spolupráci, která už dnes není zanedbatelná, k˙případnému spojení obou škol, což by jednoznačně pomohlo oběma."˙ Dle Havlíčka je nyní ČVUT "patrně jedinou technikou na světě, která nemá chemické obory". Probíhající konzultace mezi oběma univerzitami potvrdil i Jan Koucký, náměstek ministerstva školství pro vysoké školství a výzkum. reklama

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/rektori-cvut-vscht-jednaji-o-slouceni-obou-vysokych-skol


20.01.2011, CVUT.cz

ČVUT v Praze udělí čestný doktorát profesoru Vídeňské technické univerzity

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze obdrží prof. A Min Tjoa, ředitel Ústavu softwarových technologií a interaktivních systémů Technické univerzity ve Vídni, čestný titul doctor honoris causa. Slavnostní zasedání Vědecké rady se bude konat 31. ledna 2011 v 10.00 hodin v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 4, Praha 1).

Prof. A Min Tjoa je výraznou osobností moderního rakouského výzkumu, mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti objektově orientovaných databázových systémů, datových skladů, sémantického webu a počítačové bezpečnosti, dlouholetým propagátorem a hybnou silou česko-rakouské univerzitní spolupráce. Za celoživotní přínos v oblasti vědy a zásluhy na rozvoji ČVUT bude prof. Tjoovi udělen čestný titul doctor honoris causa.

"Osobně si vážím pana profesora pro jeho odborné a lidské kvality, nezištnou snahu pomoci těm, kteří potřebují překonávat překážky při vstupu do mezinárodní arény vědy," uvedl prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., vedoucí katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. "Prof. Tjoa velmi pomohl řadě studentů a pracovníků ČVUT v jejich začlenění do špičkového mezinárodního výzkumu. Zasloužil se tím o růst několika výzkumných týmů na Fakultě elektrotechnické ČVUT v období po roce 1989, kdy jsme to nejvíce potřebovali. Dnes s obdobným nadšením pomáhá budovat informatickou komunitu v zemích jihovýchodní Asie, ve Vietnamu, Indonésii a na Filipínách. Je to člověk velkého, lze říci světového, formátu s patřičnou odbornou erudicí a velkou duší", uvedl dále prof. Mařík.


25.1.2011, ČT 24

Vznikne v Česku technická superškola?

Moderátor

Rektoři Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko technologické jednají o sloučení. V Praze by tak mohla vzniknout technická superškola s dvanácti fakultami a 25 tisíci studentů. Školy by pak líp obstály v konkurenci a to jak v Česku, tak i v zahraničí. Oba rektoři už prý našli společnou řeč v řadě témat. Projekt navíc podporuje i Ministerstvo školství.

Václav Havlíček, rektor ČVUT:

Těch důvodů je z mého pohledu celá řada. První je vlastně odčinění jakéhosi historického nesmyslu, kdy komunistická vláda v roce 52 chemii oddělila od ČVUT, protože po únoru měli soudruzi zájem na tom,a by ČVUT bylo oslabeno. My jsme patrně jedinou technickou univerzitou na světě, která nemá chemii v celé šíři spektra. Já za hlavní důvod považuji zlepšení postavení našich škol v celosvětových žebříčcích kvalitních univerzit. Někteří, zejména ti nejlepší studenti, by získali širší možnost volby předmětů podle svých vlastních představ o profilu, protože by si zcela bez problémů mohli zapisovat specializované chemické předměty naši studenti a specializované předměty by si mohli zapisovat současní studenti VŠCHT.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.