Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Brožura o fakultě

Anglická

Ke stažení

Česká

Ke stažení

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.