Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Nabídka spolupráce pro firmy

koordinátor spolupráce s průmyslem Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz 603 434 325

Nabídka spolupráce s katedrami a laboratořemi

 

Možnosti spolupráce v oblasti reklamy, PR a HR

Nabízíme možnost spolupráce s externími firmami za účelem prezentace:

  • značky
  • produktu
  • personální politiky (lidských zdrojů)
  • vědeckých a výzkumných aktivit

Fakulta elektrotechnická připravuje řadu produktů k zajištění výše uvedených aktivit zejména za účelem posílení spolupráce mezi akademickou půdou a praxí. Cílem je:

  • zlepšení připravenosti studentů pro praktický život (propojení výuky s praxí - komerční sférou)
  • zvýšení prestiže firmy (propagace značky se značkou ČVUT)
  • zajištění možnosti spolupráce v oblasti výzkumu
  • uplatnění absolventů FEL na trhu práce a zajištění našim partnerům kvalitní absolventy
  • zajištění finančních prostředků na produkty pro studenty
  • zajištění finančních prostředků pro aktivity zaměřené na studenty středních škol

Fakulta se zapojila do akce Rok průmyslu a technického vzdělávání

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.