Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

CTU in Prague

Studijní plán - Inteligentní systémy (STM-A7B)

Responsible person: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.