Subject description - AD3B99RO

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD3B99RO Robots Extent of teaching:7+9L
Guarantors:  Roles:P,V Language of
teaching:
CS
Teachers:  Completion:KZ
Responsible Department:13135 Credits:5 Semester:Z

Anotation:

Cílem předmětu je vzbudit zájem o obor, o jeho hlavní myšlenky, možnosti a motivovat studenty, aby se ptali a těšili na další studium. Získaná motivace jim pomůže vstřebat náročné matematické a odborné kurzy, které je později čekají. Studenti v týmech navrhnou a realizují jednoduchého autonomního mobilního robota ze stavebnice LEGO Mindstoms schopného splnit zadanou úlohu. Přitom se hravou formou prakticky seznámí se základními myšlenkami několika oborů, což jim později pomůže si lépe vybrat studijní obor a zvolit studijní plán. Hned na začátku studia studenti poznají podstatu tvůrčí inženýrské a výzkumné práce. Vyvrcholením předmětu je závěrečná soutěž robotů, v níž vyhraje ten nejlepší a nejrychlejší. Tento předmět se záměrně odlišuje od standardních předmětů, protože má spíše sloužit jako motivační aperitiv.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD3B99RO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3B99RO

Course outlines:

1-2.Úvod, programování - sw prostředí, abstrakce, data 3-4.Algoritmy - struktury, procedury, šablony 5-6.Senzory - kalibrace, signály, chyby 7-8.Systémy a modely 9-10.Řízení - zpětná vazba, stabilita 11-12.Rozhodování, plánování, hledání 13-14.Soutěž Roboklání

Exercises outline:

1. Organizace, zadání
2. Lego Mindstorms
3. Mechanická konstrukce
4. Programování
5. Kontrolní den, úpravy
6. Programování akcí
7. Modelování, verifikace
8. Návrh regulace
9. Implementace a ladění regulace
10. Kontrolní den, úpravy
11. Implementace rozhodování a plánování
12. Testy a úpravy
13. Generálka na skutečné dráze
14. Poslední úpravy a ladění nebo exkurze v průmyslu

Literature:

1. LEGO.com Mindstorms [Online], Available: http://www.legomindstorms.com/, 2008.
2. LEGO MINDSTORMS robots [Online]. (2004). Available: http://www.oreilly.com/catalog/lmstorms/resources/
3. J. Knudsen, The Unofficial Guide to LEGO MINDSTORMS Robots. Sebastopol, CA: O'Reilly & Assoc., 1999.
4. F. Allgower, IST, Universität Stuttgart, Roborace web, (in German), http://www.ist.uni-stuttgart.de/robolab/

Requirements:

Stránky předmětu: http://support.dce.felk.cvut.cz/e-kurzy/course/view.php?id=24

Webpage:

https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKOI1 Computer Systems V 1
BKOI_BO Common courses V 1
BKOI3 Software Systems V 1
BKOI2 Computer and Information Science V 1
BKEEM1 Applied Electrical Engineering V 1
BKEEM_BO Common courses V 1
BKEEM2 Electrical Engineering and Management V 1
BKKYR1 Robotics P 1
BKKYR_BO Common courses P 1
BKKYR3 Systems and Control P 1
BKKYR2 Sensors and Instrumentation P 1
BKKME1 Communication Technology V 1
BKKME_BO Common courses V 1
BKKME4 Network and Information Technology V 1
BKKME3 Applied Electronics V 1
BKKME2 Multimedia Technology V 1
BIS(ECTS)-D Intelligent Systems V 1
BKSTMWM Web and Multimedia V 1
BKSTMSI Software Engineering V 1
BKSTMMI Manager Informatics V 1
BKSTMIS Intelligent Systems V 1
BKSTM_BO Common courses V 1
BSI(ECTS)-D Software Engineering V 1
BWM(ECTS)-D Web and Multimedia V 1
BMI(ECTS)-D Manager Informatics V 1


Page updated 18.6.2019 17:53:02, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)