Subject description - A0B04C2Z

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04C2Z Czech language 2 Extent of teaching:2C
Guarantors:Saláková D. Roles:V Language of
teaching:
Teachers:  Completion:Z
Responsible Department:13104 Credits:2 Semester:Z

Anotation:

The course is aimed at foreign students studying in Czech, it further develops their language knowledge and skills to meet the needs of technical university students

Study targets:

Course objective: To teach foreign students to deal with technical texts by themselves and to express themselves fluently and effortlessly on technical issues in everyday situations. Perfecting written Czech.

Content:

To teach foreign students to deal with technical texts by themselves and to express themselves fluently and effortlessly on technical issues in everyday situations. Perfecting written Czech.

Course outlines:

LEKCE 1 Seznámení Informace o průběhu semestru Práce s textem: Debilem s mobilem. Reflex. 34/2018. LEKCE 2 prezentace - podmínky práce s českou Wikipedií návrhy témat pro semestrální práci výběr tématu pro čtení v příští lekci LEKCE 3 Práce s textem z Wikipedie - technicky zaměřený text dle zájmu studentů Rozbor struktury a obsahu LEKCE 4 praktická hodina - psaní úvodní části vlastního textu LEKCE 5 Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova Cca 6 studentů LEKCE 6 Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova Cca 6 studentů LEKCE 7 Práce s textem z Wikipedie citování a odkazování typické fráze v technicky zaměřených textech LEKCE 8 Praktická hodina - psaní hlavní části vlastního textu LEKCE 9 Vzájemná kontrola studentských textů monitorovaná lektorkou LEKCE 10 Práce s texty z Wikipedie - možnosti zakončení textu, závěr LEKCE 11 Praktická hodina - dokončení vlastního textu LEKCE 12 Individuální konzultace podoby finálních textů Oprava chyb Detailní rozbor LEKICE 13 Individuální konzultace podoby finálních textů Oprava chyb Detailní rozbor LEKCE 14 Vkládání textů na web Závěrečné shrnutí Společné zhodnocení přínosu koncepce kurzu

Exercises outline:

LEKCE 1 Seznámení Informace o průběhu semestru Práce s textem: Debilem s mobilem. Reflex. 34/2018. LEKCE 2 prezentace - podmínky práce s českou Wikipedií návrhy témat pro semestrální práci výběr tématu pro čtení v příští lekci LEKCE 3 Práce s textem z Wikipedie - technicky zaměřený text dle zájmu studentů Rozbor struktury a obsahu LEKCE 4 praktická hodina - psaní úvodní části vlastního textu LEKCE 5 Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova Cca 6 studentů LEKCE 6 Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova Cca 6 studentů LEKCE 7 Práce s textem z Wikipedie citování a odkazování typické fráze v technicky zaměřených textech LEKCE 8 Praktická hodina - psaní hlavní části vlastního textu LEKCE 9 Vzájemná kontrola studentských textů monitorovaná lektorkou LEKCE 10 Práce s texty z Wikipedie - možnosti zakončení textu, závěr LEKCE 11 Praktická hodina - dokončení vlastního textu LEKCE 12 Individuální konzultace podoby finálních textů Oprava chyb Detailní rozbor LEKICE 13 Individuální konzultace podoby finálních textů Oprava chyb Detailní rozbor LEKCE 14 Vkládání textů na web Závěrečné shrnutí Společné zhodnocení přínosu koncepce kurzu

Literature:

[1] A. Nekovářová - Čeština pro život (nakl. Akropolis 2008 [2] Texts on the website of the Department of Languages - Texts 1-5

Requirements:

Czech language sklil - level B2

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2Z, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/C/C2Z/

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Common courses V
BPKYR_BO Common courses V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPKME1 Communication Technology V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BKSIT Common courses V
BPSTM_BO Common courses V
BPSTMWM Web and Multimedia V
BPSTMSI Software Engineering V
BPSTMMI Manager Informatics V
BPSTMIS Intelligent Systems V
BPSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BEKYR1 Robotics V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Open Electronic Systems V
BEKYR_BO Common courses V
BEKME_BO Common courses V
BEEEM_BO Common courses V
BEKME4 Network and Information Technology V
BEKME3 Applied Electronics V
BEKME2 Multimedia Technology V
BEKME1 Communication Technology V
BEEEM2 Electrical Engineering and Management V
BEEEM1 Applied Electrical Engineering V
BEKYR3 Systems and Control V
BEKYR2 Sensors and Instrumentation V


Page updated 21.2.2020 17:51:44, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)