Subject description - A7B36DBA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A7B36DBA Adminstration of Database Systems Extent of teaching:2+2c
Guarantors:  Roles:V Language of
teaching:
CS
Teachers:  Completion:Z,ZK
Responsible Department:13136 Credits:5 Semester:Z

Anotation:

The course is focused on installation, configuration, and maintenance of database systems. Students will try administration of Oracle, PotgreSQL and MySQL DBMS during the course.^ The main topics of lessons and discussion: installation & configuration, database creation process, typical maintenance (data structures, users, privileges, ...),backup and recovery issues, performance tuning.

Course outlines:

- architektura DB systému z hlediska požadavků a nároků na zdroje operačního systému, zavedení pojmů^ - instalace systému a instalace databáze^ - start, zastavení instance/databáze, možnosti konfigurace za běhu^ - úkoly databázového administrátora^ - fyzická a logická struktura databáze^ - datové struktury a možnosti jejich konfigurace^ - správa uživatelů, rolí, uživatelské profily a další prostředky zvýšení bezpečnosti^ - podpora a konfigurace národních zvyklostí (kódování, řazení, zobrazování)^ - možnosti výměny dat mezi db systémy (export, import, a další)^ - zálohování - principy, možnosti^ - obnova systému (recovery)^ - ladění výkonu - možnosti^ - ladění výkonu - vyrovnávací paměť^ - ladění výkonu - datové struktury, aplikace^

Exercises outline:

- seznámení s prostředím - program, požadavky^ - příprava na instalaci - příprava operačního systému^ - instalace systému ^ - architektura DB systému z hlediska adminstrátora^ - základní a pokročilé nástroje pro administraci^ - vytvoření databáze^ - start/zastavení instance/databáze, možnosti konfigurace, možnosti konfigurace za běhu^ - fyzická a logická struktura databáze^ - typické činnosti adminstrátora - správa datových struktur - typické činnosti administrátora - správa uživatelů, rolí, profilů, bezpečnost^ - zálohování a obnova systému - možnosti a prostředky^ - ladění výkonu možnosti a prostředky - vyrovnávací paměť^ - ladění výkonu možnosti a prostředky - datové struktury, operační systém, aplikace^

Literature:

1. Elektronická dokumentace aktuálních verzí SŘBD Oracle a PostgreSQL.^
2. Elektronická verze přednášek.^

Requirements:

Podrobné požadavky jsou na: http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36DBA/^ Předmět předpokádá základní a pasivní znalost principů relačních databází, jazyka SQL a také principů operačních systémů (virtuální, fyzická paměť, adresní prostor, stránkování, víceuživatelský přístup, souborový systém, synchronizace,...).^ ^ Zápočet bude udělen na základě pohovoru o přednášených a cvičených tématech doplněného ukázkami práce s diskutovanými nástroji. ^ Zkouška bude provedena formou pohovoru.

Note:

http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36DBA/

Webpage:

http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36DBA

Keywords:

databázová administrace, Oracle, PostgreSQL, MySQL

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V


Page updated 27.5.2019 07:53:08, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)