Subject description - A0B04CIN

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04CIN Čínština Extent of teaching:2C
Guarantors:Saláková D. Roles:V Language of
teaching:
Teachers:  Completion:Z
Responsible Department:13104 Credits:2 Semester:*

Anotation:

Kurz si klade za cíl seznámit posluchače se standardní čínštinou (známou též jako mandarínština), úředním jazykem ČLR, v Hong Kongu, Taiwanu a Singapuru, v její mluvené i psané podobě. Během kurzu si studenti osvojí transkripci pinyin, získají základní vědomosti pro správné napsání čínských znaků a naučí se příkladové věty ze základních situačních dialogů (seznamování, rozhovor o rodině, o škole aj.), které pak, vzhledem k charakteru čínského jazyka, mohou dále variabilně snadno rozvíjet dále.

Study targets:

Seznámit posluchače s netradičním jazykem a jeho kulturou.

Content:

1) Úvod: typologická a genealogická charakteristika čínštiny, tóny (výklad a nácvik)
2) Transkripce pinyin (iniciály), úvod do čínského písma (historie, typy znaků, pravidla pro psaní), nácvik psaní základních radikálů
3) Téma: Seznamování - slovíčka, základní číslovky
4) Téma: Seznamování - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
5) Téma: Seznamování - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
6) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
7) Téma: Rodina - slovíčka, čtení v pinyinu
8) Téma: Rodina - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
9) Téma: Rodina - dokončení čtení ve znacích,
9) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
10) Téma: Univerzita - slovíčka; opakování probrané látky
11) Téma: Univerzita - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
12) Téma: Univerzita - dokončení čtení dialogu v pinyinu, čtení ve znacích
13) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
14) Závěrečné opakování formou řízených rozhovorů

Course outlines:

1) Úvod: typologická a genealogická charakteristika čínštiny, tóny (výklad a nácvik)
2) Transkripce pinyin (iniciály), úvod do čínského písma (historie, typy znaků, pravidla pro psaní), nácvik psaní základních radikálů
3) Téma: Seznamování - slovíčka, základní číslovky
4) Téma: Seznamování - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
5) Téma: Seznamování - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
6) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
7) Téma: Rodina - slovíčka, čtení v pinyinu
8) Téma: Rodina - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
9) Téma: Rodina - dokončení čtení ve znacích,
9) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
10) Téma: Univerzita - slovíčka; opakování probrané látky
11) Téma: Univerzita - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
12) Téma: Univerzita - dokončení čtení dialogu v pinyinu, čtení ve znacích
13) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
14) Závěrečné opakování formou řízených rozhovorů

Exercises outline:

1) Úvod: typologická a genealogická charakteristika čínštiny, tóny (výklad a nácvik)
2) Transkripce pinyin (iniciály), úvod do čínského písma (historie, typy znaků, pravidla pro psaní), nácvik psaní základních radikálů
3) Téma: Seznamování - slovíčka, základní číslovky
4) Téma: Seznamování - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
5) Téma: Seznamování - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
6) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
7) Téma: Rodina - slovíčka, čtení v pinyinu
8) Téma: Rodina - dokončení čtení v pinyinu, čtení ve znacích
9) Téma: Rodina - dokončení čtení ve znacích,
9) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
10) Téma: Univerzita - slovíčka; opakování probrané látky
11) Téma: Univerzita - čtení dialogu v pinyinu, výklad gramatiky
12) Téma: Univerzita - dokončení čtení dialogu v pinyinu, čtení ve znacích
13) Opakování probrané látky, přidání další slovní zásoby
14) Závěrečné opakování formou řízených rozhovorů

Literature:

Vlastní materiály vyučujícího. - http://www.archchinese.com/ (slovník s integrovanými pomůckami pro studium znaků) - https://www.pleco.com/ (čínsko-anglický slovník - mobilová aplikace) - http://www.memrise.com/ (webová i mobilová aplikace pro učení se slovíček a vět) - zájemcům doporučuji si na začátku přečíst následující články: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchin-jinhttps://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADn%C5%A1tina

Requirements:

Od absolventa kurzu se očekává, že bude ovládat transkripci pinyin (aktivně i pasivně), umět aspoň pasivně rozeznávat nejčastější komponenty čínských radikálů a umět aktivně používat základní fráze v probraných situačních dialozích. PODMÍNKOU UDĚLENÍ ZÁPOČTU je: - pravidelná docházka (absence max. 3 lekce), - aktivní účast na hodině, - splnění závěrečného testu na aspoň 65%.

Webpage:

http://jazyky.fel.cvut.cz/

Keywords:

čínština, putonghua, mandarínština, exotický jazyk

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1 Computer Systems V
BPOI_BO Common courses V
BPOI3 Software Systems V
BPOI2 Computer and Information Science V
BPKYR1 Robotics V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Common courses V
BPKYR_BO Common courses V
BPKME_BO Common courses V
BPKME4 Network and Information Technology V
BPKME3 Applied Electronics V
BPKME2 Multimedia Technology V
BPKME1 Communication Technology V
BPEEM2 Electrical Engineering and Management V
BPEEM1 Applied Electrical Engineering V
BPKYR3 Systems and Control V
BPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BKSIT Common courses V
BPSTM_BO Common courses V
BPSTMWM Web and Multimedia V
BPSTMSI Software Engineering V
BPSTMMI Manager Informatics V
BPSTMIS Intelligent Systems V
BPSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BMI(ECTS) Manager Informatics V
BWM(ECTS) Web and Multimedia V
BIS(ECTS) Intelligent Systems V
BSI(ECTS) Software Engineering V
MPKYR1 Robotics V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
MPKME5 Systems of Communication V
MPBIO2 Biomedical Engineering V
MPBIO1 Biomedical Informatics V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKME4 Networks of Electronic Communication V
MPKME3 Electronics V
MPKME2 Multimedia Technology V
MPKME1 Wireless Communication V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM3 Electrical Power Engineering V
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V
MPEEM1 Technological Systems V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V
BEKYR1 Robotics V
BEKME5 Komunikace a elektronika V
BEOES Open Electronic Systems V
BEKYR_BO Common courses V
BEKME_BO Common courses V
BEEEM_BO Common courses V
BEKME4 Network and Information Technology V
BEKME3 Applied Electronics V
BEKME2 Multimedia Technology V
BEKME1 Communication Technology V
BEEEM2 Electrical Engineering and Management V
BEEEM1 Applied Electrical Engineering V
BEKYR3 Systems and Control V
BEKYR2 Sensors and Instrumentation V


Page updated 21.2.2020 17:51:44, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)