Subject description - BAB31AF1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BAB31AF1 Fundamentals of anatomy and physiology I. Extent of teaching:2p+2l
Guarantors:Kvítek V. Roles:P Language of
teaching:
CS
Teachers:Kvítek V. Completion:KZ
Responsible Department:13131 Credits:4 Semester:Z

Anotation:

Předmět Základy anatomie a fyziologie I. poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla, strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro pochopení fyziologických i patofyziologických procesů. Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během kterých se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy anatomie a fyziologie I je zaměřen především na pohybový aparát, dýchací a trávicí ústrojí.

Course outlines:

1. Úvod do anatomie a fyziologie, buňka, tkáně, orgány a jejich soustavy. Obecná anatomie - názvosloví.
2. Přehled tkání. Kostní tkáň. Spojení kostí, anatomie kloubu, rozdělení kloubů.
3. Lebka I.
4. Lebka II.
5. Kostra dolní končetiny.
6. Kostra horní končetiny.
7. Anatomie svalu obecně.
8. Svaly hlavy, krku, zad.
9. Svaly hrudníku a břicha.
10. Embryologie.
11. Trávicí ústrojí I.
12. Trávicí ústrojí II.
13. Dýchací ústrojí.
14. Shrnutí, udělování zápočtů.

Exercises outline:

Literature:

[1] Dylevský, I. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: EPAVA, 1998..
[2] Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (1), (2). Praha: Avicenum,
[3] 1990. Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 1993.

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB31AF1

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPBIO_2018 Common courses P 1


Page updated 24.6.2019 17:52:59, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)