Group of Subjects - 2015_MKYREPV3 - Compulsory subjects of the programme

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A | D | F | I | M | R | S | V
Group: Compulsory subjects of the programme
Min. credits: 6   Max. credits: 90   Min. subjects: 1 Role: PV - Compulsory Elective Modules
Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Rec.
sem.
Cred.
Guarantors Teachers Dept.
BE3M33PRO Advanced robotics 2p+2c EN Z,ZK Z 3 6 Pajdla T. Albl Č., Pajdla T., Polic M., Smutný V., Trutman P. 13133
BE3M33UI Artificial Intelligence 2p+2c EN Z,ZK L 3 6 Pošík P. Mařík R., Pošík P. 13133
BE3M33PIS Industrial Information Systems 2+2c EN Z,ZK Z 3 6 Kadera P. Jirkovský V., Kadera P., Vyskočil J. 13133
BE3M33MKR Mobile and Collective Robotics 2p+2l EN Z,ZK Z 3 6 Přeučil L. Kulich M., Přeučil L. 13133
BE3M35SRL Flight Control Systems 2p+2l EN Z,ZK Z 3 6 Hromčík M. Hromčík M. 13135
BE3M35PSR Real -Time Systems Programming 2p+2c EN Z,ZK Z 3 6   Sojka M. 13135
BE3M37LRS Aeronautical radio systems 2p+2l EN Z,ZK Z 3 6 Kovář P. Kovář P. 13137
BE3M37KIN Space Engineering 2p+2l EN Z,ZK Z 3 6 Hudec R. Hudec R., Vítek S. 13137
BE3M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Roháč J. Roháč J. 13138
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Vedral J. Vedral J. 13138
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Šmíd R. Šmíd R., Včelák J. 13138
BE3M38INA Integrated Modular Avionics 2P+2L EN Z,ZK L 3 6 Roháč J. Šipoš M. 13138
BE3M38MSE Modern Sensors 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Platil A. Platil A., Ripka P. 13138
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Fischer J. Fischer J. 13138
BE3M38VIN Virtual Instrumentation 2P+2L EN Z,ZK L 3 6 Platil A. Platil A., Roztočil J. 13138


Page updated 22.5.2019 15:01:10, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)