13000 / 13114 - Publications - 2016

13000 / 13114 - Department of Electric Drives and Traction

Publications 2016

Papers in WoS Journals

PICHLÍK, P. and J. ZDĚNEK. Adhesion Force Detection Method Based on the Kalman Filter for Slip Control Purpose. Automatika. 2016, 57(2), 405-415. ISSN 0005-1144. DOI 10.7305/automatika.2016.10.1152.

HAUBERT, T., P. MINDL, and Z. ČEŘOVSKÝ. Design of Control and Switching Frequency Optimization of DC/DC Power Converter for Super-capacitor. Automatika. 2016, 57(1), 141-149. ISSN 0005-1144. DOI 10.7305/automatika.2016.07.637.

Patents

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení pro dynamické určení parametrů elektrických asynchronních strojů. Inventors: J. PAVELKA and M. BREJCHA. Czech Republic. Patent CZ 306490. 2016-12-28. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/pta.det?pskup=1&propv=2015&pcipv=841

Papers in Other Journals

THÖNDEL, E. and J. VONDŘICH. Suppression of the Generator Imposition Vibration. Transaction on Electrical Engineering. 2016, 5(2), 47-52. ISSN 1805-3386. Available from: http://www.transoneleng.org

Conference Proceedings

KARLOVSKÝ, P. and J. LETTL. Improvement of induction motor drive performance using predictive control method instead of DTC method. In: 2016 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2016-09-06/2016-09-07. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. p. 121-124. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0601-2. DOI 10.1109/AE.2016.7577255.

KOŠŤÁL, T. Offline Parameter Identification of an Induction Machine Supplied by Impressed Stator Voltages. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

PICHLÍK, P. and J. ZDĚNEK. Train Velocity Estimation by Extended Kalman Filter. In: Proceedings of the 2016 8th International Conference on Electronics, Computers and Artifical Intelligence (ECAI). Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Ploiești, 2016-06-30/2016-07-02. New York: IEEE, 2016. ISSN 2378-7147. ISBN 978-1-5090-2047-8. DOI 10.1109/ECAI.2016.7861182.

KARLOVSKÝ, P., R. LINHART, and J. LETTL. Sensorless Determination of Induction Motor Drive Speed Using MRAS Method. In: Proceedings of the 2016 8th International Conference on Electronics, Computers and Artifical Intelligence (ECAI). Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Ploiești, 2016-06-30/2016-07-02. New York: IEEE, 2016. ISSN 2378-7147. ISBN 978-1-5090-2047-8. DOI 10.1109/ECAI.2016.7861079.

FAJTL, R., K. BUHR, and M. KOŠÍK. Contactless Power Transfer Modeled in Software ANSYS. In: Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), 2016 IEEE International. 17th International Conference on Power Electronics and Motion Control, Varna, 2016-09-25/2016-09-30. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-1797-3.

BEDNAR, L., et al. THE IMPACT OF SHAPE ADJUSTMENTS OF A VALVE CHAMBER ON LOSSES IN THE CONTROL VALVE OF THE STEAM TURBINE. In: ZOLOTAREV, I. and V. RADOLF, eds. Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. 22nd International Conference on Engineering Mechanics, Svratka, 2016-05-09/2016-05-12. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. p. 54-57. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.

FAJTL, R. and K. BUHR. Analyze of the Contactless Power Transfer Model in FEM analysis software. In: 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). Piscataway, NJ: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-6094-8.

KOČÁRNÍK, P., et al. Elektron I. In: ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ, and M. ALAM, eds. Sborník konference "What's New in Aerospace?". What's New in Aerospace?, Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 1. ISBN 978-80-01-06042-1.

BEJVL, M., et al. Contribution to control strategies for converter connected to unbalanced grid. In: 7th International Conference on Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications. Hammamet, 2016-12-18/2016-12-20. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. p. 313-319. ISBN 978-1-5090-4712-3. DOI 10.1109/SETIT.2016.7939886. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/document/7939886/

Research Reports

ZDĚNEK, J. Research Report JC2016-TCU-0022. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0022.

MUSIL, T., J. ZDĚNEK, and T. KOŠŤÁL. Research Report JC2016-TCU-0025. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0025.

MINDL, P. and M. NOVÁK. WP19 Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou. [Research Report] 2016.

BAUER, J., J. ZDĚNEK, and J. PAVELKA. Research Report JC2016-0091. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0091.

ZDĚNEK, J., et al. Research Report JC2016-0096. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0096.

BAUER, J., et al. Research Report JC2016-0093. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0093.

MINDL, P. Analýza příčiny požáru NN rozváděče v PVA Letňany. [Research Report] Praha: Elektro - MAHL,s.r.o., 2016. Report no. VZ 457/K13114/2016.

ZDĚNEK, J., et al. Research Report JC2016-0088. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0088.

BAUER, J., et al. Research Report JC2016-0085. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0085.

ZDĚNEK, J., O. ZOUBEK, and T. MUSIL. Research Report JC2016-TCU-0012. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0012.

PAVELKA, J., M. LEV, and P. PICHLÍK. Research Report JC2016-0092. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0092.

PAVELKA, J. and M. LEV. Research Report JC2016-0098. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0098.

MUSIL, T., et al. Research Report JC2016-TCU-0016. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0016.

MUSIL, T., J. ZDĚNEK, and P. KOBRLE. Research Report JC2016-TCU-0021. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0021.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2016-TCU-0024. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0024.

KOČÁRNÍK, P. 8301653C000 K13114 DOOSAN Škoda Plzeň - Výzkum v oblasti regulačních ventilů. [Research Report] Doosan Škoda Power, s.r.o., 2016. Report no. VZ463/K13114/17.

MINDL, P. MĚŘENÍ A ANALÝZA PORUCHOVÝCH STAVŮ FV ENERGETICKÉHO SYSTÉMU. [Research Report] 2016. Report no. VZ 455/K13114/2016.

LETTL, J. Studie napájecích zdrojů pro TOKAMAK Compass-U. [Research Report] Praha: AV ČR, Ústav fyziky plazmatu, 2016. Report no. VZ458/K13114/16.

ZDĚNEK, J., et al. Research Report JC2016-TCU-0019. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0019.

PAVELKA, J. and M. LEV. Research Report JC2016-0099. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0099.

MINDL, P. and M. NOVÁK. Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou. [Research Report] Praha: CTU FME. Vehicle Centre of Sustainable Mobility, 2016. Report no. VZ 460 / K 13114/ 2016.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2016-0095. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0095.

MUSIL, T., et al. Research Report JC2016-TCU-0017. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0017.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2016-0089. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0089.

MUSIL, T., P. MŇUK, and O. ZOUBEK. Research Report JC2016-TCU-0013. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0013.

BAUER, J., et al. Research Report JC2016-0087. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0087.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2016-0086. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0086.

LEV, M., et al. Research Report JC2016-0084. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0084.

MINDL, P. Měření přechodných spínacích dějů přepínačů KNX - 2. [Research Report] BREMA, spol. s r.o., 2016. Report no. VZ 453/K13114/16.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2016-TCU-0020. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0020.

MUSIL, T., et al. Research Report JC2016-TCU-0014. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0014.

BREJCHA, M., et al. Research Report JC2016-TCU-0015. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0015.

ZDĚNEK, J., O. ZOUBEK, and T. MUSIL. Research Report JC2016-TCU-0011. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0011.

PAVELKA, J., et al. Research Report JC2016-0090. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0090.

KOŠŤÁL, T., et al. Research Report JC2016-TCU-0018. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-TCU-0018.

BAUER, J., et al. Research Report JC2016-0097. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0097.

PAVELKA, J., J. BAUER, and M. LEV. Research Report JC2016-0094. [Research Report] 2016. Report no. JC2016-0094.

The page was created 25.05.2020 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.