13000 / 13115 - Publications - 2009

13000 / 13115 - Department of Electrical Power Engineering

Publications 2009

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

PETRUŽELA, I. Role of Operators During Power System Blackouts. Journal of Electrical Engineering. 2009, 60(3), 173-176. ISSN 1335-3632.

DONÁTOVÁ, M., et al. Integrodifferential model of induction heating of nonmagnetic cylindrical billet rotating in uniform magnetic field. Przeglad Elektrotechniczny. 2009, 85(4), 16-18. ISSN 0033-2097.

PETRUŽELA, I. Operator's Mental Model of Island Power System. Journal of Electrical Engineering. 2009, 60(5), 291-294. ISSN 1335-3632.

DOLEŽEL, I., et al. Pumps of molten metal based on magnetohydrodynamic principle for cooling high-temperature nuclear reactors. Przeglad Elektrotechniczny. 2009, 85(4), 13-15. ISSN 0033-2097.

Papers in Other Journals

HABEL, J. Základy světelné techniky 3: Světelnětechnické veličiny, 2. část. Světlo. 2009, 12(2), 52-57. ISSN 1212-0812.

ŠEFRÁNEK, J. Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice za rok 2008. Energetika. 2009, 59(12), 505-508. ISSN 0375-8842.

PANTELYAT, M. G., et al. Coupled electromagneto-thermo-mechanical analysis of selected electrical and electromechanical devices. Acta Technica CSAV. 2009, 54(3), 292-323. ISSN 0001-7043.

HABEL, J. Základy světelné techniky 5: Základy nauky o barvě, 1. část. Světlo. 2009, 12(5), 64-66. ISSN 1212-0812.

BÁLSKÝ, M. and J. HABEL. Modernizace goniofotometru. Světlo. 2009, 12(4), 54-57. ISSN 1212-0812.

HABEL, J. Základy světelné techniky 4: Základy fotometrie, 1. část. Světlo. 2009, 12(3), 44-48. ISSN 1212-0812.

OPREA, D. The ways for energy conservation by energy production and consumption of electric energy. Meridián Ingineresc. 2009, 2009(4), 60-63. ISSN 1683-853X.

LEUBNER, K. Electromagnetic acceleration of ferromagnetic bodies. Acta Technica CSAV. 2009, 49(2009/12), 343-357. ISSN 0001-7043.

KARBAN, P. and I. DOLEŽEL. Integrodifferential model of pulse current in long massive nonferromagnetic cylindrical conductor. Acta Technica CSAV. 2009, 54(2), 161-178. ISSN 0001-7043.

WILLMANN, B. and Z. MÜLLER. Vliv větrných elektráren na provoz elektroenergetické soustavy ČR. EE - Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. 2009, 15(2), 32-35. ISSN 1335-2547.

WILLMANN, B., Z. MÜLLER, and J. ŠVEC. Některé názory na pravděpodobný rozvoj slunečních elektráren v ČR. EE - Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. 2009, 15(6), 37-40. ISSN 1335-2547.

ZÁLIŠ, K. and L. KARASOVÁ. Disturbance influence on partial discharge measurement and methods of its elimination in case of digital data processing. Acta Technica CSAV. 2009, 25(2), 139-159. ISSN 0001-7043.

HABEL, J. Základy světelné techniky 3: Světelnětechnické veličiny, 1. část. Světlo. 2009, 12(1), 40-43. ISSN 1212-0812.

HABEL, J. Základy světelné techniky 4: Základy fotometrie, 2. část. Světlo. 2009, 12(4), 50-53. ISSN 1212-0812.

HABEL, J. Základy světelné techniky 5: Základy nauky o barvě, 2. část. Světlo. 2009, 12(6), 53-57. ISSN 1212-0812.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

DOLEŽEL, I., P. KARBAN, and P. ŠOLÍN. Integral methods in low-frequency electromagnetics. Hoboken, NJ: Wiley-InterScience, 2009. ISBN 978-0-470-19550-5.

Conference Proceedings

BOUČEK, S. Možné přístupy ke zvýšení validity měřených procesních dat. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. ISBN 978-80-553-0401-4.

DOLEŽEL, I., B. ULRYCH, and V. VALENTA. MHD Pumps of Molten Metals - Innovation of Cooling Loops of High-Temperature Nuclear Reactors. In: Electric Power Engineering 2009. Electric Power Engineering 2009, Kouty nad Desnou, 2009-05-12/2009-05-14. Ostrava: VŠB, 2009. pp. 393-398. ISBN 978-80-248-1947-1.

OPREA, D. Conservation of electrical energy. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 1-5.

TLUSTÝ, J., et al. The Monitoring of Power System Events on Transmission and Distribution Level by the use of Phasor Measurement Units (PMU). In: 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED 2009 Prague, Praha, 2009-06-08/2009-06-11. Stevenage: IET Publishing Group, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-1-84919-125-8.

NOVOTNÝ, T. and J. KYNCL. H Matrix Fault Location Method- Study of the Phasor Measurement Error Influence. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. pp. 314-316. ISBN 978-80-553-0401-4.

MÜLLER, Z., et al. Power Flow Control in ES using FACTS Systems. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. pp. 427-433. ISBN 978-80-553-0401-4.

DOLEŽEL, I., E. KRONEROVÁ, and B. ULRYCH. Induction Thermoelastic Actuator with Controllable Opera-tion Regime. In: XV. International Symposium on Electromagnetic Fields (ISEF 2009). XV. International Symposium on Electromagnetic Fields, Arras, 2009-09-10/2009-09-12. Artois: L'Université d'Artois, 2009. pp. 1-7. ISBN 978-2-84832-115-8.

ČERVENÝ, J., et al. Flow of molten metal in a pipe driven by electromagnetic field. In: 11th Spanish Portuguese Conference On Electrical Engineer-ing (11CHLIE). 11th Spanish-Portuguese Conference in Electrical Engineering, Zaragoza, 2009-07-01/2009-07-04. Vigo: Universidad de Vigo, 2009. pp. 1-7. ISBN 84-613-2234-3.

MIKEŠ, J., V. KVASNIČKA, and T. KLOUČEK. Fyzikální model úderu blesku do objektu. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 274-278. ISBN 978-80-7043-793-3.

LEUBNER, K. Electromagnetic acceleration of ferromagnetic bodies. In: Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering. Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Plzeň, 2009-09-07/2009-09-09. Plzeň: Západočeská universita, 2009. pp. 1-5. ISBN 978-80-7043-821-3.

NAJMAN, R., J. KAŠPAR, and T. VYHLÍDKO. Economy and mathematic aspects of heat pumps utilization. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 1-4.

TLUSTÝ, J., et al. Advanced Power System Models for Transient stability analysis. In: CIGRE Symposium on Operation and Development of Power Systems in the New Context. Operation and Development of Power Systems in the New Contex, GUILIN, 2009-10-28/2009-10-30. Paris: Cigre, 2009. pp. 1-13. ISBN 978-2-85873-081-0.

OLESCHUK, V., J. TLUSTÝ, and V. VALOUCH. Photovoltaic Power Conversion System Based on Cascaded Inverters with Synchronized Space-Vector Modulation. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Valencia, 2009-04-15/2009-04-17. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009. pp. 1-5. ISBN 978-84-612-8014-8.

SÝKORA, T., et al. Quality of Supply and Distributed Energy Sources. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. pp. 448-453. ISBN 978-80-553-0401-4.

HANUŠ, R. and M. SCHNEIDER. Perspektivy AMM v podmínkách distribučních společností. In: Sborník konference ČK CIRED 2009. Konference ČK CIRED 2009, Tábor, 2009-11-09/2009-11-11. Tábor: Český komitét CIRED, 2009. ISBN 978-80-254-5635-4.

TLUSTÝ, J., et al. Distributed Generation Stability Analysis in Central Bohemia Distribution Networks. In: 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED 2009 Prague, Praha, 2009-06-08/2009-06-11. Stevenage: IET Publishing Group, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-1-84919-125-8.

KROPIK, P., et al. Control of Position by Thermoelasticity. In: XV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2009. XV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2009, Lübeck, 2009-06-22/2009-06-24. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2009. pp. 1-4. ISSN 0932-6022.

DOLEŽEL, I., et al. Inductively Heated Incompressible Flow of Electrically Con-ductive Liquid in Pipe. In: 17th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Field COMPUMAG 2009. 17th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Field COMPUMAG 2009, Florianopolis, 2009-11-22/2009-11-23. Florianopolis: International Compumag Society, 2009. pp. 1-7.

KROPÍK, P., D. PÁNEK, and I. DOLEŽEL. Using of Thermoelasticity Phenomenon for Precise Position Control. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. pp. 391-394. ISBN 978-80-553-0401-4.

KARBAN, P., M. DONÁTOVÁ, and I. DOLEŽEL. Integral Model of Induction Heating of Rotating Bodies with Respecting Mechanical Transient. In: International Interdisciplinary PhD Workshop I2PhDW2009. International Interdisciplinary PhD Workshop, Szklarska Poreba, 2009-05-10/2009-05-13. Warsaw: Electrotechnical Institute Warsaw, 2009. pp. 1-5.

PROCHÁZKA, R., et al. Rogowski Coil Parameters Verification in Wide Frequency Range. In: Proceedings of the 16th International Symposium on High Voltage Engineering. International Symposium on High Voltage Engineerig, Kapské Město, 2009-08-24/2009-08-28. Cape Town: South Africa Institute of Electrical Engineers (SAIEE), 2009. pp. 1-6. ISBN 978-0-620-44585-6.

HABEL, J. and M. BÁLSKÝ. Rozbor nejistot měření čar svítivosti na goniofotometru. In: Kurz osvětlovací techniky XXVII. Kurz osvětlovací techniky XXVII, Kouty nad Desnou, 2009-09-29/2009-10-01. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 59-65. ISBN 978-80-248-2087-3.

DIALLO, O., et al. Dynamic Equivalents in Power System Stability Analysis. In: Electric Power Engineering 2009. Electric Power Engineering 2009, Kouty nad Desnou, 2009-05-12/2009-05-14. Ostrava: VŠB, 2009. pp. 357-361. ISBN 978-80-248-1947-1.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Static Characteristics of Components of Controllable Ther-moelastic Actuator. In: Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering. Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Plzeň, 2009-09-07/2009-09-09. Plzeň: Západočeská universita, 2009. pp. 1-6. ISBN 978-80-7043-821-3.

ŠEFRÁNEK, J. The Quality of Electricity and its Regulation. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 1-5.

KLIMA, J., et al. Analytical Model and Investigation of a Four-Switch Space-Vector Modulated Hybrid Power Filter with Six-Fold Switching Symmetry. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Valencia, 2009-04-15/2009-04-17. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009. pp. 1-6. ISBN 978-84-612-8014-8.

DOLEŽEL, I., et al. Combined Actuator for Accurate Setting of Position Based on Thermoelasticity Produced by Induction Heating. In: The International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2009). The International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2009), Tokyo, 2009-11-15. Tokyo: Institute of Electrical Engineers Japan, 2009. pp. 1-6. ISBN 978-1-4244-5177-7.

DONÁTOVÁ, M., P. KARBAN, and I. DOLEŽEL. Induction heating of cylindrical billets by rotation in uniform magnetic field solved as mechanical transient. In: 11th Spanish Portuguese Conference On Electrical Engineer-ing (11CHLIE). 11th Spanish-Portuguese Conference in Electrical Engineering, Zaragoza, 2009-07-01/2009-07-04. Vigo: Universidad de Vigo, 2009. pp. 1-4. ISBN 84-613-2234-3.

DOLEŽEL, I., et al. Utilization of MHD Pumps of Molten Metal for Cooling of Fast Nuclear Reactors. In: Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering. The 14th Conference "Computer Applications in Electrical Engineering", Poznan, 2009-04-20/2009-04-22. Poznaň: Poznan University of Technology, 2009. pp. 1-7. ISBN 978-83-89333-24-7.

DOLEŽEL, I., et al. Magnetohydrodynamic Pumps with Permanent Magnets for Pumping Molten Metals or Salts. In: 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering", Waplewo, 2009-09-16/2009-09-19. Warsaw University of Technology, 2009. pp. 1-6.

ZÁLIŠ, K., L. KARASOVÁ-BERANOVÁ, and M. KŘÍŽ. Problémy při provozním měření částečných výbojů v izolačních systémech elektrických strojů a možnosti jejich řešení. In: 28. mezinárodní konference "Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 2009". 28. mezinárodní konference "Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 2009", Rožnov pod Radhoštěm, 2009-01-27/2009-01-28. Zlín - Malenovice: Asociace technických diagnostiků ČR, 2009. ISSN 1210-311X.

DOLEŽEL, I., J. OTA, and B. ULRYCH. Study of Suitable Arrangement of Magnetic Circuits for Re-alization of Magnetocaloric Effect. In: Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering. Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Plzeň, 2009-09-07/2009-09-09. Plzeň: Západočeská universita, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-80-7043-821-3.

ČERVENÝ, J., et al. Higher-Order Finite Element Modeling of Electromagnetical-ly Driven Flow of Molten Metal in Pipe. In: The International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2009). The International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2009), Tokyo, 2009-11-15. Tokyo: Institute of Electrical Engineers Japan, 2009. pp. 1-7. ISBN 978-1-4244-5177-7.

DONÁTOVÁ, M. and I. DOLEŽEL. Suppression of Boundary Effect of Electric Field in MHD Device. In: International Interdisciplinary PhD Workshop I2PhDW2009. International Interdisciplinary PhD Workshop, Szklarska Poreba, 2009-05-10/2009-05-13. Warsaw: Electrotechnical Institute Warsaw, 2009. pp. 1-4.

HABEL, J. and P. ŽÁK. Energetická náročnost osvětlovacích soustav. In: Kurz osvětlovací techniky XXVII. Kurz osvětlovací techniky XXVII, Kouty nad Desnou, 2009-09-29/2009-10-01. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 52-58. ISBN 978-80-248-2087-3.

BÁLSKÝ, M. Modernization of Goniophotometer in the Laboratory of Photometry at FEE CTU. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 1-4.

MÜLLER, M. Transformer Core Optimisation in Mathematica. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 1-5.

DONÁTOVÁ, M., P. KARBAN, and I. DOLEŽEL. Optimal Distribution of Field Coils for Rotational Induction Heating of Cylindrical Workpiece. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. pp. 63-68. ISBN 978-80-553-0401-4.

BARGLIK, J., et al. Modeling of Radiation Heat Transfer in Indirect Heating Process. In: MEASUREMENT 2009 - Proceedings of the 7th International Conference on Measurement. Measurement 2009, Smolenica, 2009-05-20/2009-05-23. Bratislava: Institute of Measurement Science, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-80-969672-1-6.

DONÁTOVÁ, M., P. KARBAN, and I. DOLEŽEL. Efficient Arrangement of Field Coils for Rotational Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets. In: 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering", Waplewo, 2009-09-16/2009-09-19. Warsaw University of Technology, 2009. pp. 1-7.

PROCHÁZKA, R., et al. Rogowski Coil Parameters Verification in Wide Frequency Range. In: Proceedings of the 16th International Symposium on High Voltage Engineering. International Symposium on High Voltage Engineerig, Kapské Město, 2009-08-24/2009-08-28. Cape Town: South Africa Institute of Electrical Engineers (SAIEE), 2009. pp. 372. ISBN 978-0-620-44585-6.

NOVOTNÝ, T. and J. KYNCL. Tepelné modely výkonových olejových transformátorů a uzlových tlumivek pro střednědobá a trvalá zatížení. In: Electric Power Engineering 2009. Electric Power Engineering 2009, Kouty nad Desnou, 2009-05-12/2009-05-14. Ostrava: VŠB, 2009. pp. 1-6. ISBN 978-80-248-1947-1.

CIMBOLINEC, I., et al. Použitelnost metody "přizemnění postižené fáze (shuntingu)" při zemních spojeních v kompenzovaných sítích vn. In: Sborník konference ČK CIRED 2009. Konference ČK CIRED 2009, Tábor, 2009-11-09/2009-11-11. Tábor: Český komitét CIRED, 2009. pp. 1-11. ISBN 978-80-254-5635-4.

MÜLLER, Z., et al. Moderní prostředky pro eliminaci rušivých vlivů v elektrických světelných obvodech. In: Kurz osvětlovací techniky XXVII. Kurz osvětlovací techniky XXVII, Kouty nad Desnou, 2009-09-29/2009-10-01. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. pp. 308-313. ISBN 978-80-248-2087-3.

KOTLAN, V., I. DOLEŽEL, and B. ULRYCH. Study of Integral Arrangement of MHD Pumps Transporting Molten Metal or Salts. In: Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering. Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Plzeň, 2009-09-07/2009-09-09. Plzeň: Západočeská universita, 2009. pp. 1-6. ISBN 978-80-7043-821-3.

DOLEŽEL, I., et al. Accurate Control of Position by Induction Heating-Produced Thermoelasticity. In: 17th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Field COMPUMAG 2009. 17th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Field COMPUMAG 2009, Florianopolis, 2009-11-22/2009-11-23. Florianopolis: International Compumag Society, 2009. pp. 1-7.

DOLEŽEL, I., P. KARBAN, and B. ULRYCH. Generation of Small Controlled Shifts by Thermoelasicity. In: The Proceedings of SPETO'09. XXXII International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice - Ustroň, 2009-05-20/2009-05-23. Gliwice: Silesian Technical University, 2009. pp. 52-54. ISBN 978-83-85940-31-9.

ZIEDAN, H., et al. Onset Voltage of Corona in Wire-Duct ESP's as Influenced by Precipitator Geometry. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. pp. 257-259. ISBN 978-80-553-0401-4.

PANTELYAT, M., M. SHULZHENKO, and I. DOLEŽEL. Numerical Field Simulation in Electrical Engineering De-vices: Magneto-Thermo-Mechanical Coupling. In: XV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2009. XV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2009, Lübeck, 2009-06-22/2009-06-24. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2009. pp. 236-240. ISSN 0932-6022.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN, and B. ULRYCH. Study of suitable arrangement of magnetohydrodynamic pump with permanent magnets. In: Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering. The 14th Conference "Computer Applications in Electrical Engineering", Poznan, 2009-04-20/2009-04-22. Poznaň: Poznan University of Technology, 2009. pp. 25-30. ISBN 978-83-89333-24-7.

DOLEŽEL, I., E. KRONEROVÁ, and B. ULRYCH. Controllable Thermoelastic Actuator with Mechanical Fric-tion Clutches for Accurate Setting of Position. In: 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering", Waplewo, 2009-09-16/2009-09-19. Warsaw University of Technology, 2009. pp. 1-6.

MUSIL, L. Surface induction hardening models based on a novel computational method of artificial change of material parameters. In: JAPMED`6. JAPMED`6, Bucharest, 2009-07-27/2009-07-29. Bucharest: Editora Printech, 2009. pp. 61-62. ISBN 978-606-521-346-3.

OTA, J., I. DOLEŽEL, and B. ULRYCH. Study of Suitable Arrangement of Magnetic Circuit with Permanent Magnets for Realization of Magnetocaloric Effect. In: The Proceedings of SPETO'09. XXXII International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice - Ustroň, 2009-05-20/2009-05-23. Gliwice: Silesian Technical University, 2009. pp. 49-50. ISBN 978-83-85940-31-9.

Dissertations

ZETKA, J. Návrh optimálního způsobu řízení výroby elektrické energie. Praha: 2009. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

ŠVEC, J. Řízení výkonových toků v elektrizačních soustavách s využitím systémů FACTS. Praha: 2009. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

SNĚHOTA, P. Analýza prostorového rozložení jasu a barev s využitím digitální fotografie. Praha: 2009. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

Unpublished Lectures

HABEL, J. Domácí elektrospotřebiče a osvětlení. Unpublished Lecture. Energy Centre České Budějovice. 2009-11-03.

The page was created 17.10.2018 05:00:01