13000 / 13132 - Publications - 2009

13000 / 13132 - Department of Telecommunications Engineering

Publications 2009

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

ZAJAC, J., et al. Power Supply System for the COMPASS Tokamak Re-installed in IPP Prague. Fusion Engineering and Design. 2009, 84(7-11), 2020-2024. ISSN 0920-3796.

ZAHRADNÍK, P., M. VLČEK, and R. UNBEHAUEN. Design of Optimal Comb FIR Filters-Speed and Robustness. IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS. 2009, 16(6), 465-468. ISSN 1070-9908.

KRČMAŘÍK, D., et al. Nonlinear Pulse Compression of Picosecond Parabolic-like Pulses Synthesized with a Long Period Fiber Grating Filter. Optics Express. 2009, 17(9), 7074-7087. ISSN 1094-4087.

SLAVÍK, R., et al. Stable All-fiber Photonic Temporal Differentiator Using a Long-period Fiber Grating Interferometer. Optics Communications. 2009, 282(12), 2339-2342. ISSN 0030-4018.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Modeling of Transmission Functions and Crosstalk in Metallic Cables for Implementation of MIMO Concept. Radioengineering. 2009, 18(4), 491-496. ISSN 1210-2512.

KRČMAŘÍK, D., et al. First-order Loss-less Differentiators Using Long Period Gratings Made in Er-doped Fibers. Optics Express. 2009, 17(2), 461-471. ISSN 1094-4087.

KRČMAŘÍK, D., et al. Theoretical and Experimental Analysis of Long-Period Fiber Gratings Made Directly Into Er-Doped Active Fibers. IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology. 2009, 27(13), 2335-2342. ISSN 0733-8724.

ZAMMUTO, I., et al. ICRF Antennas Optimized for Operation with a High-Z Metallic Wall in ASDEX Upgrade. Fusion Engineering and Design. 2009, 84(7-11), 2031-2036. ISSN 0920-3796.

KUMPERA, A., P. HONZÁTKO, and R. SLAVÍK. Novel 160-GHz Wavelength Converter Based on a SOA and a Long Period Grating. Optics Communications. 2009, 282(9), 1775-1779. ISSN 0030-4018.

ZAHRADNÍK, P. and M. VLČEK. Equiripple Approximation of Half-Band FIR Filters. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2009, 56(12), 941-945. ISSN 1549-7747.

Patents

VOJTĚCH, L., V. POHANKA, and F. FIALA. Zařízení pro výrobu kovové fólie. Czech Republic. Utility Model. CZ 19862. 2009-03-24. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2009&pcipv=21024

KOCUR, Z. and V. MACHULA. Systém vysokorychlostního bezdrátového přenosu dat z rychle se pohybujících objektů. Czech Republic. Utility Model. CZ 19713. 2009-06-15. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20657

Papers in Other Journals

RADOSTA, J. Eskalační protokoly. Access server. 2009, 7(5), 1-3. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050001

ČEPA, L. and J. HÁJEK. Protokoly IP a ICMP verze 6. Access server. 2009, 7.(200911), 0004. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009110004

ROHLÍK, M. Vytváření podsítí s proměnnou maskou v prostředí IPv4. Access server. 2009, 7(200903), 0001. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009030001

ZAVRTÁLEK, J. and M. NERUDA. Napájecí zdroj pro extrémní podmínky. Access server. 2009, 7(12), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009120003

VOJTĚCH, L. RFID - technologie pro internet věcí. Access server. 2009, 7.(200902), 0001. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009020001

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Pasivní optická síť GPON. Access server. 2009, 7.(200905), 0002. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050002

CHMELA, L. Pedagogové bez pedagogického vzdělání a modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Media4u Magazine. 2009, 2009(X1), 40-42. ISSN 1214-9187.

LAFATA, P. Pokročilé metody modelování přeslechu na vzdáleném konci v moderních metalických přístupových sítích. Elektrorevue. 2009, 11.(2009/34), 34-1-34-6. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/

ROHLÍK, M. Využití proudových šifer v současnosti. Access server. 2009, 7.(200908), 0001. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009080001

PRAVDA, I. Modifikace E-modelu pro hodnocení přenosu VoIP. Access server. 2009, 7(12), 00001. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009120001

UHLÁŘ, K. and P. ZAHRADNÍK. Aplikace Volterrova filtru druhého řádu v kmitočtové oblasti. Access server. 2009, 7.(200911), 0006. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009110006

LAFATA, P. Pasivní optická přístupová síť EPON. Access server. 2009, 7.(200905), 0003. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050003

SVOBODA, J. FEL ČVUT v Praze hostila ASE XXII Planetary Congress. Sdělovací technika. 2009, 57.(12/2009), 23. ISSN 0036-9942.

SVOBODA, J. Systémy HDO a jejich aplikace. Sdělovací technika. 2009, 57.(05/2009), 20-23. ISSN 0036-9942.

SVOBODA, J. Proč se ASE XXII Planetary Congress konal na FEL ČVUT?. Pražská technika. 2009, 11(6/2009), 20-21. ISSN 1213-5348.

ULVAN, A., V. ANDRLÍK, and R. BEŠŤÁK. The Overhead and Efficiency Analysis on WiMAX's MAC Management Message. Internetworking Indonesia. 2009, 1(1), 3-9. ISSN 1942-9703. Available from: http://internetworkingindonesia.org/Vol1-No1-Spring2009/IIJ-Vol1-No1-Ulvan.pdf

VANÍČEK, Z. K zákonu o některých službách informační společnosti. Právní rozhledy. 2009, 17.(24/2009), 889-891. ISSN 1210-6410.

MACH, P. Analýza systému WiMAX doplněného o retranslační stanice. Access server. 2009, 7.(200903), 0005. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009030005

PODGORNÝ, R. and M. KLÍMA. Odolnost kodeků MPEG-2 a H.264 proti chybám při přenosu. Access server. 2009, 7.(1), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009010004

VANÍČEK, Z. Posouzení souladu povinnosti 'must-carry' uložené zákonem provozovatelům převzatého vysílání v kabelovém systému s příslušnými předpisy Evropského společenství. epravo.cz magazine. 2009, 4.(4/2009), 34-41. ISSN 1802-1492.

BEČVÁŘ, Z. Efficiency of Handover Prediction Based on Handover History. Journal of Convergence Information Technology (JCIT). 2009, 4(4), 41-47. ISSN 1975-9320.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Současné a budoucí varianty pasivních optických přístupových sítí. Elektrorevue. 2009, 11.(2009/39), 39-1-39-10. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/soucasne-a-budouci-varianty-pasivnich-optickych-pristupovych-siti

LAFATA, P. Útlumová bilance pasivních optických přístupových sítí. Access server. 2009, 7.(200906), 0002. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009060002

VERTELETSKAYA, E. and B. ŠIMÁK. Performance Evaluation of Pitch Detection Algorithms. Access server. 2009, 7.(200906), 0001. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009060001

ŽÁK, V., et al. Zabezpečení jakosti a bezpečnosti výroby v galvanických provozech. Povrcháři. 2009, 2009(03), 10-11. ISSN 1802-9833. Available from: http://www.povrchari.cz/kestazeni/200903_povrchari.pdf

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Approach for Energy-Based Voice Detector with Adaptive Scaling Factor. IAENG International Journal of Computer Science. 2009, 36(4), 36_4_16. ISSN 1819-9224. Available from: http://www.iaeng.org/IJCS/issues_v36/issue_4/IJCS_36_4_16.pdf

VANÍČEK, Z. 'Must carry' a křivé eurookurky. Právní rozhledy. 2009, 17.(17/2009), 627-628. ISSN 1210-6410.

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Pokročilé modelování přenosových funkcí přeslechu na vzdáleném konci v metalických kabelech. Slaboproudý obzor. 2009, 65(3), 18-21. ISSN 0037-668X.

NERUDA, M. Technologie HSDPA. Access server. 2009, 7.(200902), 0003. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009020003

VODRÁŽKA, J. Prodloužení dosahu sítě Ethernet pro průmyslové a jiné použití. Access server. 2009, 7.(3), 1-6. ISSN 1214-9675.

SVOBODA, J. and B. ŠIMÁK. Představujeme členy APVTS - Katedra telekomunikační technicky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Convergence. 2009, 9.(3), fb1-fb2. ISSN 1214-5785.

VANÍČEK, Z. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Právní rozhledy. 2009, 17.(21/2009), II. ISSN 1210-6410.

ČÁP, J. and P. ZAHRADNÍK. Záznamník dat na kartu SDHC. Access server. 2009, 7.(200911), 0002. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009110002

ZAVRTÁLEK, J. and M. NERUDA. Víceúčelové zařízení pro zajišťování spolehlivé funkce systému pro komunikaci a sběr dat na české polární stanici. Access server. 2009, 7.(200902), 0002. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?&cisloclanku=2009020002

LAFATA, P. Pasivní optické sítě WDM-PON. Access server. 2009, 7.(200905), 0004. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009050004

ŠAFRÁNEK, M., Z. KOCUR, and M. NERUDA. Datové přenosy u polárního kruhu. Access server. 2009, 7.(200904), 0001. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009040001

LAFATA, P. Pasivní optické přístupové sítě. Sdělovací technika. 2009, 57(12), 3-6. ISSN 0036-9942.

VANĚK, T. I hlas si žádá zabezpečení. Connect!. 2009, XIV(5/2009), 10-13. ISSN 1211-3085.

Books, Book Chapters and Lecture Notes

BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04338-7.

BEŠŤÁK, R., et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. ISBN 978-1-4244-3470-1.

VODRÁŽKA, J. and M. HAVLAN. Přenosové systémy. Sítě a zařízení SDH a jejich návrh. 3 ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04217-5.

VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04411-7.

VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04410-0.

VANÍČEK, Z. Právní předpisy související se zákonem o elektronických komunikacích. Praha: Linde Praha, 2009. Praktické právnické příručky. ISBN 978-80-7201-786-7.

Conference Proceedings

VONDRÁK, M. Vyhledání trasy a lokalizace poruch instalačních vedení. In: Měření a údržba sdělovacích kabelů XL. Měření a údržba sdělovacích kabelů XL, České Budějovice, 2009-05-04/2009-05-05. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2009.

VANĚK, T. Inovace předmětu Informační bezpečnost a utajování zpráv. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0065_0010. ISBN 978-80-01-04411-7.

ZEMAN, T. and M. NEVOSAD. Zkušenosti s využitím elektronických opor při výuce technických předmětů. In: SEDLÁČEK, J. and H. ŠAFRÁNKOVÁ, eds. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. eLearning 20009, Hradec Králové, 2009-11-10/2009-11-12. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. pp. 316-321. ISBN 978-80-7041-971-7.

BOHÁČ, L. Analysis of EDFA Amplifier Noise Behind the Detector. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0162_0009. ISBN 978-80-01-04410-0.

SAKHNOV, K. and B. ŠIMÁK. Proportionate Adaptation Paradigms and Application in Echo Cancellation. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0106_0065. ISBN 978-80-01-04410-0.

VOJTĚCH, L., et al. Full Face Hood for Electromagnetic Shielding. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0167_0037. ISBN 978-80-01-04411-7.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Insight to Implementation of the NGOSS Architecture. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0143_0049. ISBN 978-80-01-04411-7.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Usage of BPEL for OSS Collaboration. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0107_0050. ISBN 978-80-01-04411-7.

ŠIMÁK, B. Starter Kits for Practical Education of Digital Signal Processing in Communication. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 148-149. ISBN 978-80-01-04286-1.

HAMPL, P. Simulation Tools Used in Subject Data Networks. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 118-119. ISBN 978-80-01-04286-1.

KREJČÍ, J. Influence of Noise on IPTV over xDSL. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 90-91. ISBN 978-80-01-04286-1.

KOCUR, Z., M. PRAVDA, and J. VODRÁŽKA. Enhancement Ethernet Network Emulator. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

ZAHRADNÍK, P. and M. VLČEK. Extended Design of Equiripple Comb FIR Filters. In: The 16th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2009. The 16th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, Hammamet, 2009-12-13/2009-12-16. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society, 2009. pp. 880-883. ISBN 978-1-4244-5090-9. DOI 10.1109/ICECS.2009.5410764.

ULVAN, A., M. ULVAN, and R. BEŠŤÁK. IEEE802.16 MAC Management Messages: The Overhead and Efficiency Analysis in Mesh Topology. In: 2009 IEEE 9th Malaysia International Conference on Communications. 2009 IEEE 9th Malaysia International Conference on Communications, Kuala Lumpur, 2009-12-15/2009-12-17. Piscataway: IEEE, 2009. pp. We16-2. ISBN 978-1-4244-5532-4.

MACH, P., Z. BEČVÁŘ, and R. BEŠŤÁK. Acquisition of Channel State Information for Routing Purposes in Relay-based WiMAX Networks. In: BEŠŤÁK, R., et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks, Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. pp. 170-175. ISBN 978-1-4244-3470-1. DOI 10.1109/ICN.2009.41.

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Dynamical Energy-Based Speech/Silence Detector for Speech Enhancement Applications. In: AO, S. I., et al., eds. WCE 2009 Proceedings. World Congress on Engineering 2009, London, 2009-07-01/2009-07-03. Hong Kong: Newswood Limited - International Association of Engineers, 2009. pp. 801-806. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. ISBN 978-988-17012-5-1.

PODGORNÝ, R. and M. KLÍMA. Bit Error Resilience of MPEG-2 and H.264 Video Compression Codecs. In: Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. The Czech and Slovak 19th International Conference Radioelektronika 2009, Bratislava, 2009-04-22/2009-04-23. Bratislava: FEI, Slovak University of Technology, 2009. pp. 293-295. ISBN 978-80-214-3865-1. DOI 10.1109/RADIOELEK.2009.5158774.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Cooperation of OSSs by Means of Web Services. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. ISBN 978-963-06-7716-5.

VLÁČIL, P. and R. BEŠŤÁK. Implementing Mobile Location Protocol. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. ISBN 978-963-06-7716-5.

VODRÁŽKA, J. Historický vývoj digitálních přenosových systémů na metalickém vedení. In: Měření a údržba sdělovacích kabelů XL. Měření a údržba sdělovacích kabelů XL, České Budějovice, 2009-05-04/2009-05-05. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2009.

VOJTĚCH, L., Z. KOCUR, and M. NERUDA. Laboratorní úlohy pro měření optických a metalických sítí. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0064_0037. ISBN 978-80-01-04411-7.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Metody modelování podnikových procesů. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2009, Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 83-90. ISBN 978-80-01-04338-7.

BRABEC, Z. K využití procesního přístupu v telekomunikacích. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2009, Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 71-76. ISBN 978-80-01-04338-7.

PRAVDA, I. Application of E-model for VoIP Systems Assessment. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0111_0024. ISBN 978-80-01-04410-0.

VODRÁŽKA, J. and J. SÝKORA. New Methods for Subscriber Line Modeling. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04410-0.

VERTELETSKAYA, E. and B. ŠIMÁK. Robust Voice Activity Detection Algorithm for Noisy Speech. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0056_0032. ISBN 978-80-01-04410-0.

JAREŠ, P. and E. KOZLOWSKA. New Simulation Method for Crosstalk Cancellation. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0159_0083. ISBN 978-80-01-04410-0.

ROHLÍK, M. Innovation of Laboratory Courses in the subject Communication in Data Networks. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0053_0018. ISBN 978-80-01-04411-7.

CHMELA, L. and P. MACH. Inovation of Digital Signal Processing in Telecommunication. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 146-147. ISBN 978-80-01-04286-1.

LAFATA, P. Modern Solution for Access Networks - Passive Optical Network and Its Demonstration in Education. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 120-121. ISBN 978-80-01-04286-1.

ULVAN, M., R. BEŠŤÁK, and A. ULVAN. The Study of IMS Functionality in Femtocell Environment. In: 2009 IEEE 9th Malaysia International Conference on Communications. 2009 IEEE 9th Malaysia International Conference on Communications, Kuala Lumpur, 2009-12-15/2009-12-17. Piscataway: IEEE, 2009. pp. We09-3. ISBN 978-1-4244-5532-4. DOI 10.1109/MICC.2009.5431608.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH, and R. BEŠŤÁK. Initialization of Handover Procedure in WiMAX Networks. In: ICT-MobileSummit 2009 Conference Proceedings. ICT-MobileSummit 2009, Santander, 2009-06-10/2009-06-12. Dublin: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2009. pp. 110. ISBN 978-1-905824-12-0.

NERUDA, M., J. VRÁNA, and R. BEŠŤÁK. Femtocells in 3G Mobile Networks. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. pp. 327633. ISBN 978-1-4244-4530-1.

ULVAN, A. and R. BEŠŤÁK. The Efficiency Performance on Handover's Scanning Process of IEEE802.16m. In: WOZNIAK, J., et al., eds. Wireless and Mobile Networking. WMNC'2009 - Second Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Gdańsk, 2009-09-09/2009-09-11. Berlin: Springer, 2009. pp. 321-331. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-03840-2. DOI 10.1007/978-3-642-03841-9_29.

RUDINSKÝ, J., et al. Voice2Web: Architecture for Managing Voice-Application Access to Web Resources. In: PFEIFER, T. and P. BELLAVISTA, eds. Wired-Wireless Multimedia Networks and Services Management. 12th IFIP/IEEE International Conference on Management of Multimedia and Mobile Networks and Services, Venice, 2009-10-26/2009-10-27. Berlin: Springer, 2009. pp. 118-131. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-04993-4. DOI 10.1007/978-3-642-04994-1_10.

ZEMAN, T. Klasické a moderní modulační metody v předmětu Základy datové komunikace. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0166_0007. ISBN 978-80-01-04411-7.

KOPP, M. and K. SAKHNOV. Digitální zpracování signálů na hradlových polích. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0079_0047. ISBN 978-80-01-04411-7.

HAMPL, P. Implementace moderních výukových prostředků do výuky datových sítí. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0084_0021. ISBN 978-80-01-04411-7.

HRŮZA, T. Enterprise Architecture, What Can Provide to the Business. In: Management, Economics and Business Development in European Conditions. Management, Economics and Business Development in European Conditions, Brno, 2009-05-28/2009-05-29. Brno: Brno University of Technology, 2009. ISBN 978-80-214-3893-4.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Methodology for Development of e-Learning Modules. In: MECHLOVÁ, E., ed. Information and Communication Technology in Education 2009 - Proceedings. Information and Communication Technology in Education 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-09-15/2009-09-17. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. pp. 224-227. ISBN 978-80-7368-459-4.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Life Cycle as Stepwise Evolution of a New System. In: SLANINA, M., ed. Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. IEEE Workshop Králíky 2009, Králíky, 2009-08-31/2009-09-02. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2009. pp. 241-244. ISBN 978-80-214-3938-2.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Techniques for Business Process Modeling in Telecommunication. In: SLANINA, M., ed. Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. IEEE Workshop Králíky 2009, Králíky, 2009-08-31/2009-09-02. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2009. pp. 188-193. ISBN 978-80-214-3938-2.

VOJTĚCH, L., M. NERUDA, and J. HÁJEK. Measurement of electromagnetic shielding efficiency of planar textiles. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

HRAD, J. EIE Education Restructuring Due to Social Changes. In: 20th EAEEIE Annual Confernce Innovation in Education for Electrical and Information Engineering. 20th EAEEIE Annual Conference, Valencia, 2009-06-22/2009-06-24. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009. ISBN 978-84-8363-428-8. DOI 10.1109/EAEEIE.2009.5335486.

ZÍSKAL, B., J. SVÍTEK, and R. BERKA. RISK-BASED AUDIT OF PRESERVATION STRATEGIES. In: IBC 2009. IBC 2009, Amsterdam, 2009-09-09/2009-09-13. London: International Press Centre, 2009. pp. 1-7. ISBN 978-0-9562331-0-3.

VRÁNA, J., P. VLÁČIL, and R. BEŠŤÁK. Enhancement of Managed Roaming Procedure in GSM. In: Proceedings of the 5th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. 5th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Leipzig, 2009-06-21/2009-06-24. Stoughton: The Printing House Inc., 2009. pp. 547-551. ISBN 978-1-60558-569-7. DOI 10.1145/1582379.158249.

CHMELA, L. Experience from Sweden Higher Education and the Development of Higher Education Pedagogy at Czech Technical Universities. In: KVASNICA, O., ed. SCHOLA 2009. 9. medzinárodná vedecká konferencia. Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov. 9. mezinárodná vedecká konferencia SCHOLA 2009. Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov, Trnava, 2009-12-03/2009-12-04. Trnava: MTF STU - AlumniPress, 2009. pp. 136-141. ISBN 978-80-8096-106-0.

NERUDA, M., Z. KOCUR, and J. BURČÍK. Data Transfer Optimalization via Inmarsat Satellite Network. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. pp. 31-33. ISBN 978-963-06-7716-5.

VOJTĚCH, L. and J. KAHL. Power Analysis of Communication of RFID Transponders with Password-protected Memory. In: BEŠŤÁK, R., et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks, Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. pp. 116-120. ISBN 978-1-4244-3470-1. DOI 10.1109/ICN.2009.75.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK, and M. VLČEK. Filter Design for Image Preprocessing in Image Communication. In: BEŠŤÁK, R., et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks, Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. pp. 40-45. ISBN 978-1-4244-3470-1.

CHMELA, L. Pedagogové bez pedagogického vzdělání a modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. In: DRTINA, R., ed. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, Hradec Králové, 2009-04-01. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. pp. 42-45. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7041-611-2.

CHMELA, L. Oborové didaktiky a problém vymezování učiva. In: ŠKODA, J. and P. DOULÍK, eds. Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn. Pedagogika v reflexi aktuálních společenských proměn, Ústí nad Labem, 2009-04-23. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. pp. 128-132. ISBN 978-80-7414-123-2.

JAREŠ, P. Rozšířené možnosti výukové sítě synchronní digitální hierarchie. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0144_0083. ISBN 978-80-01-04411-7.

KOCUR, Z., T. ZEMAN, and J. HRAD. Prioritization of Data Communications in Wireless and Switched Networks. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0061_0038. ISBN 978-80-01-04411-7.

ZEMAN, T., J. HRAD, and J. HÁJEK. Concept of a Self-service Laboratory. In: 20th EAEEIE Annual Confernce Innovation in Education for Electrical and Information Engineering. 20th EAEEIE Annual Conference, Valencia, 2009-06-22/2009-06-24. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009. ISBN 978-84-8363-428-8.

VERTELETSKAYA, E., K. SAKHNOV, and B. ŠIMÁK. Pitch Detection Algorithms and Voiced/Unvoiced Classification for Noisy Speech. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. pp. 284329. ISBN 978-1-4244-4530-1.

SAKHNOV, K., E. VERTELETSKAYA, and B. ŠIMÁK. Low-complexity Voice Activity Detector Using Periodicity and Energy Ratio. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. pp. 128948. ISBN 978-1-4244-4530-1.

LUCKI, M. Transmission Properties of Highly Nonlinear Photonic Crystal Fiber with Huge Air-Fraction Volume and Doped Core. In: JAWORSKI, M. and M. MARCINIAK, eds. 11th International Conference on Transparent Optical Networks. 11th International Conference on Transparent Optical Networks, São Miguel, Azores, 2009-06-28/2009-07-02. Warsaw: National Institute of Telecommunications, 2009. pp. Tu.B1.5. ISBN 978-1-4244-4826-5. DOI 10.1109/ICTON.2009.5185080.

VLÁČIL, P. and R. BEŠŤÁK. Implementing Gateway Mobile Location Center. In: STRÁNSKA, S., Z. DUBCOVÁ, and P. BRÍDA, eds. TRANSCOM 2009. TRANSCOM 2009, Žilina, 2009-06-22/2009-06-24. Žilina: EDIS, 2009. pp. 175-178. ISBN 978-80-554-0039-6.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Operation of IT/ICT Practice Frameworks. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. pp. 1-3. ISBN 978-80-554-0150-8.

LAFATA, P. Modeling of Far-end Crosstalk in Multi-quad Cables Based on Capacitive and Inductive Unbalances Between Pairs. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. pp. 84-88. ISBN 978-963-06-7716-5.

PRAVDA, M. and Z. KOCUR. Time Synchronization through Network Time Protocol and Improvement of Its Accuracy. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. ISBN 978-963-06-7716-5.

ZEMAN, T., J. HÁJEK, and J. HRAD. Progressive Approaches to Education of Modern Modulation Methods. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. pp. 674542. ISBN 978-1-4244-4530-1.

VODRÁŽKA, J. Nové směry v technologiích pevných sítí. In: Teleinformatika 2009. Teleinformatika 2009, Praha, 2009-11-23/2009-11-24. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87205-10-5.

CHMELA, L. K otázkám úlohy oborové didaktiky v přípravě techniků na učitelství odborných předmětů. In: VAŠŤATKOVÁ, J. and B. FIALA, eds. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI.. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, Olomouc, 2008-12-10. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, 2009. pp. 233-238. ISBN 978-80-7220-315-4.

VODRÁŽKA, J. Integrace on-line nástrojů při výuce komunikačních technologií. In: Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby, Ústí n/L, 2009-05-13/2009-05-15. Ústí nad Labem: UJEP, 2009. pp. 1-5. ISBN 978-80-7414-126-3.

HAVLAN, M. Nové přístupy k řešení předmětů Bakalářská práce a Diplomová práce. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0099_0048. ISBN 978-80-01-04411-7.

KREJČÍ, J., J. RADOSTA, and T. ZEMAN. Vhodné metody pro stanovení kvality obrazového signálu digitální televize ve výuce. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0127_0040. ISBN 978-80-01-04411-7.

HOFMAN, P. Možnosti klasifikace ICT služeb. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2009, Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 77-82. ISBN 978-80-01-04338-7.

LAFATA, P. Advanced Far-end Crosstalk Modeling Based on Cable's Constructional Arrangement. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. 13th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. pp. C2.

RADOSTA, J. Escalatory Protocols. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0109_0019. ISBN 978-80-01-04411-7.

KOCUR, Z., J. VODRÁŽKA, and B. ŠIMÁK. Transmission Methods for Multi-point Radio Link. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 114-115. ISBN 978-80-01-04286-1.

KOPP, M. and M. NERUDA. Digital Signal Processing in Telecommunication Engineering. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 78-79. ISBN 978-80-01-04286-1.

MAGA, D., J. SITAR, and P. BAUER. Automatic Control, Design and Results of Distance Power Electric Laboratories. In: RECENT ADVANCES IN MECHATRONICS: 2008-2009. Mechatronics, Varšava, 2009-11-18/2009-11-20. Heidelberg: Springer, 2009. pp. 281-286. ISBN 978-3-642-05021-3.

ULVAN, A., M. ULVAN, and R. BEŠŤÁK. The Enhancement of Handover Strategy by Mobility Prediction in Broadband Wireless Access. In: GAVISH, B., A. DIMITROVA MIHOVSKA, and S. ZEADALLY, eds. Proceedings of the 2009 Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2009). Networking and Electronic Commerce Research Conference 2009, Riva del Garda, 2009-10-08/2009-10-11. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2009. pp. 266-276. ISBN 978-0-9820958-2-9.

KLÍMA, M., et al. Image Quality and QoE in Multimedia Systems. In: Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. The Czech and Slovak 19th International Conference Radioelektronika 2009, Bratislava, 2009-04-22/2009-04-23. Bratislava: FEI, Slovak University of Technology, 2009. pp. 3-10. ISBN 978-80-214-3865-1.

CHMELA, L. Východisková báze implementace moderních výukových metod do telekomunikačních předmětů. In: SIKOROVÁ, Z., ed. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník abstraktů XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu, Ostrava, 2009-09-09/2009-09-11. Ostrava: Katedra pedagogiky PdF OU, 2009. pp. 14.

HRŮZA, T. Podniková architektura a moderní dynamické IT služby. In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009, Zlín, 2009-04-02. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2.

BEZPALEC, P. Inovace teoretické a praktické výuky v předmětu Datové sítě. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0117_0008. ISBN 978-80-01-04411-7.

KOCUR, Z. and L. VACULA. Projekt eduroam na ČVUT. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0068_0041. ISBN 978-80-01-04411-7.

VODRÁŽKA, J. Pokročilé metody modelování přeslechů pro simulaci přípojek s modulací VDMT. In: Měření a údržba sdělovacích kabelů XL. Měření a údržba sdělovacích kabelů XL, České Budějovice, 2009-05-04/2009-05-05. Tábor: Česká elektrotechnická společnost - Pobočka ČES Tábor, 2009.

STRNAD, L. Inovace předmětu Digitální zpracování signálů v telekomunikacích. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0119_0080. ISBN 978-80-01-04411-7.

LAFATA, P. and R. PODGORNÝ. Implementace moderních prostředků do výuky číslicové techniky. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0057_0011. ISBN 978-80-01-04411-7.

LUCKI, M., M. ELHAMDANY, and F. DE VUSIO. Optical and Transmission Properties of Highly Nonlinear Photonic Crystal Fibers. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0103_0006. ISBN 978-80-01-04410-0.

NERUDA, M., Z. KOCUR, and J. BURČÍK. Data Networks in the Area of Antarctic Circle. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 27-29. ISBN 978-80-01-04410-0.

NOVÁK, L. DSP Evaluation Modules. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 144-145. ISBN 978-80-01-04286-1.

KOZLOWSKA, E. Handoff with Movement Prediction in Mobile WiMAX. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 88-89. ISBN 978-80-01-04286-1.

VANĚK, T. Innovation in the Course - Communication in Data Networks. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 72-73. ISBN 978-80-01-04286-1.

FICEK, M. and L. KENCL. Improving Roamer Retention By Exposing Weak Locations in GSM Networks. In: CoNEXT Student Workshop 09. ACM CoNEXT 2009 Student Workshop, Rome, 2009-12-01/2009-12-04. New York: ACM, 2009. pp. 17-18. ISBN 978-1-60558-751-6. DOI 10.1145/1658997.1659007.

DANIHELKA, J., L. KENCL, and R. HÁK. Client-Server Talking Head on Mobile. In: Proceedings of the International Conference on Advances in Computer Enterntainment Technology. International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology 2009, Atény, 2009-10-29/2009-10-31. New York: ACM, 2009. pp. 1. ISBN 978-1-60558-864-3. Available from: http://www.ace2009.org

MACH, P. and R. BEŠŤÁK. Analysis and Performance Evaluation of IEEE 802.16 Enhanced with Decentrally Controlled Relays. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. pp. 682720. ISBN 978-1-4244-4530-1.

LUCKI, M. Negative Chromatic Dispersion in Selected Types of Photonic Crystal Fibres Obtained by Bending. In: JAWORSKI, M. and M. MARCINIAK, eds. 11th International Conference on Transparent Optical Networks. 11th International Conference on Transparent Optical Networks, São Miguel, Azores, 2009-06-28/2009-07-02. Warsaw: National Institute of Telecommunications, 2009. pp. Tu.B1.6. ISBN 978-1-4244-4826-5. DOI 10.1109/ICTON.2009.5185081.

DUFKOVÁ, K., et al. Predicting User-Cell Association in Cellular Networks from Tracked Data. In: FULLER, R. and X. D. KOUTSOUKOS, eds. Mobile Entity Localization and Tracking in GPS-less Environnments. Second International Workshop on Mobile Entity Localization and Tracking in GPS-less Environnments, Orlando, 2009-09-30. Berlin: Springer, 2009. pp. 19-33. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-04378-9. DOI 10.1007/978-3-642-04385-7_2.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Two Approaches of Communication Between New Generation OSSs/BSSs. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. ISBN 978-963-06-7716-5.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Techniques for Business Process Modeling. In: Problemy nedropolzovanya. Forum of Young Scientists "Problems Related to Exploitation of Natural Resources", Sankt-Peterburg, 2009-04-22/2009-04-24. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining Institute, 2009. pp. 94.

ŠIMÁK, B. Inovace předmětu Implementace DSP algoritmů v telekomunikacích. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0125_0079. ISBN 978-80-01-04411-7.

CHMELA, L. and J. BURČÍK. Negativní vliv radioreléových spojů na meteorologická radarová měření. In: SLANINA, M., ed. Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. IEEE Workshop Králíky 2009, Králíky, 2009-08-31/2009-09-02. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2009. pp. 109-112. ISBN 978-80-214-3938-2.

NEVOSAD, M. and T. ZEMAN. Cesta od Goliáše k Davidovi nebo naopak?. In: SEDLÁČEK, J. and H. ŠAFRÁNKOVÁ, eds. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. eLearning 20009, Hradec Králové, 2009-11-10/2009-11-12. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. pp. 210-212. ISBN 978-80-7041-971-7.

KŘÍŽOVSKÝ, F. Doba nepřetržitého chodu obsluhy systému M/M/N/R. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0112_0022. ISBN 978-80-01-04411-7.

STRNAD, L. Pásma přidržení a zachycení u řízeného oscilátoru. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0151_0080. ISBN 978-80-01-04411-7.

SERAFIN, J. and Z. BRABEC. Využití systémového inženýrství v telekomunikacích. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2009, Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 91-97. ISBN 978-80-01-04338-7.

PÍŠOVÁ, P., et al. Communication and Nanotechnology. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. 13th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. pp. C6.

ŠAFRÁNEK, M., Z. BUMBÁLEK, and M. HORÁK. OpenIMS Testbed For Analyzing Services And Signalling Messages. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0076_0043. ISBN 978-80-01-04411-7.

BEZPALEC, P. Innovation of subject "Integrated Services Network". In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 116-117. ISBN 978-80-01-04286-1.

BEŠŤÁK, R. Parameter Setting of Protocol MAC-hs in HSDPA. In: BEŠŤÁK, R., et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks, Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. pp. 292-296. ISBN 978-1-4244-3470-1.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH, and R. BEŠŤÁK. Impact of Handover on VoIP Speech Quality in WiMAX Networks. In: BEŠŤÁK, R., et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks, Cancun, 2009-03-01/2009-03-06. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. pp. 281-286. ISBN 978-1-4244-3470-1.

NOVÁK, L., et al. Ultrasensitive MEMS-based Inertial System. In: IEEE SENSORS 2009 - The Eighth IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2009 Conference, Christchurch, 2009-10-25/2009-10-28. Christchurch: IEEE Sensors Council, 2009. pp. 552-554. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4244-4548-6. DOI 10.1109/ICSENS.2009.5398301.

VANĚK, T. and M. ROHLÍK. Simulation of the Selected Networks Attack to the TESLA Authentication Protocol. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

VODRÁŽKA, J. and J. HRAD. Modeling of a Subscriber Line with Inhomogeneity. In: TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. TSP - 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Dunakiliti, 2009-08-26/2009-08-27. Budapest: Asszisztencia Szervező Kft., 2009. ISBN 978-963-06-7716-5.

ULVAN, A. and R. BEŠŤÁK. The Analysis of Scanning Time in IEEE802.16m's Handover Procedure Signaling in IP Multimedia Subsystem. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. pp. 198971. ISBN 978-1-4244-4530-1.

ULVAN, M. and R. BEŠŤÁK. Delay Performance of Session Establishment. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. pp. man01. ISBN 978-1-4244-4530-1. DOI 10.1109/IWSSIP.2009.5367699.

HRŮZA, T. Přístup ke znalostem a informacím při realizaci outsourcingu ICT. In: EXNAROVÁ, A. and A. PAVLÍČEK, eds. Sborník konference Systémové přístupy ’09. Systémové přístupy ‘09, Praha, 2009-11-19. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. pp. 55-62. ISBN 978-80-245-1614-1.

BRABEC, Z. Provozní podpůrné systémy nové generace. In: Communication and Information Technologies. Communication and Information Technologies, Starý Smokovec, 2009-10-14/2009-10-16. Tatranské Zruby: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2009. ISBN 978-80-8040-376-8.

VODRÁŽKA, J. Interaktivní podpora elektronických výukových modulů. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04411-7.

BRABEC, Z. Srovnání českého trhu telekomunikačních služeb se zeměmi EU. In: Teleinformatika 2009. Teleinformatika 2009, Praha, 2009-11-23/2009-11-24. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87205-10-5. Available from: http://www.teleinformatika.cz

SVOBODA, J. and J. HRAD. Nové přístupy k rozvoji EMC. In: Sborník příspěvků konference Energomatika 2009. Energomatika 2009, Praha, 2009-09-09/2009-09-10. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. pp. s2_08. ISBN 978-80-87205-09-9.

MRAJCA, M. and Z. BRABEC. Klíčové prvky pro automatizaci podnikových procesů. In: BRABEC, Z., et al., eds. ICTM 2009 - Sborník přednášek z konference. Řízení informačních a komunikačních technologií - ICTM 2009, Praha, 2009-05-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 137-142. ISBN 978-80-01-04338-7.

ZAHRADNÍK, P. and M. VLČEK. Twodimensional Bandstop FIR Filters. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0126_0081. ISBN 978-80-01-04410-0.

SAKHNOV, K. and E. VERTELETSKAYA. Comfort Noise Generating Algorithm for Echo Canceller. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. 13th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. pp. C20.

KOPP, M. and P. ZAHRADNÍK. Selected Aspects of Image Quality Measuring Methods with JPEG Compressed Picture. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0136_0047. ISBN 978-80-01-04410-0.

CHMELA, L. Implementation of Modern Teaching Methods into Telecommunication Subjects. In: VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN, and M. NEVOSAD, eds. International Workshop wRTT 2009. International Workshop RTT 2009, Srby, 2009-09-02/2009-09-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 0052_0014. ISBN 978-80-01-04411-7.

BEŠŤÁK, R. and J. HLAVÁČEK. New Model for the Service Providers Called Capability Maturity Model Integration for Services. In: Digital Technologies 2009. Digital Technologies 2009, Žilina, 2009-11-12/2009-11-13. Žilina: TU v Žilině, 2009. ISBN 978-80-554-0150-8.

NOVÁK, L., et al. Pocket-Size Multiplexed Electrical Detection of Biosubstances by Ultra Sensitive Nanowire Nanosensors. In: IEEE SENSORS 2009 - The Eighth IEEE Conference on Sensors. IEEE SENSORS 2009 Conference, Christchurch, 2009-10-25/2009-10-28. Christchurch: IEEE Sensors Council, 2009. pp. 405-407. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4244-4548-6. DOI 10.1109/ICSENS.2009.5398251.

SIGMUND, M. and Z. BRABEC. Analysis of Speech Under Stress Based on Short-Time Spectrum of Vowel Phonemes. In: HAMZA, M. H., ed. Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications. Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, 2009-02-16/2009-02-18. Anaheim: ACTA Press, 2009. pp. 77-81. ISBN 978-0-88986-780-2.

VRÁNA, J., M. NERUDA, and R. BEŠŤÁK. Femtocells Integration into Mobile Networks. In: STRÁNSKA, S., Z. DUBCOVÁ, and P. BRÍDA, eds. TRANSCOM 2009. TRANSCOM 2009, Žilina, 2009-06-22/2009-06-24. Žilina: EDIS, 2009. pp. 179-182. ISBN 978-80-554-0039-6.

ZAHRADNÍK, P. and M. VLČEK. Robust and Fast Design of Optimal Comb FIR Filters. In: CRUZ-ROLDÁN, F. and N. B. SMITH, eds. Proceedings of the Eleventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing. The Eleventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing, Honolulu, HI, 2009-08-17/2009-08-19. Anaheim: ACTA Press, 2009. pp. 654-038. ISBN 978-0-88986-803-8.

PRAVDA, I. and Z. BEČVÁŘ. Extended E-model for VoIP Systems Assessment. In: GAVISH, B., A. DIMITROVA MIHOVSKA, and S. ZEADALLY, eds. Proceedings of the 2009 Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2009). Networking and Electronic Commerce Research Conference 2009, Riva del Garda, 2009-10-08/2009-10-11. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2009. pp. 85-91. ISBN 978-0-9820958-2-9.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ, and E. KOZLOWSKA. Modelling of the Crosstalk Cancellation for VDSL2. In: GAVISH, B., A. DIMITROVA MIHOVSKA, and S. ZEADALLY, eds. Proceedings of the 2009 Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2009). Networking and Electronic Commerce Research Conference 2009, Riva del Garda, 2009-10-08/2009-10-11. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2009. pp. 168-173. ISBN 978-0-9820958-2-9.

LUCKI, M. Selected Aspects of Negative Chromatic Dispersion Resulting from Fiber Bending. In: GAVISH, B., A. DIMITROVA MIHOVSKA, and S. ZEADALLY, eds. Proceedings of the 2009 Networking and Electronic Commerce Research Conference (NAEC 2009). Networking and Electronic Commerce Research Conference 2009, Riva del Garda, 2009-10-08/2009-10-11. Dallas, TX: American Telecommunications Systems Management Association Inc., 2009. pp. 236-244. ISBN 978-0-9820958-2-9.

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Influence of Noise on IPTV over xDSL. In: IWSSIP 2009 - 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, Chalkida, 2009-06-18/2009-06-20. Chalkida: TEI of Chalkida, 2009. pp. 246151. ISBN 978-1-4244-4530-1. DOI 10.1109/IWSSIP.2009.5367761.

ULVAN, M. and R. BEŠŤÁK. Analysis of Session Establishment Signaling Delay in IP Multimedia Subsystem. In: WOZNIAK, J., et al., eds. Wireless and Mobile Networking. WMNC'2009 - Second Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Gdańsk, 2009-09-09/2009-09-11. Berlin: Springer, 2009. pp. 44-55. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-03840-2. DOI 10.1007/978-3-642-03841-9_5.

MACH, P. and R. BEŠŤÁK. Optimization of Frame Structure for WiMAX Multi-hop Networks. In: WOZNIAK, J., et al., eds. Wireless and Mobile Networking. WMNC'2009 - Second Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Gdańsk, 2009-09-09/2009-09-11. Berlin: Springer, 2009. pp. 106-116. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN 1868-4238. ISBN 978-3-642-03840-2. DOI 10.1007/978-3-642-03841-9_10.

Dissertations

HUBENÝ, T. Analýza širokopásmového přenosu v systémech se symetrickými páry. Praha: 2009. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky.

PRAVDA, I. Využití E-modelu pro hodnocení systémů VoIP. Praha: 2009. PhD Thesis. ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky.

Unpublished Lectures

ZEMAN, T. Prezentace projektu LdV: E-learning pro získávání nových dovedností. Unpublished Lecture. Dům zahraničních služeb MŠMT. 2009-11-03.

The page was created 09.11.2018 05:00:01