13000 / 13132 - Publications - 2012

13000 / 13132 - Department of Telecommunications Engineering

Publications 2012

Papers in WoS Journals

LAFATA, P. and J. VODRÁŽKA. Perspective Application of Passive Optical Network with Optimized Bus Topology. Journal of Applied Research and Technology. 2012, 10(3), 340-346. ISSN 1665-6423. Available from: http://www.jart.ccadet.unam.mx/vol10_3/perspective_4.pdf

BEČVÁŘ, Z., P. ROUX, and P. MACH. Fast Cell Selection with Efficient Active Set Management in OFDMA Networks with Femtocells. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking. 2012, 2012 1-15. ISSN 1687-1499. DOI 10.1186/1687-1499-2012-292. Available from: http://jwcn.eurasipjournals.com/content/2012/1/292/abstract

ČEPA, L., Z. KOCUR, and Z. MÜLLER. Migration of the IT Technologies to the Smart Grids. Elektronika ir Elektrotechnika. 2012, 7(123), 123-128. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.123.7.2390.

VERTELETSKAYA, E., K. SAKHNOV, and B. ŠIMÁK. Delay Estimator and Improved Proportionate Multi-Delay Adaptive Filtering Algorithm. Radioengineering. 2012, 21(1), 182-189. ISSN 1210-2512.

NERUDA, M. and L. VOJTĚCH. Verification of Surface Conductance Model of Textile Materials. Journal of Applied Research and Technology. 2012, 10(4), 578-584. ISSN 1665-6423.

LAFATA, P. Investigation of Accurate Far-End Crosstalk Modeling in Metallic Cables. Radioengineering. 2012, 21(1), 368-372. ISSN 1210-2512.

JAREŠ, P. and P. LAFATA. Using Advanced Far-end Crosstalk Modeling Method for Simulations of Very High Speed Digital Lines. Elektronika ir Elektrotechnika. 2012, 121(5), 41-46. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.121.5.1650.

RYBNÍČEK, J., et al. Ternary PC/ABS/PMMA blends - morphology and mechanical properties under quasi-static loading conditions. Polimery. 2012, 57(2), 87-94. ISSN 0032-2725.

ZAHRADNÍK, P. and M. VLČEK. Perfect Decomposition Narrow-Band FIR Filter Banks. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2012, 59(11), 805-809. ISSN 1549-7747. DOI 10.1109/TCSII.2012.2218453.

Patents

PROMA REHA, s.r.o., Česká Skalice, CZ. Vložka pro bezkontaktní sledování fyziologického stavu pacienta a sledovací systém s touto vložkou. Inventors: L. VOJTĚCH. Czech Republic. Utility Model CZ 23228. 2012-01-09. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=25140

České vysoké učení technické v Praze. Pasivní optická síť se zálohováním připojení centrálního prvku. Inventors: P. LAFATA and J. VODRÁŽKA. Czech Republic. Utility Model CZ 23797. 2012-05-14. Available from: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=25790

Papers in Other Journals

JEŽDÍK, P., et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 1. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(4), 58-59. ISSN 1804-4891.

ZEMAN, T., J. HRAD, and M. NEVOSAD. Pilot Project of m-Learning. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2012, 1(2012/1), 4-16. ISSN 1805-3726. Available from: http://periodika.osu.cz/ictejournal/dokumenty/2012-01/ictejournal-2012-1.pdf

LAFATA, P. Asymetrické pasivní rozbočovače - 2. díl. Sdělovací technika. 2012, 12/2012(12), 12-14. ISSN 0036-9942.

JAREŠ, E. Optimisation Target Base Station Selection Based on Fuzzy Logic. Access server. 2012, 10(8), 1-5. ISSN 1214-9675.

CHMELA, L., P. NOVÁK, and J. BURČÍK. Algoritmus detekce a eliminace negativního vlivu radioreléových spojů na meteorologická radarová měření. Access server. 2012, 10(9), 1-6. ISSN 1214-9675.

JAREŠ, E. Basic principles of fuzzy logic. Access server. 2012, 10(8), 1-5. ISSN 1214-9675.

ČEPA, L. and J. KAČER. Praktický postup adresace koncové sítě IP verze 6 a nastavení automatické konfigurace. Access server. 2012, 10(201208), ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012080001

JEŽDÍK, P., et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 3. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(6), 58. ISSN 1804-4891.

VOJTĚCH, L. and D. LOPOUR. Internet věcí není jen technologie RFID. Sdělovací technika. 2012, 2012(4), 14-15. ISSN 0036-9942.

KEKRT, D., et al. Implementation of Different Variants of Table-Based Frequency Synthesizers with Quadrature Output in VHDL. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(2), 81-88. ISSN 1336-1376.

DAHAL, R., et al. Textile Antenna for 50 Ohm Applications. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10.(4), 229-234. ISSN 1336-1376.

KRAUS, S. and M. LUCKI. Dispersion Compensating Photonic Crystal Fiber with Enhanced Properties Achieved by Modified Core Geometry. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(2), 101-105. ISSN 1336-1376.

VANÍČEK, Z. Regulace elektronických komunikací ex ante a ex post. ANTITRUST. 2012, 3(2012/03), 101-105. ISSN 1804-1183.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ, and P. LAFATA. Modelování a měření přenosu SHDSL pro průmyslové aplikace. Access server. 2012, 11(12), 1-5. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012120001

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR, and J. VODRÁŽKA. Comparison Methodology of the Simulation Models Based on the IEEE 802.11 Standard. Elektrorevue. 2012, 3(1), 32-38. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/en/5/

CHLUMSKÝ, P., Z. KOCUR, and J. VODRÁŽKA. Comparison of Different Scenarios for Path Diversity Packet Wireless Networks. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(4), 199-203. ISSN 1336-1376.

LAFATA, P. Asymetrické pasivní rozbočovače - 1. díl. Sdělovací technika. 2012, 11/2012(11), 5-7. ISSN 0036-9942.

ČEPA, L. and J. KAČER. Implementace protokolu DNS a možnosti monitorování v koncové síti s protokolem IP verze 6. Access server. 2012, 10(201207), ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012070002

VOJTĚCH, L. and D. LOPOUR. Internet věcí - kam kráčíme. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012, 3(1), 90-91. ISSN 1804-4891.

MAGA, D. and S. PAVLIKOVA. Minimal Energy Effect. Cybernetic letters. 2012, 10(1), 1-10. ISSN 1802-3525. Available from: http://www.cybletter.com/index.php?s=2012

NEVOSAD, M., J. VODRÁŽKA, and P. LAFATA. Parameters of Twisted Pairs Assessment for Frequency Band up to 1 GHz. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(4), 224-227. ISSN 1336-1376.

HOLENDA, M., T. VANĚK, and M. ROHLÍK. Klonování RFID čipů na přístupových kartách. Access server. 2012, 10(7), 1-8. ISSN 1214-9675.

VONDROUŠ, O. Adaptivní řízení QoS pro internetovou telefonii. Access server. 2012, 10(5), 1-6. ISSN 1214-9675.

ČEPA, L., et al. Praktické provedení konfigurace DNS serveru a koncových stanic v síti IP verze 6. Access server. 2012, 10(201209), ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012090004

MACHULA, V. and M. NERUDA. Komunikační systém pro českou antarktickou stanici Johann Gregor Mendel. Access server. 2012, 11.(201212), ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012120002

BEŠŤÁK, R. and V. HELOU. Random Cell Identifiers assigment. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2012, 10(4), 195-198. ISSN 1336-1376.

ČEPA, L. and J. KAČER. Konfigurace adres při implementaci IP verze 6 v koncových sítích. Access server. 2012, 10.(201206), ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012060001

VODRÁŽKA, J. and P. LAFATA. Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách. Elektrorevue. 2012, 15(23), 23-1-23-5. ISSN 1213-1539. Available from: http://www.elektrorevue.cz/cz/download/modelovani-parametru-metalickych-sdelovacich-kabelu-pri-extremnich-teplotach/

ZAHRADNÍK, P. and M. VLČEK. A computer Program for Designing Notch FIR Linear Phase Digital Filters. International Review on Computers and Software (IRECOS). 2012, 7(2), 505-510. ISSN 1828-6003.

JEŽDÍK, P., et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 2. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(5), 58-59. ISSN 1804-4891.

VODRÁŽKA, J. and L. KARLOVSKÝ. Měření na rozhraní 10 Gbit/s. Access server. 2012, 11(12), 1-3. ISSN 1214-9675. Available from: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012120003

Books, Book Chapters and Lecture Notes

SVOBODA, J. Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2012. ISBN 978-80-01-05168-9.

MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-04987-7. Available from: http://mechatronika2012.cedupoint.cz/

BEŠŤÁK, R., et al., eds. Networking 2012. Praha, 2012-05-21/2012-05-25. Heidelberg: Springer, 2012. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-30044-8.

PODHRADSKÝ, P., et al. MLARG m-learning Platform. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012.

VODRÁŽKA, J. and S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. ISBN 978-80-86742-36-6.

BEŠŤÁK, R., et al., eds. Networking 2012. Praha, 2012-05-21/2012-05-25. Heidelberg: Springer, 2012. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-30053-0.

BEČVÁŘ, Z., R. BEŠŤÁK, and L. KENCL, eds. Networking 2012 - Workshops. Praha, 2012-05-21/2012-05-25. Heidelberg: Springer, 2012. LNCS. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-30038-7.

DANIHELKA, J., et al. 3D Talking-Head Interface to Voice-Interactive Services on Mobile Phones. In: Developments in Technologies for Human-Centric Mobile Computing and Applications. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2012. p. 130-144. ISBN 9781466620681. DOI 10.4018/978-1-4666-2068-1.ch008.

LUCKI, M. Photonic Crystal Fibers with Optimized Dispersion for Telecommunication Systems. In: YASIN, M., S.W. HARUN, and H. AROF, eds. Recent Progress in Optical Fiber Research. Rijeka: InTech, 2012. p. 177-192. ISBN 978-953-307-823-6.

VOJTĚCH, L., M. NERUDA, and J. HÁJEK. Modelling of Electromagnetic Parameters of Planar Textile Materials. In: BENEŠ, L. and Robert ULEWICZ, eds. New Trends in the Field of Materials and Technologies Engineering. Czestochowa: Oficyna Wydawnicza STOWARZYSZENIA MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI, 2012. p. 123-159. ISBN 978-83-934225-2-4.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH, and M. VONDRA. Handover Procedure in Femtocells. In: SAEED, R. A., B. S. CHAUDHARI, and R. A. MOKHTAR, eds. Femtocell Communications and Technologies. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2012. p. 157-179. ISBN 978-1-4666-0092-8. DOI 10.4018/978-1-4666-0092-8.ch009.

VANÍČEK, Z. and M. MAISNER. Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. ISBN 978-80-7357-964-7.

BEČVÁŘ, Z. and P. MACH. On Efficiency of ARQ and HARQ Entities Interaction in WiMAX Networks. In: HINCAPIE, R.C. and J.E. SIERRA, eds. Advanced Transmission Techniques in WIMAX. Rijeka: InTech, 2012. p. 147-164. ISBN 978-953-307-965-3.

Conference Proceedings

LUCKI, M. and L. BOHÁČ. Selected Aspects of Interferometric Measurements of Non-electric Low-amplitude Physical Quantities. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 285-290. ISBN 978-80-01-04987-7.

OPPOLZER, J. and R. BEŠŤÁK. Distributed Physical Cell Identifier Assignment Algorithm in Femtocell Networks. In: Wireless Days 2012. Dublin, 2012-11-21/2012-11-23. Piscataway: IEEE, 2012. ISBN 978-1-4673-4404-3. DOI 10.1109/WD.2012.6402878.

ZELENÝ, R. and M. LUCKI. An Improved Non-linear Nearly-zero Dispersion Flattened Photonic Crystal Fiber with the Threefold Symmetry Core. In: KALLI, K. and A. MENDEZ, eds. Microstructured and Specialty Optical Fibres. SPIE Photonics Europe: Optics, Photonics, and Digital Technologies for Multimedia Applications II, Brussels, 2012-04-16/2012-04-19. Bellingham: SPIE, 2012. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-9118-3. DOI 10.1117/12.920064. Available from: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1315902

BRABEC, Z., J. HOLEČEK, and T. HRŮZA. Overview of Applicability of ICT Technologies for Smart Grids. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 169-173. ISBN 978-80-01-04987-7.

MAGA, D., et al. Support of Technical Education at Primary and Secondary Level. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 195-198. ISBN 978-80-01-04987-7.

ČERNEK, P., et al. Comparison of Power Quality Controllers. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

ZELENÝ, R. Broadband Dispersion Compensating Index Guiding Photonic Crystal Fiber. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9.

DOLEŽAL, J. and L. KENCL. Improving QoE of SIP-based Automated Voice Interaction in Mobile Networks. In: Proceedings of the 8th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2012). 8th International Conference on Network and Service Management, Las Vegas, Nevada, 2012-10-22/2012-10-26. Piscataway: IEEE, 2012. p. 329-335. ISBN 978-3-901882-48-7. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6380038

VOJTĚCH, L. Internet věcí - deštník nad inteligentními subsystémy. In: Integrace poplachových systémů & internet věcí. Praha, 2012-10-10. Brandýs nad Labem: ORSEC s.r.o., 2012. Available from: http://www.orsec.cz/cs/informacni-servis/clanky-a-komentare/seminar-orsec-integrace-poplachovych-systemu-internet-veci_38-1501/

ZAHRADNÍK, P., et al. Band-Pass Filters for Direct Sampling Receivers. In: LORENZ, P., T. GYIRES, and I. POZNIAK-KOSZALKA, eds. ICN 2012 - The Eleventh International Conference on Networks. The Eleventh International Conference on Networks, Saint Gilles, 2012-02-29/2012-03-05. Wilmington: IARIA, 2012. p. 44-49. ISBN 978-1-61208-183-0.

LUCKI, M., et al. An interferometric Measurement of Thermal Expansion Coefficient of Materials. In: DUBOVAN, J. and M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 169-174. ISBN 978-80-554-0570-4.

FICEK, M., N. CLARK, and L. KENCL. Can Crowdsensing Beat Dynamic Cell-ID?. In: Proceedings of the Third International Workshop on Sensing Applications on Mobile Phones. The 10th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, Toronto, 2012-11-06/2012-11-09. New York: ACM, 2012. p. 1-5. ISBN 978-1-4503-1778-8. DOI 10.1145/2389148.2389158. Available from: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2389158

ZEMAN, T. and J. HRAD. Electronic Communications: Teaching the New Generation. In: EAEEIE 2012. 23rd EAEEIE Annual Conference, Cagliari, 2012-02-26/2012-02-27. Cagliari: Universita di Cagliari, 2012. ISBN 978-88-905519-1-8.

TURYGIN, Y. V., J. V. ZUBKOVA, and D. MAGA. Investigation of Kinematic Error in Transfer Mechanisms of Mechatronic System. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 351-353. ISBN 978-80-01-04987-7.

LUCKI, M. and L. BOHÁČ. Calculation of observational errors for an interferometric measurement by using exact differential method. In: VODRÁŽKA, J. and S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012, Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. p. 35-39. ISBN 978-80-86742-36-6.

VONDRA, M. and Z. BEČVÁŘ. Connection Cost Based Handover Decision for Offloading Macrocells by Femtocells. In: KOUCHERYAVY, Y., et al., eds. Wired/Wireless Internet Communication. 10th International Conference on Wired/Wireless Internet Communications, Fira, 2012-06-06/2012-06-08. Berlin: Springer, 2012. p. 208-219. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-30629-7. DOI 10.1007/978-3-642-30630-3_18.

NERUDA, M. and L. VOJTĚCH. Modeling of Smart Textile Materials for ESD Applications. In: BOŽEK, J. and M. GRGIĆ, eds. Proceedings ELMAR-2012. 54th International Symposium ELMAR-2012, Zadar, 2012-09-12/2012-09-14. Zadar: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2012. p. 145-148. ISBN 978-953-7044-13-8.

ZAHRADNÍK, P. and B. ŠIMÁK. Education in Real-Time Digital Signal Processing using Digital Signal Processors. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 625-628. ISBN 978-1-4673-1118-2. DOI 10.1109/TSP.2012.6256372.

KRAUS, S. Photonic Crystal Fiber with Optimized Dispersion Achieved in Octagonal Lattice. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9.

LAFATA, P. Protection of Passive Optical Network by Using Ring Topology. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 105-110. ISBN 978-1-4673-1118-2. DOI 10.1109/TSP.2012.6256262.

ZELENÝ, R. and M. LUCKI. Novel Large Effective Mode Area Photonic Crystal Fiber with Zero Dispersion at 1550 nm. In: DUBOVAN, J. and M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 185-188. ISBN 978-80-554-0570-4.

DUŠEK, K., et al. Influence of Humidity on Voids Formation Inside the Solder Joint. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. p. 23. ISBN 978-80-260-2357-9.

HÁK, R., J. DOLEŽAL, and T. ZEMAN. An Extensible E-Learning Platform Combining Speech and Graphical User Interfaces. In: KAPOUNOVÁ, J. and K. KOSTOLÁNYOVÁ, eds. Information and Communication Technology in Education 2012 - Proceedings. Information and Communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm, 2012-09-11/2012-09-13. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. p. 79-87. ISBN 978-80-7464-135-0.

VONDRA, M. and Z. BEČVÁŘ. Handover with Consideration of Connection Cost in Femtocell Networks. In: BARTOLACCI, M. and R. STEWART, eds. Wireless Telecommunications Symposium 2012 Papers and Presentation. Wireless Telecommunications Symposium 2012, London, 2012-04-18/2012-04-20. Pomona (CA): California State Polytechnic University, 2012. ISBN 978-1-4577-0580-9. DOI 10.1109/WTS.2012.6266139.

KOZÁK, M., B. JAUMARD, and L. BOHÁČ. Strategies For Regenerators Placement In Impairment Aware Optical Burst Switching Networks. In: VODRÁŽKA, J. and S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012, Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. p. 8-12. ISBN 978-80-86742-36-6.

HÁK, R., J. DOLEŽAL, and T. ZEMAN. ManiTutor: multimodální e-learningová platforma. In: POULOVÁ, P., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. eLearning 2012, Hradec Králové, 2012-11-06/2012-11-08. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. p. 32-37. ISBN 978-80-7435-228-7.

BEČVÁŘ, Z., P. MACH, and M. VONDRA. Optimization of Adaptive Hysteresis for Elimination of Handovers in Networks with Small Cells. In: DUBOVAN, J. and M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 1-5. ISBN 978-80-554-0570-4. Available from: http://fel.uniza.sk/rtt2012/

KREJČÍ, J. and T. ZEMAN. Impulse Noise Influencing xDSL Technologies. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 191-194. ISBN 978-80-01-04987-7.

ZAHRADNÍK, P., B. ŠIMÁK, and E. PINTÉR. Two-dimensional Non-MEMS Pointing Mirror for Free Space Communication. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 174-176. ISBN 978-80-01-04987-7.

LUCKI, M., D. JIRUŠE, and S. KRAUS. Single-Material Submicron Microstructured Fibres for Broadband Applications in Exact Slope Compensation or Zero- Dispersion Propagation. In: JAWORSKI, M. and M. MARCINIAK, eds. 14th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). 14th International Conference on Transparent Optical Networks, Coventry, 2012-07-02/2012-07-05. Piscataway: IEEE, 2012. p. Tu.P.28. ISSN 2161-2056. ISBN 978-1-4673-2227-0. DOI 10.1109/ICTON.2012.6253821.

HRAD, J., et al. Nová dimenze vzdělávání(nejen) v průmyslové automatizaci. In: ŠULC, B., V. PLAČEK, and C. OSWALD, eds. Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012). Automatizace, regulace a procesy 2012, Praha, 2012-11-20/2012-11-21. Praha: Dimart, s.r.o., 2012. p. 43-46. ISBN 978-80-903844-7-7.

LAFATA, P. Optimization of Asymmetric Passive Optical Splitters. In: 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2012-09-06/2012-09-08. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. p. 167-170. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.

HAMPL, P. Influence of Input Flow Character on Network Dimensioning. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 77-80. ISBN 978-1-4673-1118-2. DOI 10.1109/TSP.2012.6256256.

HÁK, R., J. DOLEŽAL, and T. ZEMAN. Manitou: A Multimodal Interaction Platform. In: KOVÁČIK, T. and I. KOTULIAK, eds. Proceedings of 2012 5th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC). 5th joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Bratislava, 2012-09-19/2012-09-20. Piscataway: IEEE, 2012. p. 79-87. ISBN 978-1-4673-2994-1.

KRAUS, S., M. LUCKI, and L. BOHÁČ. Stress-induced Birefringent Photonic Crystal Fiber. In: DUBOVAN, J. and M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 189-192. ISBN 978-80-554-0570-4.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ, and B. ŠIMÁK. Correction of Model for Advanced Digital Subscriber Lines Throughput Estimation. In: DUBOVAN, J. and M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 15-18. ISBN 978-80-554-0570-4.

PRAVDA, M., J. VODRÁŽKA, and P. LAFATA. Simulations and Measurements of Packet Network Synchronization by Precision Time Protocol. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 116-120. ISBN 978-1-4673-1118-2.

LAFATA, P., P. JAREŠ, and J. VODRÁŽKA. Increasing the Transmission Capacity of Digital Subscriber Lines. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 292-296. ISBN 978-1-4673-1118-2.

ZAHRADNÍK, P., et al. Very Long Band-pass FIR Filters on the Eight-core DSP TMS320C6678. In: SORAGHAN, J. J., et al., eds. EDERC2012 Proceedings. European SP Education & Research Conference, Amsterdam, 2012-09-13/2012-09-14. Houston: Texas Instruments, 2012. p. 67-70. ISBN 978-0-9573832-0-3.

HRAD, J. and T. ZEMAN. Improved Learning Objects for Distance Education. In: EAEEIE 2012. 23rd EAEEIE Annual Conference, Cagliari, 2012-02-26/2012-02-27. Cagliari: Universita di Cagliari, 2012. ISBN 978-88-905519-1-8.

MAGA, D. and B. ŠIMÁK. Cooperation between Universities and Secondary Schools in the Czech Republic. In: Valsag es novekedes. Edutus 2.0 International Conference on Crisis and Progress, Tatabánya, 2012-11-21/2012-11-23. Tatabánya: Edutus College, 2012. p. 43-52. Acta Periodica. ISBN 978-963-8445-34-6.

HAMPL, P. Dimensioning of Service System with Resources Reservation. In: DUBOVAN, J. and M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 29-32. ISBN 978-80-554-0570-4.

KŘÍŽOVSKÝ, F. The Service System M/G/1/R/FIFO. In: DUBOVAN, J. and M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 73-77. ISBN 978-80-554-0570-4.

OPPOLZER, J. and R. BEŠŤÁK. Physicall Cell Identifier Assignment in Dense Home evolved NodeB Deployment. In: NGMAST 2012. Sixth International Conference on Next Generation Mobile Applications, Services, and Technologies, Paris, 2012-09-12. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2012. p. 170-174. ISBN 978-0-7695-4803-6. DOI 10.1109/NGMAST.2012.48.

LAFATA, P. and B. BAKALA. Designing and Realization of Free-Space Optical Link and Its Diagnostic. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 182-186. ISBN 978-80-01-04987-7.

ZEMAN, T. and J. HRAD. Upgrade of Telecommunication Systems Education. In: DUBOVAN, J. and M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0570-4.

FICEK, M. and L. KENCL. Inter-Call Mobility Model: A Spatio-temporal Refinement of Call Data Records Using a Gaussian Mixture Model. In: 2012 Proceedings IEEE INFOCOM. 31st IEEE International Conference on Computer Communications, Orlando, FL, 2012-03-24/2012-03-29. Piscataway: IEEE, 2012. p. 469-477. ISSN 0743-166X. ISBN 978-1-4673-0774-1. DOI 10.1109/INFCOM.2012.6195786. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6195786

BOHÁČ, L., L. ŠAŠEK, and B. BAKALA. Fiber Optic Sensory System for Area Perimeter Guarding with Speckle Detection. In: VODRÁŽKA, J. and S. ZVÁNOVEC, eds. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012 Proceedings. 24th Conference and Exhibition on Optical Communications 2012, Praha, 2012-10-25/2012-10-26. Praha: Agentura Action M, 2012. p. 26-30. ISBN 978-80-86742-36-6.

STANĚK, J. and L. KENCL. SIP Protector: Defense Architecture Mitigating DDoS Flood Attacks Against SIP Servers. In: Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Communications (ICC 2012). IEEE International Conference on Communications, Ottawa, ON, 2012-06-10/2012-06-15. Piscataway: IEEE, 2012. p. 6733-6738. ISSN 1550-3607. ISBN 978-1-4577-2053-6. DOI 10.1109/ICC.2012.6364674. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6364674

ČEPA, L., Z. KOCUR, and M. KOZÁK. IPv6 Fragmentation and Path MTU Discovery Simulation Model for OMNeT++. In: DUBOVAN, J. and M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 113-118. ISBN 978-80-554-0570-4.

VONDRA, M. and Z. BEČVÁŘ. Accuracy of position determination: GLONASS as a support of GPS. In: DUBOVAN, J. and M. VACULÍK, eds. Research in Telecommunication Technologies Conference proceedings and Workshop. 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2012, Vrátna, 2012-09-12/2012-09-14. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 1-5. ISBN 978-80-554-0570-4. Available from: http://fel.uniza.sk/rtt2012/

OPPOLZER, J. and R. BEŠŤÁK. Physical Cell Identifier Assignment in LTE-Advanced Networks. In: KOVÁČIK, T. and I. KOTULIAK, eds. Proceedings of 2012 5th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC). 5th joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference, Bratislava, 2012-09-19/2012-09-20. Piscataway: IEEE, 2012. p. 70-74. ISBN 978-1-4673-2994-1. DOI 10.1109/NGMAST.2012.48.

HLAVÁČEK, J. and R. BEŠŤÁK. Configuration of Live Migration for VoIP Applications. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 187-190. ISBN 978-80-01-04987-7.

VODRÁŽKA, J., P. JAREŠ, and P. LAFATA. Time Division Multiplex over Packet Oriented Digital Subscriber Line. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 177-181. ISBN 978-80-01-04987-7.

VODRÁŽKA, J. and P. LAFATA. Modeling of Metallic Cables' Attenuation for Extreme Temperatures. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 277-281. ISBN 978-1-4673-1118-2.

ZEMAN, T. and M. NEVOSAD. Use of Electronic Books for Teaching. In: KAPOUNOVÁ, J. and K. KOSTOLÁNYOVÁ, eds. Information and Communication Technology in Education 2012 - Proceedings. Information and Communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm, 2012-09-11/2012-09-13. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. p. 319-327. ISBN 978-80-7464-135-0.

VOJTĚCH, L. and M. NERUDA. Měření RFID v HF a UHF pásmech. In: RFID Future 2012. Praha, 2012-04-24. Praha: Sdělovací technika, 2012. Available from: http://www.stech.cz/index.php?id_document=401162418

ČEPA, L., Z. KOCUR, and J. VODRÁŽKA. The Methodology for the Selection of ICT Technologies for Smart Grids. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 1-5. ISBN 978-1-4673-1118-2.

ZEMAN, T. Zkušenosti s projektovou výukou. In: POULOVÁ, P., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. eLearning 2012, Hradec Králové, 2012-11-06/2012-11-08. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. p. 160-165. ISBN 978-80-7435-228-7.

VOJTĚCH, L. and M. NERUDA. Self-drying Planar Textile Materials with Electrically Conductive Structures. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK, and T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 69-73. ISBN 978-80-01-04987-7.

ZAHRADNÍK, P., et al. Two-dimensional notch FIR filters. In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, 2012-07-03/2012-07-04. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 621-624. ISBN 978-1-4673-1118-2. DOI 10.1109/TSP.2012.6256371.

BEČVÁŘ, Z. and P. MACH. Performance of Fast Cell Selection in Two-Tier OFDMA Networks with Small Cells. In: Wireless Days 2012. Dublin, 2012-11-21/2012-11-23. Piscataway: IEEE, 2012. p. 1-3. ISBN 978-1-4673-4404-3. DOI 10.1109/WD.2012.6402831. Available from: http://www.d1116484-10220.cp.blacknight.com/index.html

OPPOLZER, J. and M. VONDRA. Network with Femtocells: Identifier Assignment and Neighbor Cell List Management. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9.

PAVLIKOVA, S., D. MAGA, and B. ŠIMÁK. Graph Based Inversed Matrix in Electric Circuits Solutions. In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro, Rajecké Teplice, 2012-05-21/2012-05-23. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012. p. 443-447. ISBN 978-1-4673-1178-6. Available from: http://www.elektro.uniza.sk/elektro/

BUMBÁLEK, Z., J. ZELENKA, and L. KENCL. Cloud-based Assistive Speech-Transcription Services. In: Computers Helping People with Special Needs. 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Linz, 2012-07-11/2012-07-13. Heidelberg: Springer, 2012. p. 113-116. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-31521-3. DOI 10.1007/978-3-642-31534-3_17.

ZAHRADNÍK, P., et al. Numerical Modeling of All-fiber Ppassively Q-switched Fiber Lasers. In: 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Ostravice, 2012-09-03/2012-09-07. Washington: SPIE, 2012. p. 80-95. Proc. of SPIE vol. 8697. ISSN 0277-786X. ISBN 9780819494818. DOI 10.1117/12.2009668.

Research Reports

SIMAMORA, L.S.P., et al. Market Opportunity, Business Model and Technology Implementation Plans. [Research Report] 2012.

HRSTKA, L. and L. POSPÍŠIL. Výroba prototypu zařízení pro sekvenční odebírání srážek. [Research Report] 2012.

CHOD, J. Roční zpráva o řešení projektu č. FR-TI2/662. [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2012.

VIDAL, J., et al. Technology Implementation Plans. [Research Report] 2012.

VODRÁŽKA, J. and P. JAREŠ. Průmyslová sběrnice pro RS VN. [Research Report] 2012.

VODRÁŽKA, J. and L. BOHÁČ. Dokumentace provozování a rozvoje ICT sítí. [Research Report] 2012.

MACH, P., et al. Design and Evaluation of Effective Procedures for MAC Layer. [Research Report] 2012.

BOHÁČ, L. and J. VODRÁŽKA. Provoz a rozvoj sítě DŘT. [Research Report] 2012.

VODRÁŽKA, J. Implementace protokolu IPv6 do experimentální a výzkumné sítě katedry Telekomunikační techniky a její metodické zobecnění. [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2012.

Unpublished Lectures

SVOBODA, J., T. ZEMAN, and J. HRAD. Mezinárodní e-learningové projekty pro systém vzdělávání v ČR. [Unpublished Lecture] IDG Czech Republic, a. s.. 2012-03-22.

13132 / 13394 - Development and Implementation Laboratories

Publications 2012

Papers in Other Journals

JEŽDÍK, P., et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 1. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(4), 58-59. ISSN 1804-4891.

The page was created 02.07.2020 05:00:01
Responsible person: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.