13000 / 13138 - Publications - 2018

13000 / 13138 - Department of Measurement

Publications 2018

Books, Book chapters and Lecture notes, Dissertations, Research reports, Unpublished lectures, Proceedings, Papers, Patents

Papers in WoS Journals

ULVR, M. Design of PCB search coils for AC magnetic flux density measurement. AIP Advances. 2018, 8(4), 047505-1-047505-9. ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4991643.

HOLUB, J., et al. Analysis of the Dependency of Call Duration on the Quality of VoIP Calls. IEEE Wireless Communications Letters. 2018, 7(4), 638-641. ISSN 2162-2337. DOI 10.1109/LWC.2018.2806442.

KUČERA, J. and J. KOVÁČ. A Reconfigurable Four Terminal-Pair Digitally Assisted and Fully Digital Impedance Ratio Bridge. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2018, 2018 (67)(5), 1199-1206. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2018.2790538.

AVETISYAN, H., T. DRÁBEK, and J. HOLUB. Low Bit-rate Coded Speech Intelligibility Tested with Parallel Task. ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2018, 104(4), 678-684. ISSN 1610-1928. DOI 10.3813/AAA.919207.

HOLUB, J., et al. Subjective audio quality testing, with tasting and car driving as parallel task. IEEE Access. 2018, 2018(2018), 60769-60775. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2018.2873568.

JANOŠEK, M., et al. Improving Earth’s magnetic field measurements by numerical corrections of thermal drifts and man- made disturbances. Journal of Sensors. 2018, 2018 ISSN 1687-725X. DOI 10.1155/2018/1804092.

TEREŇ, O., J. TOMLAIN, and R. SEDLÁČEK. DIRECT COMPARISON OF ANALOGUE AND DIGITAL FGPA-BASED APPROACHES TO SYNCHRONOUS DETECTION. Metrology and Measurement Systems. 2018, 25(1), 57-69. ISSN 0860-8229. DOI 10.24425/118162.

PETRUCHA, V. and D. NOVOTNÝ. Testing and application of an integrated fluxgate sensor DRV425. Journal of Electrical Engineering. 2018, 2018(69), 418-421. ISSN 1335-3632. DOI 10.2478/jee-2018-0064.

BUTTA, M., et al. Effect of Amorphous Wire Core Diameter on the Noise of an Orthogonal Fluxgate. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2850905.

RIPKA, P. and A. CHIRTSOV. Busbar Current Transducer With Suppression of External Fields and Gradients. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2844254.

DRAXLER, K. and R. STYBLIKOVA. Demagnetization of Instrument Transformers before Calibration. Journal of Electrical Engineering. 2018, 6(69), 426-430. ISSN 1335-3632. DOI 10.2478/jee-2018-0066.

MIRZAEI, M., et al. The effect of conductor permeability on electric current transducers. AIP Advances. 2018, 8 ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4994195.

BUTTA, M. and M. JANOŠEK. Orthogonal Fluxgate Gradiometer With Multiple Coil Pairs. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2017.2758680.

AVETISYAN, H. and J. HOLUB. Subjective Speech Quality Measurement with and without Parallel Task: Laboratory Test Results Comparison. PLoS ONE. 2018, 13(7) ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0199787. Available from: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199787

RIPKA, P., et al. Inductance position sensor for pneumatic cylinder. AIP Advances. 2018, 8(4), ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4993559.

KAŠPAR, P., P. RIPKA, and J. VYHNÁNEK. DC compensated permeameter - the accuracy study. Journal of Electrical Engineering. 2018, 69(6), 415-417. ISSN 1335-3632. DOI 10.2478/jee-2018-0063.

MIRZAEI, M. and P. RIPKA. Analytical Functions of Magnetization Curves for High Magnetic Permeability Materials. IEEE Transactions on Magnetics. 2018, 54(11), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2018.2827932.

DRAXLER, K. and R. STYBLIKOVA. Magnetic Shielding of Rogowski Coils. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2018, 67(5), 1207-1213. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2018.2810618.

BRUNA, O., T. LEVORA, and J. HOLUB. Assessment of ECG and respiration recordings from simulated emergency landings of ultra light aircraft. Scientific Reports. 2018, 8(1038), ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/s41598-018-25528-z. Available from: http://www.nature.com/articles/s41598-018-25528-z.pdf

SVATOŠ, J., J. VEDRAL, and T. POSPÍŠIL. APPLICATION OF POLY-HARMONIC SIGNALS TO EDDY-CURRENT METAL DETECTORS AND TO ADVANCED CLASSIFICATION OF METALS. Metrology and Measurement Systems. 2018, 25(2), 387-402. ISSN 0860-8229. DOI 10.24425/119564.

BUTTA, M. and M. JANOŠEK. Very low frequency noise reduction in orthogonal fluxgate. AIP Advances. 2018, 8(4), 047203-1. ISSN 2158-3226. DOI 10.1063/1.4994208.

Patents

ČVUT FEL. Zařízení pro zvýšení bezpečnosti provozu vozidel při pojíždění. Inventors: J. HOLUB and J. SVATOŠ. Czech Republic. Patent CZ 307223. 2018-02-21. Available from: http://upv.cz/cs.html

RD Rýmařov s.r.o.; ČZU v Praze; ČVUT v Praze. Monitorovací systém energetické spotřeby budov pro diagnostiku tepelně technických vlastností obálek budov. Inventors: J. SVATOŠ, K. TRGALA, and J. POHLOUDEK. Czech Republic. Utility Model CZ 31585. 2018-03-13. Available from: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10381058&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice, Česká republika. Systém pro větrání objektu obsahující větrací jednotku s možností vytápění a chlazení se specifickým uspořádáním pasivního modulu. Inventors: J. VČELÁK, et al. Czech Republic. Utility Model CZ 32416. 2018-12-10. Available from: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032416.pdf

České vysoké učení technické v Praze. Ortogonální feromagnetická sonda. Inventors: M. JANOŠEK and M. BUTTA. Czech Republic. Patent CZ 307319. 2018-04-18. Available from: http://www.upv.cz

České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice, Česká republika. Systém pro větrání objektu obsahující větrací jednotku s možností vytápění a chlazení se zvýšeným odvodem odpadního tepla. Inventors: J. VČELÁK, et al. Czech Republic. Utility Model CZ 32415. 2018-12-10. Available from: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032415.pdf

Papers in Other Journals

LAIFR, J., et al. Design of the Low Voltage Power Supply for Radio and Plasma Waves Investigation Instrument and ESA/JUICE Mission. International Journal of Applied Science and Technology. 2018, 2018(8), 24-35. ISSN 2221-0997. DOI 10.30845/ijast.v8n2a4.

BOHÁČEK, J. and M. ŠIMŮNEK. Měřicí systém s referenčním imitátorem malých odporů. Metrologie. 2018, 2018 (27)(2), 2-4. ISSN 1210-3543.

TRNKA, M. and P. MLEJNEK. Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2018, 18.(3/2018), 3-13. ISSN 1213-3116.

RIPKA, P., V. GRIM, and A. CHIRTSOV. Improved 3-Phase Current Transducer. Proceedings. 2018, 13(2), ISSN 2504-3900. DOI 10.3390/proceedings2131070. Available from: https://www.mdpi.com/2504-3900/2/13/1070

LAIFR, J. and P. KOVÁŘ. HIGH ALTITUDE BALLOON TEST FLIGHT OF MINIATURE LOW POWER DOSIMETER FOR SMALL SATELLITES. Slaboproudý obzor. 2018, 74 1-3. ISSN 0037-668X.

BENOVA, B., et al. Early Predictors Of Clinical And Mental Outcome In Tuberous Sclerosis Complex: A Prospective Study. EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY. 2018, 22(4), 632-641. ISSN 1532-2130. DOI 10.1016/j.ejpn.2018.03.001. Available from: http://www.ejpn-journal.com/article/S1090-3798(17)30138-1/fulltext

Books, Book Chapters and Lecture Notes

HAASZ, V., et al. Elektrická měření - Přístroje a metody. 3 ed. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06412-2.

VEDRAL, J. and J. SVATOŠ. Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Praha: CTU. Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06424-5.

Conference Proceedings

ONDRACZKA, L. Portable Ultrasonic Thermometer with Humidity Correction and Audible Sound Thermometry. In: 2018 International Conference on Applied Electronics. 23rd International Conference Applied Electronics 2018, Plzeň, 2018-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 105-108. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0721-7. DOI 10.23919/AE.2018.8501440.

DRAXLER, K., J. HLAVÁČEK, and R. STYBLIKOVA. Determination of instrument current transformer errors in frequency range up to 1 kHz. In: 22nd World Congress of the International Measurement Confederation. Belfast, 2018-09-03/2018-09-06. London: The Institute of Measurement and Control, 2018. vol. 1065. ISSN 1742-6596. DOI 10.1088/1742-6596/1065/5/052043. Available from: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1065/5/052043/pdf

SOBOTKA, J. and L. KREJČÍ. Testing of Automotive Systems - Complex vs. Simple Environment Models. In: 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). Tallinn, 2018-10-08/2018-10-10. USA: IEEE Computer Society, 2018. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-5386-7312-6. DOI 10.1109/BEC.2018.8600953. Available from: https://www.ttu.ee/bec/

POSPÍŠIL, T. and J. NOVÁK. New Similarity Function for Test Case Prioritization in Model-Based Context. In: 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC). Tallinn, 2018-10-08/2018-10-10. USA: IEEE Computer Society, 2018. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-5386-7312-6. DOI 10.1109/BEC.2018.8600981. Available from: https://www.ttu.ee/bec/

RIPKA, P., V. GRIM, and J. FISCHER. Magnetometric location and measurement of hidden AC currents. In: Abstracts book - EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 2018, Athens, 2018-07-01/2018-07-04. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators, 2018.

MIRZAEI, M. and P. RIPKA. Analysis of Material Effect on Rail Impedance. In: Proceedings - 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference, UPEC 2018. Glasgow, 2018-09-04/2018-09-07. Piscataway: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-2910-9. DOI 10.1109/UPEC.2018.8541860.

MIRZAEI, M., et al. Temperature Influence on Position Transducer for Pneumatic Cylinder. In: Proceeding - 2018 IEEE SENSORS. 2018 IEEE SENSORS, Delhi, 2018-10-28/2018-10-31. IEEE SENSORS, 2018. ISBN 978-1-5386-4707-3. DOI 10.1109/ICSENS.2018.8589788.

ŠMÍD, R. Edge computing and machine condition monitoring. In: The Fifteenth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. Nottingham, 2018-09-10/2018-09-12. Northamption: British Institute of Non-Destructive Testing ( BINDT ), 2018. p. 213-216. ISBN 9780903132701.

GRYTE, K., et al. Aerodynamic modeling of the Skywalker X8 Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicle. In: UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS. INTERNATIONAL CONFERENCE. 2018. (ICUAS 2018). 2018 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Dallas, TX, 2018-06-11/2018-06-15. Red Hook, NY: Curran Associates, 2018. p. 826-835. ISSN 2373-6720. ISBN 978-1-5386-1354-2. DOI 10.1109/ICUAS.2018.8453370.

MIRZAEI, M., et al. Eddy current linear speed sensor. In: Abstracts book - EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 2018, Athens, 2018-07-01/2018-07-04. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators, 2018.

CHIRTSOV, A., et al. Dynamic response and temperature stability of the LVDT sensor. In: Abstracts book - EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 2018, Athens, 2018-07-01/2018-07-04. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators, 2018.

ŠIPOŠ, M. and J. ROHÁČ. Návrh a realizace bezpilotního prostředku typu kvadrokoptéra. In: MDSPSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2018, Brno, 2018-10-10/2018-10-11. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2018. p. 158-165. ISBN 978-80-7582-056-3. Available from: https://www.unob.cz/fvt/struktura/k206/Documents/veda/MDSPSL2018_Sbornik.pdf

PURIČER, P., et al. Telemetry System of FIK III. Stratospheric Balloon. In: FLIEGEL, K. and S. VÍTEK, eds. 2018 28th International Conference Radioelektronika. 28th International Conference Radioelektronika 2018, Praha, 2018-04-19/2018-04-20. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. p. 1-4. ISBN 978-1-5386-2485-2. DOI 10.1109/RADIOELEK.2018.8376394.

CHIRTSOV, A., P. RIPKA, and J. VYHNÁNEK. Rectangular Array Current Transducer with Integrated microfluxgate Sensors. In: Proceeding - 2018 IEEE SENSORS. 2018 IEEE SENSORS, Delhi, 2018-10-28/2018-10-31. IEEE SENSORS, 2018. ISBN 978-1-5386-4707-3. DOI 10.1109/ICSENS.2018.8589563.

DRAXLER, K., et al. Results of an International Comparison of Instrument Current Transformers up to 10 kA at 50 Hz Frequency. In: 2018 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018). Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018), Paris, 2018-07-08/2018-07-13. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018. ISSN 2160-0171. ISBN 978-1-5386-0974-3. DOI 10.1109/CPEM.2018.8500821. Available from: https://ieeexplore.ieee.org/document/8500821

RIPKA, P., A. CHIRTSOV, and J. VYHNÁNEK. Busbar current transducer with suppression of external fields and gradients. In: Proceedings IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG). INTERMAG 2018, Singapore, 2018-04-23/2018-04-27. New Jersey: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-6425-4.

RIPKA, P., M. MIRZAEI, and A. CHIRTSOV. Demagnetization Coefficient and Effective Permeability of Nanowires and Nanowire Arrays. In: 2018 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018). Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2018), Paris, 2018-07-08/2018-07-13. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2018. ISSN 2160-0171. ISBN 978-1-5386-0974-3. DOI 10.1109/CPEM.2018.8500785.

TOMLAIN, J., O. TEREŇ, and J. TOMLAIN. Communication Technologies and Data Exchange Possibilities for Smart Energy Solutions. In: Proceedings of the International Conference on New Trends in Signal Processing. 2018 New Trends in Signal Processing (NTSP), Demänovská dolina, 2018-10-10/2018-10-12. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, 2018. p. 210-215. ISSN 1339-1445. ISBN 978-80-8040-546-5.

GRIM, V., P. RIPKA, and J. FISCHER. Error Source Classification and Optimization Techniques for Yokeless Current Sensors. In: Abstracts book - EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators 2018, Athens, 2018-07-01/2018-07-04. EMSA 12th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators, 2018.

NOVOTNÝ, D. and V. PETRUCHA. High dynamic range fluxgate magnetometer. In: Proceedings of IEEE Student Branch Conference Blansko 2018. IEEE Student Branch Conference Blansko 2018, Blansko, 2018-09-10/2018-09-11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. p. 33-36. 1. ISBN 978-80-214-5661-7. Available from: http://www.radio.feec.vutbr.cz/ieee/?Archiv___Blansko_2018

BOJDA, P., et al. Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS sign álu. In: MDSPSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel. MDS PSL 2018 - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2018, Brno, 2018-10-10/2018-10-11. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, 2018. p. 24-33. ISBN 978-80-7582-056-3. Available from: https://www.unob.cz/fvt/struktura/k206/Documents/veda/MDSPSL2018_Sbornik.pdf

VRBA, J., et al. Microwave Interstitial Applicator Array for Treatment of Pancreatic Cancer. In: 2018 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS | Toyama). The 40th PIERS in Toyama, JAPAN, Toyama, 2018-08-01/2018-08-04. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2018. p. 150-154. ISSN 1931-7360. ISBN 9784885523151. DOI 10.23919/PIERS.2018.8597667.

HOLUB, J., et al. Subjective Testing of Car Audio Systems With and Without Parallel Task. In: DAGA 2018. Mnichov, 2108-03-19/2018-03-22. Berlin: German Acoustical Society (DEGA), 2018. p. 1788-1791. ISBN 978-3-939296-13-3. Available from: https://www.head-acoustics.de/downloads/messen/HEAD_acoustics_DAGA_Abstract_Car_Audio_System_Testing.pdf

Research Reports

ROZTOČIL, J. Zlepšení přesnosti kalibrace systémů přenosu času na nesymetrických optických trasách. [Research Report] Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. Report no. VIII/1/18.

HLAVÁČEK, J., K. DRAXLER, and M. KNĚNICKÝ. Smluvní výzkum pro UNMZ. [Research Report] 2018. Report no. UNMZ/13115/2018.

ROZTOČIL, J. Rozvoj Laboratoře přesného času a frekvence na FEL ČVUT. [Research Report] 2018. Report no. VIII/2/18.

The page was created 22.03.2019 05:00:01