Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.


 • Úvod
 • Služby
  • Osoba bez vztahu k ČVUT
  • Student
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student bakalářského studia
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student doktorského studia
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student magisterského studia
  • Zaměstnanec
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Pedagogický / věděcký pracovník
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Technicko-hospodářský pracovník
 • Interní procesy
  • Interní procesy CZM
  • KATEDRY A PRACOVIŠTĚ
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Katedra telekomunikační techniky
  • PRODĚKAN PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
  • PRODĚKAN PRO DOKTORSKÉ STUDIUM A VÝZKUM
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Oddělení pro vědu a výzkum
  • PRODĚKAN PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Středisko vědecko-technických informací
  • PRODĚKAN PRO ROZVOJ
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Zavedení nového předmětu
  • PRODĚKAN PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
  • TAJEMNÍK
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Ekonomické oddělení
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Finanční účtárna
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Oddělení technicko-provozní
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Průběh platby horizontální propustnosti bakalářský a magisterských programů mezi FEL a FIT
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Sekretariát děkana a tajemníka
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Tajemník
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Zaměstnanecké oddělení
 • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.Organizační struktura
 • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.Dokumenty
 • Nápověda
 • Novinky
 • O portále

Průběh bakalářského studia

 • Aktuální

Ostatní účastníci

K tomuto procesu nejsou navázáni žádní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.00 13.05.2014

Bakalářské studijní programy jsou určeny pro absolventy středních všeobecných a odborných škol, jejichž studium je zakončeno maturitní zkouškou. Standardní doba studia jsou tři roky, maximální doba studia je šest let. Po úspěšném ukončení studia absolvent získá titul Bakalář (Bc.). Programy připravují studenty pro samostatné řešení úkolů v praxi a pro další studium v magisterských studijních programech v oborech elektrotechniky a informatiky.

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Identifikační průkaz typu STUDENT Informace o studentských identifikačních průkazech na ČVUT.
Informace a dokumenty SUZ Přehled základních informací a dokumentů Správy Účelových Zařízení
Informace o prospěchovém stipendiu Informace o prospěchovém stipendiu pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu
Informace o registraci - NTK Informace o registraci a podmínkách volného vstupu do Národní Technické Knihovny.
Informace o registraci - Ústřední knihovna ČVUT Informace o registraci do ústřední knihovny ČVUT
Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce Informace studijního oddělení pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce
Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Doporučení ústřední knihovny ČVUT o tom jak psát vysokoškolské závěrečné práce
Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací Metodický pokyn o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací
Předpisy platné na ČVUT FEL Seznam všech aktuálně platných předpisů na ČVUT FEL
Přehled mezinárodních zkoušek (certifikátů) z angličtiny, které jsou uznávány na FEL Dokument s přehledem mezinárodních zkoušek (certifikátů) z angličtiny, které jsou uznávány na FEL a nahrazují nutnost absolvování předmětů na výuku anglického jazyka.
Přihláška k bakalářské státní závěrečné zkoušce Formulář přihlášky k bakalářské státní závěrečné zkoušce.
Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL
Souhrnné informace pro studenty ČVUT FEL Souhrnné informace pro studenty ČVUT FEL
Univerzální formulář pro žádosti Univerzální formulář pro tvorbu předem nespecifikovaných žádostí.
Vyhlášky Studijního oddělení Seznam se všemi vyhláškami studijního oddělení
Žádost o individuální studijní plán Formulář žádosti o individuální studijní plán v bakalářském / magisterském studiu
Žádost o povolení změny zadání bakalářské/diplomové práce Formulář žádosti o povolení změny zadání bakalářské/diplomové práce
Žádost o přerušení studia Formulář žádosti o přerušení studia.
Žádost o uznání zkoušek a zápočtů Formulář žádosti o uznání zkoušek a zápočtů

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

09-Pokračování studia ve 4. ročníku při splnění příslušných podmínek

09-Pokračování studia ve 4. ročníku při splnění příslušných podmínek


Při pokračování ve studiu je potřeba mít na paměti:
1) Platnost zadání BP (pokud z ní student už nemá zápočet),
2) Dobu studia, do níž lze úspěšně ukončit bakalářské studium,
3) případné poplatky za překročení standardní doby studia (v souvislosti s VŠ zákonem).

11-Státní závěrečná zkouška (SZZ) 03-Studium druhého semestru Ne Důležité rady pro studium v textové podobě Studium ukončeno Uchazeč o bakalářské studium Ne Ne Ne Studium ukončeno Získal student za druhý ročník 40 a více kreditů? 02-Studium prvního semestru 08-Odevzdání bakalářské práce (první zápis BP) - byl-li předmět Bakalářská práce zapsán Ano 10-Vyřízení nutných formalit před SZZ 04-Studium druhého ročníku Získal student v prvním semestru 15 a více kreditů? Absolvent bakalářského studia 01-Před začátkem studia Ano 05-Studium třetího ročníku 07-Tvorba bakalářské práce Získal student v prvním ročníku 30 a více kreditů? Studium ukončeno 12-Promoce

12-Promoce


Pokud se absolvent nemůže účastnit promoce, informuje o této skutečnosti příslušnou referentku studijního oddělení. Po promoci si lze na studijním oddělení vyzvednout diplom.

Ano 06-Získání zadání bakalářské práce Studijní plán splněn? Ano