Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.


 • Úvod
 • Služby
  • Osoba bez vztahu k ČVUT
  • Student
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student bakalářského studia
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student doktorského studia
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student magisterského studia
  • Zaměstnanec
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Pedagogický / věděcký pracovník
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Technicko-hospodářský pracovník
 • Interní procesy
  • Interní procesy CZM
  • KATEDRY A PRACOVIŠTĚ
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Katedra telekomunikační techniky
  • PRODĚKAN PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
  • PRODĚKAN PRO DOKTORSKÉ STUDIUM A VÝZKUM
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Oddělení pro vědu a výzkum
  • PRODĚKAN PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Středisko vědecko-technických informací
  • PRODĚKAN PRO ROZVOJ
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Zavedení nového předmětu
  • PRODĚKAN PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
  • TAJEMNÍK
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Ekonomické oddělení
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Finanční účtárna
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Oddělení technicko-provozní
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Průběh platby horizontální propustnosti bakalářský a magisterských programů mezi FEL a FIT
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Sekretariát děkana a tajemníka
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Tajemník
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Zaměstnanecké oddělení
 • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.Organizační struktura
 • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.Dokumenty
 • Nápověda
 • Novinky
 • O portále

Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Vítejte v nápovědě!

Nápověda procesního portálu, ve které se právě nacházíte, vám poskytuje ucelený přehled všech dostupných funkcionalit portálu včetně stručného popisu jejich významu i fungování. Cílem této nápovědy není do detailu popsat každé dostupné tlačítko, nýbrž umožnit novým uživatelům portálu se snadno a rychle zorientovat a porozumět významu jednotlivých sekcí, diagramů, použitých symbolů a jiných částí portálu, které jsou pro práci s ním klíčové.

Dozvíte se zde například význam symbolů a diagramů interních procesů a služeb, ale také jednotlivých symbolů či způsobu jejich použití. Naučíte se pracovat s rozhraním pro zobrazení diagramů, orientovat se v organizační struktuře či pracovat s databází dokumentů. Zjistíte, jak rychle a efektivně vyhledávat informace na portále, jak zadat návrh na zlepšení, nahlásit požadavek na zmapování chybějícího procesu či oznámit neaktuální informace v procesu. Slovníček pojmů vám prozradí význam nejpoužívanějších pojmů a v sekci často kladených dotazů naleznete nejdůležitější problémy, na které mohou uživatelé narazit.

Pokud vám však i po přečtení nápovědy zůstává stále nějaká část portálu nejasná, neváhejte kontaktovat administrátory portálu na e-mailové adrese procesy@fel.cvut.cz.