Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.


 • Úvod
 • Služby
  • Osoba bez vztahu k ČVUT
  • Student
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student bakalářského studia
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student doktorského studia
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Student magisterského studia
  • Zaměstnanec
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Pedagogický / věděcký pracovník
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Technicko-hospodářský pracovník
 • Interní procesy
  • Interní procesy CZM
  • KATEDRY A PRACOVIŠTĚ
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Katedra telekomunikační techniky
  • PRODĚKAN PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
  • PRODĚKAN PRO DOKTORSKÉ STUDIUM A VÝZKUM
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Oddělení pro vědu a výzkum
  • PRODĚKAN PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Středisko vědecko-technických informací
  • PRODĚKAN PRO ROZVOJ
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Zavedení nového předmětu
  • PRODĚKAN PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
  • TAJEMNÍK
    Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Ekonomické oddělení
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Finanční účtárna
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Oddělení technicko-provozní
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Průběh platby horizontální propustnosti bakalářský a magisterských programů mezi FEL a FIT
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Sekretariát děkana a tajemníka
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Tajemník
   • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.
   • Zaměstnanecké oddělení
 • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.Organizační struktura
 • Pro zobrazení obsahu je vyžadováno přihlášení.Dokumenty
 • Nápověda
 • Novinky
 • O portále

Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Služby

Službou se rozumí jakýkoli proces, který může být iniciován libovolnou osobou za účelem vyřízení administrativního úkonu či jiné formy spolupráce s danou organizací (má-li k tomu oprávnění). Z pohledu uživatele tedy využívá určitou službu organizace poskytovanou veřejnosti. Mimo jiné služby také:

 • Reprezentují přehledný návod, jak danou službu úspěšně využít.
 • Zaměřují se pouze na informace relevantní pro uživatele dané služby a ignoruje ty, se kterými se v rámci procesu nesetká.
 • Usnadňují orientaci uživatelů v jejich často velkém množství.

K vyjádření těchto informací používá procesní portál diagramy, které svým významem vycházejí z metodiky BPMN 2.0. V případě služeb se však využívá jen velmi omezené množství symbolů a řada z nich je nahrazena novými tak, aby byly diagramy dostatečně intuitivní a smysluplné i pro běžného uživatele.

Průběh služby

Každá služba má nějaký začátek a konec, mezi nimiž musí uživatel vykonat řadu činností, spolupracovat s různými osobami či například pracovat s dokumenty a informačními systémy tak, aby v konečném důsledku zvolenou službu úspěšně využil. K vyjádření těchto akcí využívají služby šest základních typů symbolů:

Obrázek č. 1: Příklad diagramu služby

 1. Události znázorňují okolnosti vykonávání procesu, které jsou nutné pro jeho úspěšné dokončení.
 2. Úkoly znázorňují konkrétní aktivity, které se v rámci procesu vykonávají.
 3. Účastníci znázorňují osoby nebo oddělení, s nimiž musí uživatel služby spolupracovat.
 4. Brány znázorňují určitý způsob vyhodnocení situace, na základě kterého se rozhodne o dalším pokračování procesu.
 5. Dokumenty znázorňují formuláře a žádosti a jiné formy dokumentů, které je třeba vyplnit či doručit na příslušné oddělení. Podobným způsobem služby znázorňují také informační systémy.
 6. Flow znázorňují logickou, časovou a významovou provázanost jednotlivých symbolů.