Výsledky studentské ankety pro předmět XP37SZS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.