Přiznání prospěchového stipendia za letní semestr 2007/2008

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 21/2008

V souladu se změnou Stipendijního řádu ČVUT a příslušnou vyhláškou PEO není již nutné žádat o přiznání prospěchového stipendia.

Výjimkou jsou:

  • studenti, kteří v průběhu letního semestru akad.r. 2007/2008 či po celý akad. r. 2007/2008 studovali v zahraničí
  • studenti, kteří nastoupili v akad. r. 2008/2009 do prvního ročníku magisterského studia a bakalářské studium absolvovali na jiné fakultě ČVUT než FEL
  • studenti, kteří přestoupili na FEL z jiné fakulty ČVUT

Pokud tito studenti splňují podmínky pro přiznání prospěchového stipendia, musí o toto stipendium požádat. Žádost je třeba odevzdat příslušné studijní referentce nejpozději do 31.10.2008.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.