Popis předmětu - XP38MDR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vedral J. Zakončení:ZK
Přednášející:Vedral J. Kreditů:4
Cvičící:Vedral J. Semestr:L

Anotace:

Náplní předmětu je detailní popis metod zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Týká se to zejména oblasti zvýšení rozlišitelnosti digitalizátorů rozmítacími signály a metod k určení jejich metrologických parametrů s použitím spojitých a diskrétních integrálních transformací a jejich aplikací. Důraz je kladen na popis metod potlačení rušivých signálů, metod umožňující dosažení vysokých metrologických parametrů digitalizátorů spojitých signálů a určení jejich dynamických a šumových vlastností.

Cíle studia:

Rozšířit znalosti doktorandů o nestandardní metody předzpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice s cílem dosáhnout vysoké přesnosti a efektivního potlačení rušivých signálů.

Obsah:

•Zpracování malých signálů, potlačení šumu, synchronní detekce. •Zpracování neharmonických signálů. •Galvanické oddělení, filtrace. •Pokročilé metody vzorkování a kvantování. •Digitalizace s vysokou vzorkovací rychlostí a/nebo s vysokým rozlišením. •Rekonstrukce analogového signálu. •Měření dynamických parametrů digitalizátorů - testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti.

Osnovy přednášek:

1. Typy měřených signálů
2. Zpracování malých signálů
3. Zpracování rychlých signálů
4. Zpracování signálů s využitím synchronní detekce
5. Metody nelineárního zpracování signálů
6. Zpracování neharmonických signálů
7. Galvanické oddělení
8. Filtrace
9. Pokročilé metody vzorkování
10. Pokročilé metody kvantování
11. Digitalizace s vysokou vzorkovací rychlostí
12. Digitalizace s vysokým rozlišením
13. Rekonstrukce analogového signálu
14. Měření dynamických parametrů digitalizátorů - testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti.

Osnovy cvičení:

1. Charakteristiky signálu v časové a frekvenční oblasti
2. Zpracování malých signálů
3. Zpracování rychlých signálů
4. Zpracování signálů s využitím synchronní detekce
5. Zpracování neharmonických signálů
6. Filtrace
12. Digitalizace s vysokým rozlišením
13. Rekonstrukce analogového signálu
9. Projekt - návrh a realizace měřicího řetězce pro předzpracování a digitalizaci signálů
10. Projekt – část předzpracování analogového signálu
11. Projekt - část digitalizace analogového signálu
12. Projekt – část verifikace vlastností měřicího řetězce
13. Presentace výsledků projektu
14. Presentace výsledků projektu

Literatura:

Povinná literatura:
1. FERNANDEZ-CANQUE, Hernando. Analog Electronics Applications: Fundamentals of Design and Analysis, Florida: CRC Press. 2016. ISBN: 978-1498714952
2. STEPHAN, Karl. Analog and Mixed-Signal Electronics, 1.vydání. San Francisco: Wiley. 2015, ISBN: 978-1118782668
3. PELGROM, Marcel. Analog-to-Digital Conversion. Stuttgart: Springer, 2017. ISBN 978-1-4614-1371-4
Doporučená literatura:
1. Tietze, S., Electronic Circuits. Springer - Handbook for Design and Application. Springer 2008. ISBN: 978-3-540-78655-9.
2. CLAYTON, George. Operational Amplifiers, Amsterdam: Elsevier. 2013. ISBN: 978-1483135557

Požadavky:

Poznámka:

doktor.studium

Webová stránka:

/cz/education/bk/predmety/11/52/p11528204.html

Klíčová slova:

Signál analogový, zpracování signálu, digitalizace, digitalizátor, rozlišení, parametry šumové, signál rušivý, potlačení

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.