Skupina předmětů - 2016_SPACEMASTER_2_P - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | E | I | O | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 120   Max. kreditů: 120   Min. předmětů: 13 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE3M35CSP CanSat-Projekt 2P+2S EN Z,ZK Z 1 9     13135
BE3M35ISP Introduction to Space Physics 2P+2S EN Z,ZK Z 1 8     13135
BE3M35SDY Space Dynamics 2P+2S EN Z,ZK Z 1 5     13135
BE3M35SSD Spacecraft System Design 2P+2S EN Z,ZK Z 1 8     13135
BE3M35ELS Electronics in Space 2P+2S EN Z,ZK L 2 8     13135
BE3M35ORO Optic- and Radar-based Observations 2P+2S EN Z,ZK L 2 8     13135
BE3M35SPP Space Physics 2P+2S EN Z,ZK Z 2 7     13135
BE3M35SEI Spacecraft Environment Interactions 2P+2S EN Z,ZK L 2 7     13135
BE3M35CSA Control Systems for Aircraft and Spacecraft 3P+1S EN Z,ZK Z 3 7 Hromčík M. Hromčík M. 13135
BE3M35IDP Individual design project 6S EN Z Z 3 8 Hengster-Movric K. Hengster-Movric K. 13135
BE3M35SSM Space systems, modeling and identification 3P+1S EN Z,ZK Z 3 7 Hušek P. Hušek P. 13135
BE3M35DIP Diploma Thesis 14S EN Z L 4 30     13135
BE3M35ORC Optimal and robust control design 3P+1C EN Z,ZK L 4 8     13135


Stránka vytvořena 17.10.2019 17:51:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.