Skupina předmětů - 2018_MBIOEPV2 - Compulsory subjects of the programme - specialization Medical informatics

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | N | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme - specialization Medical informatics
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 0   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy 2P+2L EN Z,ZK   1 6     13102
BEAM31NPG Neurophysiology 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13131
BEAM17EPM Applications of Electromagnetic Fields in Medicine 2P+2L EN Z,ZK L 2 6     13117
BEAM31ZAS Analog Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13131
BEAM38KLS Construction of Medical Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13138


Stránka vytvořena 9.12.2019 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.