Formuláře

 • Žádost
  • o přerušení studia pdf doc proces
  • o opětovný zápis po ukončení přerušení studia pdf doc proces
  • o ukončení studia zanecháním pdf doc proces
  • o uznání zkoušek a zápočtů (netýká se studia v zahraničí) pdf doc proces
  • o přestup pdf doc
  • o snížení, prominutí nebo odložení poplatků spojených se studiem
  • o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce pdf doc proces
  • o povolení změny zadání bakalářské/diplomové práce pdf doc
  • o dodatečné uzavření studijního plánu pdf doc
  • o povolení prodloužení platnosti zadání bakalářské/diplomové práce pdf doc
  • o individuální studijní plán pdf doc
  • o sociální stipendium pdf doc proces
  • o prospěchové stipendium pdf doc proces
  • o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání stipendia na ubytování pdf doc proces
  • univerzální pdf doc proces
  • o evidenci uznané doby rodičovství pdf
 • Potvrzení o studiu pdf doc

Formuláře týkající se studia v zahraničí:


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.