Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13133 / 13168 - Publikace

13133 / 13168 - strojové učení

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2015 2016 2017

Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.