ČeskyEnglish

Základní informace pro studenty - uživatele počítačové sítě FEL ČVUT

Tento dokument obsahuje základní informace o přístupu k fakultní počítačové síti FEL. Obecná pravidla pro užívání počítačové sítě ČVUT stanoví příkaz rektora ČVUT 8/99. Tento dokument je volně přístupný ve veřejných počítačových studovnách. Nedodržování pravidel v něm stanovených je důvodem k sankcím.

Pro přístup do počítačové sítě potřebujete následující údaje:

V rozhodnutí o přijetí ke studiu je uvedeno jednorázové inicializační heslo, pomocí kterého zjistíte své uživatelské jméno a nastavíte si Heslo ČVUT.

Uživatelské jméno

Uživatelské jméno je Váš unikátní identifikátor v počítačové síti. Všechny Vaše centrálně spravované uživatelské účty budou zřízeny na toto jméno. Vaše adresa elektronické pošty je odvozena od Vašeho uživatelského jména.

uživatelské_jméno@fel.cvut.cz

Heslo ČVUT

Toto heslo Vás opravňuje k některým činnostem ve fakultní počítačové síti, jako je přístup ke komponentě STUDIUM (KOS) informačního systému, inicializace a změna Hesla FEL a hesla HPNW (viz níže) nebo přesměrování elektronické pošty. Znalost tohoto hesla umožňuje libovolnému člověku vystupovat ve fakultní počítačové síti Vaším jménem, proto je nikdy nikomu nesdělujte!

Systém ověřující Heslo ČVUT rozlišuje malá písmena od velkých ("Heslo" není stejné jako "heslo" nebo "HESLO"). Toto heslo může obsahovat libovolné tisknutelné znaky: malá a velká písmena, číslice, interpunkční znaménka i mezery.

Poznámka: Heslo ČVUT není totožné s  Heslem FEL ani heslem pro NetWare (HPNW)!

Heslo FEL

Pro přístup k fakultním službám (např. pošta) se používá Heslo FEL. Na rozdíl od Hesla ČVUT, není Heslo FEL se vznikem uživatelského účtu automaticky přidělováno. Proto je nutné ho před prvním přihlášením nastavit. To můžete provést přes webový formulář.

Poznámka: Při nastavení Hesla FEL se zadává Heslo ČVUT, které se tímto nemění!

Výše popsaný postup použijete také v případě, že Heslo FEL zapomenete nebo Vám z nějakého důvodu přestane fungovat.

Přístup do počítačové sítě fakulty

Z historických, organizačně technických a výukových důvodů je mechanismus přístupu k fakultní počítačové síti v budově v Dejvicích a v lokalitě na Karlově náměstí rozdílný.

Karlovo náměstí

Pro přístup a práci v počítačové síti na Karlově náměstí se prosím řiďte instrukcemi, které Vám poskytnou vyučující na cvičeních katedry počítačů a na adrese http://wiki.felk.cvut.cz.

Dejvice

Pro studenty je v současné době k dispozici studovna 404. V ní je cca 70 bezdiskových počítačů umožňujících samostatnou práci studentů a přístup k elektronické poště. Přístup do této studovny je umožněn na základě Průkazu studenta ČVUT. Pro přihlášení do operačního systému použijte Vaše Heslo pro NetWare.

Heslo pro NetWare (HPNW)

Na rozdíl od Hesla ČVUT, není heslo pro NetWare (HPNW) se vznikem uživatelského účtu automaticky přidělováno. Proto je nutné ho před prvním přihlášením nastavit. To můžete provést jedním z následujících způsobů:

Přes webový prohlížeč
použijte tento formulář.
V počítačové studovně 404:
restartujte počítač a ve startovní nabídce vyberte položku "Změna hesla pro přihlášení ...".
Poznámka: Při nastavení hesla pro NetWare (HPNW) se zadává Heslo ČVUT, které se tímto nemění!

Výše popsaný postup použijete také v případě, že heslo pro NetWare (HPNW) zapomenete nebo Vám z nějakého důvodu přestane fungovat.

Za obsah odpovídá: Ing. Michal Dočkal