ČeskyEnglish

Další informace o službách

Informace pro studenty prvního ročníku

V rozhodnutí o přijetí ke studiu je uvedeno jednorázové inicializační heslo, pomocí kterého zjistíte své uživatelské jméno a nastavíte si Heslo ČVUT.

http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo

Průkaz ČVUT (čipová karta)

Průkaz ČVUT pro studenty a zaměstnance umožňuje mj. vstup do budovy, přístup do studoven a použití samoobslužného tisku a kopírování. Informace najdete na adrese:

https://portal.cvut.cz/pristup-do-is/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/vydavatelstvi-prukazu/

Samoobslužný tisk a kopírování

Samoobslužný tisk a kopírování je k dispozici na jednom zařízení v Dejvicích. Informace o službě a o nabíjení kreditu najdete na adrese:

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/sluzby/tzs/tina/

Elektronická pošta pro absolventy

Studenti, kteří úspěšně dokončí studium na FEL (v libovolné formě), mohou po dobu max. tří let využívat fakultní e-mailovou adresu pro příchozí poštu.

http://net.feld.cvut.cz/sit/absolventi.html

Bezdrátová síť SSID fel

Všem uživatelům s vybavením schopným pracovat s 802.1x důrazně doporučujeme, aby využili této možnosti. Pro ty, kteří mají hardware a software bez této schopnosti, je tu k dispozici SSID fel.

http://net.feld.cvut.cz/sit/fel.html

Připojení kabelem - protokol 802.1x

Připojení mobilních zařízení na pevné přípojky počítačové sítě pomocí protokolu 802.1x je obdobné jako u bezdrátového připojení projektu Eduroam.

http://net.feld.cvut.cz/sit/kabel8021x.html

Šablony pro závěrečné práce v LaTeXu

Na základě iniciativy doc. Zvánovce a jeho kolegů vznikla první verze šablon pro závěrečné práce v (La)TeXu. Autory jsou Vít Zýka a Petr Olšák.
Neváhejte šablony vyzkoušet a poslat zpětnou vazbu.

http://old.elmag.org/fel-sablona

Posílání velkých souborů

V případě, že potřebujete někomu zaslat nebo s více uživateli sdílet velké soubory (až 500 GB), tak můžete využít souborové služby FileSender, kterou provozuje sdružení CESNET. Služba je volně k dispozici zaměstnancům a studentům všech organizací sdružených v CESNET (většina VŠ, ústavů AV ČR, FN, atd.).

https://filesender.cesnet.cz/

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: Ing. Michal Dočkal