Subject description - BBAP20

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BBAP20 Bachelor thesis
Roles:P Extent of teaching:0+12
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:20
Tutors:  Semester:L,Z

Anotation:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPSIT Common courses P 6
BPEK_2018 Common courses P 6
BPEECS_2018 Common courses P 6
BKEEK_2016 Common courses P 6
BKSIT Common courses P 6
BPBIO_2018 Common courses P 6
BPOI_BO_2018 Common courses P 6
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics P 6
BPOI3_2018 Software P 6
BPOI2_2018 Internet things P 6
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science P 6
BEECS Common courses P 6
BPOI1_2016 Computer and Information Science P 6
BPOI_BO_2016 Common courses P 6
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI2_2016 Internet things P 6


Page updated 11.8.2020 17:51:51, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)