Výsledky studentské ankety pro předmět A8B01MC1

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.