Popis předmětu - A8B01LAG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B01LAG Lineární algebra Rozsah výuky:4+2
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Pták P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:7 Semestr:Z

Anotace:

Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Soustředí se na spřízněné pojmy lineárního prostoru a lineární transformace (lineární nezávislost, báze a souřadnice) a matice (determinanty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla). Aplikace zahrnují řešení soustav lineárních rovnic, geometrii 3-dimenzionálního prostoru (včetně skalárního a vektorového součinu) a řešení lineárních diferenciálních rovnic.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A8B01LAG

Osnovy přednášek:

1. Lineární prostor (axiomaticky), lineární závislost a nezávislost
2. Báze, dimenze, reprezentace vektoru v bázi
3. Matice (operace s maticemi), hodnost, regulární matice.
4. Determinanty a výpočet inverzní matice
5. Soustavy lineárních rovnic (Frobeniova věta, GEM)
6. Lineární zobrazení (souvislost s maticemi a soustavou lin. rovnic)
7. Vektorový a skalární součin. Analytická geometrie v R3.
8. Vlastní vektory lineárních zobrazení a matic.
9. Podobnost matic, diagonalizace matic.
10. Prostor se skalárním součinem (axiomaticky), ortogonalizace, ortonormální báze.
11. Norma indukovaná skalárním součinem.
12. Bilineární a kvadratické formy. Multilineární formy.
13. Úvod do teorie tenzorů.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Lineární prostor (axiomaticky), lineární závislost a nezávislost
2. Báze, dimenze, reprezentace vektoru v bázi
3. Matice (operace s maticemi), hodnost, regulární matice.
4. Determinanty a výpočet inverzní matice
5. Soustavy lineárních rovnic (Frobeniova věta, GEM)
6. Lineární zobrazení (souvislost s maticemi a soustavou lin. rovnic)
7. Vektorový a skalární součin. Analytická geometrie v R3.
8. Vlastní vektory lineárních zobrazení a matic.
9. Podobnost matic, diagonalizace matic.
10. Prostor se skalárním součinem (axiomaticky), ortogonalizace, ortonormální báze.
11. Norma indukovaná skalárním součinem.
12. Bilineární a kvadratické formy. Multilineární formy.
13. Úvod do teorie tenzorů.
14. Rezerva

Literatura:

[1] P. Pták: Introduction to Linear Algebra. ČVUT, Praha, 2017.
[2] P. Olšák: Úvod do algebry, zejména lineární, skriptum FEL ČVUT, Praha 2007.
[3] E.Krajník: Maticový počet, ČVUT, Praha, 2004.
[4] M. Demlová, B. Pondělíček: Úvod do algebry. ČVUT, Praha 2000.
[5] Velebil, J.: Abstraktní a konkrétní lineární algebra,
http://math.feld.cvut.cz/velebil/akla.html http://math.feld.cvut.cz/velebil/teaching/a8b01lag.html

Požadavky:

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/a8b01lag.htm

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 27.5.2019 12:51:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.