Role

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Popis stránky:
Skupina předmětů se vyskytuje v plánu studia v určité roli (humanitní, volitelná, ...). Tyto role jsou zde popsány. Jsou seřazeny abecedně.

Role používané v KOS


Stránka vytvořena 21.5.2018 05:47:47, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.