ČeskyEnglish

Popis předmětu - B6B16ISP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B16ISP Procesní řízení Rozsah výuky:2+2+2
Garanti:Náplava P. Role:PV,V Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Náplava P.
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů v konkrétním nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, seznámení s problematikou BPM, aktuální stav, trendy.
2. Notace pro popis procesů - srovnání notací BPMN, EPC, UML.
3. Klíčové ukazatele, KPI, vyhodnocování procesů v praxi.
4. Reengineering procesů, procesní optimalizace.
5. Typy organizací - funkční, projektová, procesní.
6. Procesní kancelář, procesní řízení v praxi.
7. Nástroje pro popis a podporu BPM I a II.
8. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje.
9. Praktické využití procesního řízení v IT, ITIL.
10. Rizika a jejich role v procesním řízení.
11. Nástroje pro řízení rizik a jejich praktické využití.
12. Integrace podnikových procesů formou SOA, ESB nástroje pro integraci procesů.
13. Prezentace vybraného praktického projektu(ů), spojeného s procesním řízením.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s náplní práce procesního analytika, simulátor INNOV8.
2. Základy modelování v notaci BPMN, zadání týmových projektů.
3. Týmový projekt - sběr dat.
4. Týmový projekt - prezentace a obhajoby výstupů týmových projektů.
5. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
6. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
7. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
8. TEST.
9. Zadání semestrálních projektů, diskuse nad zadáním, práce na semestrálních projektech.
10. Rizika a jejich řízení - procvičení tematiky, zadání domácích prací,
11. Rizika a jejich řízení - prezentace a obhajoba domácích prací.
12. Práce na semestrálních projektech.
13. Práce na semestrálních projektech.
14. Rezerva, zápočet, prezentace semestrálních projektů.

Literatura:

Povinná literatura: - Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, 2008, Computer Press - Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, 2007, Grada Publishing - Grasseová, M. a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2010, Computer Press - Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, 2012, Grada Publishing - Řepa V., Procesně řízená organizace, Grada, 2012 - Silver, B., BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011

Požadavky:

Základní znalosti podnikové informatiky a informačních systémů Základní znalosti o fungování firmy Základy programování v Javascriptu + základní znalost SQL Doporučená literatura: - Brealey R.A., Myers S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha: Victoria Publishing, 1994 - L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika, GRADA, 2009 - Thau, D., Velký průvodce JavaScriptem, GRADA, 2009

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru V 5
BPSIT Před zařazením do oboru PV 5
BPSIT Před zařazením do oboru V 5


Stránka vytvořena 25.9.2017 05:47:19, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.