Popis předmětu - B6B36PRO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36PRO Semestrální projekt Rozsah výuky:2s
Garanti: Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující: Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:L,Z

Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry.

Obsah:

Téma a zadání semestrálního projektu by mělo být odvozeno od tématu závěrečné práce (viz. sekce bakalářská práce). Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím na FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami. Závěrečná zpráva má charakter malé bakalářské práce (literatura, citace, poděkování aj). Předpokládaný rozsah minimálně 10 normostran (1800 znaků/str.). Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Zadání by mělo obsahovat: - Popis výstupů projektu v dostatečně podrobném detailu. - Termíny kontrolních bodů a očekávané výstupy (doporučeně jednou za čtrnáct dní). - Očekávaný obsah a formu závěrečné zprávy.

Osnovy přednášek:

Začátek semestru - student osloví vedoucího a připraví zadání projektu (doporučujeme studentům vedoucího a téma vybrat a dohodnout ještě před začátkem semestru).
3. týden - schváleno zadání, zahájení práce na projektu.
V termínech dle zadání - kontrolní bod práce na projektu (kontroluje vedoucí práce a je součástí posudku).
14. týden - odevzdání projektu včetně závěrečné zprávy.
3. týden zkouškového období - prezentace projektu formou obhajoby.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pro http://sit.fel.cvut.cz/informace-k-uspesnemu-ukonceni-studia/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P


Stránka vytvořena 20.7.2018 07:47:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.