ČeskyEnglish

Popis předmětu - B6B36PRO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36PRO Semestrální projekt Rozsah výuky:2s
Garanti: Role:P Zakončení:KZ
Vyučující:
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:L,Z

Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry. Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B36PRO

Cíle studia:

Umění pracovat samostatně nebo v týmu na určitém projektu.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Podrobné informace naleznete na INFO336 v článku "Bakalářská práce - co, kdy a jak - pokyny pro studenty" https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505

Webová stránka:

https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru P


Stránka vytvořena 22.9.2017 12:47:46, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.