Popis předmětu - B1M16MAV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M16MAV Management výroby
Role:PO Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Charakteristika současné průmyslové výroby. Tržní orientace a úloha výroby při zajištění marketingové koncepce firmy a konkurenční výhody. Komplexní standardizace, normativní základna řízení výroby, komplexní standardizace a uplatnění flexibility a konkurenční schopnosti ve výrobním podniku. Management nákupu, výroby a odbytu. Typologie systému výroby. Systém operativního řízení výroby. Integrované operativní plánování. Operativní evidence výroby. Řízení výrobního procesu, nákupu a zásob. Kontroling výroby a nákupu. Změnové řízení. Řízení dodavatelského řetezce (Supply Chain Management).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16MAV

Osnovy přednášek:

1. Management podniku a management výroby
2. Vztah marketingu a managementu výroby
3. Standardizace ve výrobním procesu, výstupní a vstupní prvky
4. Standardizace činností a vztah ve využití výrobních činitelů
5. Standardizace kombinací operativního řízení výroby
6. Význam standardizace z hlediska konkurenční schopnosti
7. Typologie výrobních systémů
8. Operativní řízení výroby, plánování odbytu
9. Plánování výroby a nákupu
10. Operativní evidence výroby
11. Řízení výrobního procesu a zásob
12. Kontroling výroby a nákupu, změnové řízení
13. Řízení dodavatelského řetězce
14. Management Supply Chain, jeho hodnocení a výhledy

Osnovy cvičení:

1. Ekonomická stránka řízení výroby
2. Organizace výrobního procesu
3. Vztahy výroba, marketing, nákup
4. Standardizace výstupních prvků
5. Pohybové a časové studie
6. Analýza časových studií
7. Normování spotřeby materiálu
8. Stanovení pojistných zásob
9. Metody plánování výroby
10. Lhůtové plánování výroby, kapacity
11. Případová studie řízení výroby
12. Dtto
13. Závěrečný test
14. Hodnocení, zápočet

Literatura:

1. TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5.
2. Tomek, G., Vávrová, V.: Integrované řízení výroby. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5
3. Tomek, G., Vávrová, V.: Řízení výroby a nákupu, Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0
4. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-0053-0
5. Tomek, G., Vávrová,V.: Střety marketingu, Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 978-80-7179-887-8
6. Heizer, L., Render, B.: Operation Management, Prentice Hall, 2006. ISBN 10 013185755X
7. Schroeder, S. G., Goldstein, S. M., Rungtusanatham, J.: Operations management contemporary concepts and cases, 5th ed., New York: by McGraw-Hill/Irwin, 2011. ISBN 0073403385

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-vyroby

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM5_2016 Ekonomika a řízení elektrotechniky PO 2


Stránka vytvořena 27.3.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.