Popis předmětu - BD5B01MA2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B01MA2 Matematická analýza 2 Rozsah výuky:28KP+6KC
Garanti:Hájek P. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Korbelář M. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:8 Semestr:L

Anotace:

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/korbelar/ma2_dist/ma2_dist.htm

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 28.2.2020 15:49:58, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.