Popis předmětu - B2BPROJ6

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2BPROJ6 Projekt bakalářský - Bachelor project Rozsah výuky:4s
Garanti:Rund F. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13000 Kreditů:6 Semestr:

Anotace:

Zpracování individuální práce na studenty zvolená, resp. katedrou vypsaná a zadaná témata (v ideálním případě je téma individuálního projektu práce shodné s tématem bakalářské práce řešené v navazujícím semestru). Prezentace výsledků individuálního projektu před studenty a vedoucími seminářů. V rámci individuálního projektu studenti použijí formálními pravidla a zásadami tvorby závěrečných vysokoškolských prací, se kterými byli seznámeni v předmětu Technické psaní (a mnozí i dříve při psaná semestrálních prací). Nabídka projektů /cz/education/semestralni-projekty.html Po rezervaci tématu kontaktujte vedoucího a požádejte jej o schválení rezervace.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Doporučenou literaturu stanoví vedoucí práce v návaznosti na individuální téma projektu.

Požadavky:

Webová stránka:

/cz/education/semestralni-projekty.html

Klíčová slova:

Projekt

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.