Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | O | P | S | T
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


11125 FSv - katedra technických zařízení budov
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
125ESB Ekologické systémy budov 2P CS KZ L 4 Frolík S.  
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy 2P CS KZ Z 4 Garlík B.  
125EABI Energetický audit budov 2P CS KZ L 4    
125OZEB Obnovitelné zdroje energie 2P CS ZK L 4 Kabrhel M.  
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení 2P CS KZ L 4 Koubková I.  
125PIB1 Projekt 1 4C CS Z L 6 Kabrhel M.  
125PIB2 Projekt 2 4C CS Z Z 6 Kabrhel M.  
125SYB Systémy budov 4P CS ZK Z 4 Kabele K.  
125TECE Technologické celky 2P CS KZ Z 4 Koubková I.  


Stránka vytvořena 27.5.2020 17:49:42, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.