Skupina předmětů - 2018_MEEMH-K - Humanitní předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | H | M | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní předměty
Min. kreditů: 5   Max. kreditů: 5   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD0M16FIL Filozofie 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 1,3 5     13116
B0M16HVT Historie vědy a techniky 2 2P+2S CS Z,ZK Z,L 1,3 5 Efmertová M.   13116
B0M16HSD1 Hospodářské a sociální dějiny 2P+2S CS Z,ZK Z,L 1,3 5     13116
B0M16PSM Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 1,3 5 Fiala J.   13116
B0M16TEO Teologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 1,3 5 Slámečka V.   13116


Stránka vytvořena 22.5.2020 17:50:18, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.