ČeskyEnglish

Archiv aktualit a informací

Oznámení Vloženo Aktuální do
Výběrová řízení na místa

Ing. Kateřina Dřímalová

20.04.17 20.05.17
Navigace Naviterier pomůže nevidomým s orientací v ulicích

Ing. Libuše Petržílková

19.04.17 31.05.17
Předběžné zápisy do zimního semestru akad. roku 2017/2018

Ing. Helena Šislerová

11.04.17 28.04.17
Vyjadření děkana, garantů studijních programů a vedoucích kateder

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

10.04.17 31.05.17
Volně přístupné učebny pro studenty

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

10.04.17 31.05.17
Artificial Intelligence Goes All-In: Computers Playing Poker
Fakulta elektrotechnická ČVUT uspořádala ve spolupráci s MFF UK 30. března přednášku profesora Michaela Bowlinga z University of Alberta. Jeho tým, který obsahoval i odborníky z katedry aplikované matematiky MFF UK a katedry počítačů FEL ČVUT, dokázal vyvinout algoritmus, který obehrál profesionální hráče v populární verzi pokeru.

Ing. Jan Sláma

07.04.17 31.05.17
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. roku 2016/2017

Ing. Helena Šislerová

06.04.17 30.04.17
S výzkumem fotovoltaiky pomůže slavný navrátilec
Nové vědecké centrum ČVUT získalo z unijních fondů 164 milionů korun. Vylepšovat má nejen moderní solární panely, ale zajímá se také o celospolečenské dopady. [LN, 4. 4. 2017]

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

06.04.17 31.05.17
Výsledky rozdělení do oborů studentů prezenční formy v 1. ročníku bakalářských programů EEM a OI

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

05.04.17 31.05.17
Startuje 10. ročník soutěže pro talentovanou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky

Ing. Libuše Petržílková

04.04.17 30.06.17
Klub na Karlově náměstí otevřen v místnosti E-125 u bufetu

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

03.04.17 30.04.17
Přehled podpořených projektů RPAPS 2017

Ing. Lukáš Zoubek

27.03.17 27.04.17
Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studium
Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.

Ing. Helena Šislerová

27.03.17 01.09.17
Podpořené projekty pro propagaci a podporu studia na FEL

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

21.03.17 18.04.17
FEL má pět hvězd v hodnocení „Bohatství v rozmanitosti: Profily veřejných vysokých škol a fakult v ČR 2016“
V hodnocení HN získala FEL nejlepší hodnocení z technických a přírodovědných fakult (měřeno počtem pětihvězdičkových kategorií). O první příčku se dělí s MFF UK a FIT VUT. Lépe byly hodnoceny jen lékařské fakulty. Nyní je k dispozici podrobná zpráva o hodnocení, které pro HN provádělo Středisko vzdělávací politiky UK. Není překvapením, že nejvyšší možné hodnocení (pět hvězd) jsme získali v kategoriích • Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace, • Mezinárodní otevřenost a atraktivita, • Hodnocení studia, kurzů a učitelů a • Uplatnění absolventů na trhu práce.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

22.03.17 15.09.17
Bojová hra programu EEM
Připravili jsme bojovou hru nejen pro studenty EEM. Více informací najdete na facebooku programu EEM https://www.facebook.com/eem.fel.cvut/

Ing. Adéla Holasová

20.03.17 31.03.17
Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2016/2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

14.03.17 14.04.17
Erasmus+ druhé kolo přihlášek
Bylo otevřeno 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty Eramus+ 2017/18. Přihlásit se můžete až do neděle 26.3. včetně. Písemné testy z angličtiny popř. němčiny se budou konat ve středu 5.4. od 9.00-10,30 hodin v posluchárně T2:C3-54 na FEL, Technická 2.

Otakar Vlček

14.03.17 26.03.17
Děkan na zasedání VR FEL ocenil čtyři dizertační práce
Dne 8. března udělil na zasedání VR FEL prof. Pavel Ripka Cenu děkana za dizertační práci Oceněni byli: Lukáš Krasula, Jan Hrnčíř, Milan Anderle a Dan Martinec.

Ing. Jan Sláma

10.03.17 14.06.17
Jarní koncert spolku Elektra

Ing. Libuše Petržílková

10.03.17 29.03.17
Alpbach Scholarship Programme
Young participants are an integral part of the European Forum Alpbach. Each year, the Forum welcomes more than 700 students and graduates whose attendance is enabled by our extensive scholarship programme. Aside from their critical spirit and contributions to discussions, they also organise an entertaining and challenging social programme and are involved in the bodies and advisory boards of the Forum via the Forum Alpbach Network.

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

09.03.17 30.03.17
ISTQB certifikace pro nejlepší studenty předmětů v oblasti testování softwaru

Ing. Libuše Petržílková

07.03.17 30.04.17
Rozřazování studentů 1. ročníků prezenční formy bakalářského studia do oborů

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

07.03.17 31.03.17
Přihlášky na double degree s NTUST, Taiwan a EURECOM, Francie
Studenti programu Elektronika a Komunikace mohou podávat přihlášky do double degree programů s universitami NTUST, Taiwan a EURECOM, Francie do 15.3.2017. Detaily k podání přihlášky pro double degree s NTUST: http://www.fel.cvut.cz/cz/education/abroad/taiwan.html; s EURECOM: https://www.fel.cvut.cz/cz/education/abroad/eurecom.html

doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.

06.03.17 16.03.17
Výzva pro studenty prvního ročníku bakalářského studia, kteří si podali více přihlášek ke studiu

Ing. Helena Šislerová

02.03.17 15.03.17
Přiznání prospěchového stipendia za zimní semestr 2016/2017

Ing. Helena Šislerová

01.03.17 31.03.17
Učitelé ke studentské anketě za zimní semestr 2016/2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

27.02.17 12.04.17
Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 30. března 2017

Ing. Helena Šislerová

24.02.17 30.03.17
Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník fakultní školou FEL
Již deváté střední škole propůjčila Fakulta elektrotechnická ČVUT statut fakultní školy. V důkladné evaluaci obstálo rakovnické Gymnázium Zikmunda Wintra. To splnilo náročná kritéria na realizaci kvalitní výuky alespoň dvou přírodovědných nebo technických předmětů. Jejich výuku přitom musí zajišťovat kvalifikovaní a kreativní pedagogové, kteří se zároveň podílejí na spolupráci s vysokoškolskými odborníky a na výzkumu v oblasti specializace školy.

Ing. Libuše Petržílková

22.02.17 13.05.17
Naše drony poletí na finále prestižní robotické soutěže

Ing. Libuše Petržílková

21.02.17 18.03.17
Biosignal Challenge 2017
Detekce epileptických mikrozáchvatů v programovém prostředí MATLAB. Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol v České republice a na Slovensku zasláním výsledného řešení.

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

18.02.17 19.05.17
Besedy pro studenty bakalářského studia o možnostech studia v magisterských programech

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

17.02.17 09.03.17
Přípravné kurzy na studijní pobyt Erasmus+ ve španělštině, francouzštine a němčině

Ing. Helena Šislerová

15.02.17 15.03.17
Výzva studentům prvního ročníku bakalářského studia programů EEM a EK, týkající se přiznání mimořádného účelového stipendia na ubytování

Ing. Helena Šislerová

14.02.17 03.03.17
Výsledky slosování studentské ankety za zimní semestr

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

14.02.17 14.03.17
Přirozené a umělé myšlení I., II.
Nabídka zajímavého předmětu z MFF (doc. I. M. Havel). Určeno pro studenty, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

14.02.17 03.03.17
Exkurze do Vývojového centra Siemens
Zveme studenty na exkurzi do Vývojového centra společnosti Siemens, která proběhne 22. února 2017 od 14:00 hodin v sídle společnosti Siemens na adrese Siemensova 1, Praha 5 (cca 3 minuty chůze od stanice metra Stodůlky). Sraz je před budovou E společnosti Siemens ve 13:50.

Ing. Martin Samek

13.02.17 22.02.17
Cenu Wernera von Siemense získali za ČVUT Marek Novák a Neda Neykova

Ing. Libuše Petržílková

13.02.17 31.03.17
Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách
Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v rámci zimních a jarních termínů státních závěrečných zkoušek, a tím podpořit jejich snahu aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Milena Johnová

13.02.17 15.05.17
Fontánka ve 2. patře dejvické budovy byla obohacena kohoutkem na plnění lahví a čutor

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

13.02.17 28.02.17
Před 25 lety jsme připojili Česko k internetu
Dne 13. února pořádá sdružení CESNET ve spolupráci s ČVUT v učebně číslo 256 Fakulty strojní (Technická 4, Praha 6) oslavy 25 let od prvního připojení České republiky k internetu.

Ing. Libuše Petržílková

11.02.17 31.03.17
Vyvinuli jsme novou metodiku mapování potenciálu biomasy
Vědci z týmu z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze spolu s kolegy Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ, v.v.i.) z odboru fytoenergetiky a biodiverzity vyvinuli novou metodiku mapování potenciálu biomasy pro energetické využití v zadaném území.

Ing. Libuše Petržílková

11.02.17 31.03.17
Děkan na zasedání VR FEL ocenil dvě dizertační práce
Dne 8. února udělal prof. Pavel Ripka Cenu děkana za dizertační práci. Ocenění získal dr. Kotlan z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR za studii „Property Studies of Plasma Sprayed Titanates“. Školetem byl doc. Ing. Pavel Ctibor, Ph.D. z UFP AV ČR a katedry elektrotechnologie, školitelem specialistou pak Ing. Josef Sedláček, CSc. z katedry elektrotechnologie Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Cenu také obdržel Ing. Jan Neužil, Ph.D. z katedry měření FEL ČVUT za práci „Distributed Signal Processing in Wireless Sensor Networks for Diagnostics“ pod vedení školitele doc. Ing. Radislava Šmída, Ph.D. z téže katedry.

Ing. Jan Sláma

10.02.17 30.04.17
Cyklus video přednášek k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky
Připravili jsme pro vás soubor video přednášek z matematiky, které se vám mohou hodit nejen jako příprava na přijímací zkoušky, ale také jako příprava k maturitě a do prvního ročníku na vysoké škole. Jedná se o soubor základních tematických okruhů z matematiky k přijímacímu testu, na které pak navazuje výuka vysokoškolské matematiky.

Ing. Jan Sláma

07.02.17 30.06.17
Marta Křepelková získala na zimní univerziádě tři medaile
První českou medaili na 28. světové zimní univerziádě v kazašském Almaty získala skokanka na lyžích Marta Křepelková, studentka programu Kybernetika a robotika Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Ing. Libuše Petržílková

02.02.17 31.03.17
Účastníme se veletrhu Amper 2017
Amper 2017 - 21 březen–24 březen · Výstaviště Brno

Otakar Vlček

31.01.17 24.03.17
Fakulta elektrotechnická obsadila pozici Red Hat Chair of Software Engineering
Od začátku letošního roku na katedře počítačů Fakulty elektrotechnické působí Dr. Bestoun S. Ahmed z iráckého Kurdistánu, který vyhrál mezinárodní konkurz na pozici odborného asistenta v oblasti softwarového inženýrství.

Ing. Libuše Petržílková

31.01.17 27.05.17
Prezentace RPAPS 2016
Dne 18. 1. 2017 proběhly obhajoby projektů RPAPS 2016.

Ing. Lukáš Zoubek

27.01.17 27.02.17
Výběrová řízení na místa

Ing. Kateřina Dřímalová

26.01.17 03.03.17
Zápis do letního semestru 2016/2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

24.01.17 03.03.17
Fotky ze Dne otevřených dveří

Petr Neugebauer

23.01.17 28.02.17
Přípravné kurzy matematiky a fyziky
Kurzy jsou určeny nejen budoucím studentům naší fakulty, ale i ostatním zájemcům. Cílem kurzů je pomoci studentům v přípravě k maturitě a kvalitně je připravit i na přechod ze střední školy na školu vysokou. Důraz je kladen na témata, která jsou základem pro následné studium na FEL ČVUT.

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

19.01.17 23.02.17
Pozvánka na závěrečné prezentace RPAPS
Zveme vás na závěrečné prezentace Rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů 2016, které proběhnou ve středu 18.1. v místnosti T2-C3-54 od 12.15.

Ing. Lukáš Zoubek

11.01.17 18.01.17
Výběrové řízení na místo akademického pracovníka

Ing. Kateřina Dřímalová

11.01.17 26.01.17
Prof. Matas se stal garantem oboru Computer Science a Informatika v Nadačním fondu Neuron

Ing. Libuše Petržílková

10.01.17 28.02.17
Studentská anketa za zimní semestr 2016/17 otevřena

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

08.01.17 25.02.17
Stěhování katedry jazyků
Od 23.1. se bude katedra jazyků stěhovat z budovy v Kloknerově ústavu do hlavní budovy fakulty (Monoblok, Technická 2). V souvislosti se stěhováním bude v týdnu od 23.1. do 27.1. katedra mimo provoz. Ruší se veškeré konzultační hodiny; plánované akce (zkoušky, zápočty) proběhnou dle harmonogramu. Děkujeme za pochopení, termín dokončení stěhování je předběžný.

Ing. Radek Havlíček, Ph.D.

05.01.17 27.01.17
Nadace Preciosa ocenila práci „Numerical Studies of Plasma Instabilities“ dr. Horkého z kat. fyziky
Dne 24. listopadu byla Ing. Miroslavu Horkému, Ph.D. udělena mimořádná cena Nadace Preciosa za vynikající disertační práci Numerical Studies of Plasma Instabilities. Ta vznikla na katedře fyziky pod vedením prof. Petra Kulhánka.

Ing. Milan Červenka, Ph.D.

05.01.17 28.02.17
Vánoce s fyzikou 2016

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

11.01.17 31.03.17
Podzimní škola pro středoškolské učitele

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

03.01.17 31.03.17
Cena rektora pro RFID lokalizátor
Mezioborový projekt RFID lokalizátor byl oceněn „Cenou rektora za aplikaci výsledků vědecké, výzkumné, umělecké a tvůrčí práce v praxi za rok 2015“. Projekt je dílem mezikatederního týmu kolegů Vojtěcha, Bortela, Kořínka, Nerudy a Klofa.

Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D.

03.01.17 30.04.17
Naši vědci vyvinuli speciální kameru, která umí z pohybu očí detekovat nemoc

Ing. Libuše Petržílková

02.01.17 29.04.17
Výzva na projekty pro propagaci a podporu studia na FEL

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

28.12.16 31.01.17
Studentský projekt z Fakulty elektrotechnické konkuruje světovým gigantům

Ing. Libuše Petržílková

27.12.16 31.01.17
Výzva pro Rozvojové projekty akademických pracovníků a studentů 2017

Ing. Lukáš Zoubek

21.12.16 11.02.17
Podepsána smlouva o spolupráci mezi FEL a Národním technickým muzeem
NTM připravuje svou novou elektrotechnickou expozici pod odborným vedením prof. Efmertové z FEL. Exponáty ze sbírek NTM jsou k vidění ve vitrínách na chodbách naší dejvické budovy. Smlouva byla podepsána v jídelním voze Františka Josefa I. Vůz z roku 1891 měl elektrické osvětlení napájené parou poháněným generátorem.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

21.12.16 28.02.17
Máme tři nové profesory

Ing. Libuše Petržílková

20.12.16 31.01.17
Osmý ročník Robosoutěže ovládli studenti Gymnázia Zlín

Ing. Libuše Petržílková

19.12.16 31.01.17
Studenti programu Elektrotechnika, energetika a management uspěli v soutěži Energy Economics Contest

Ing. Libuše Petržílková

11.12.16 28.02.17
Stipendia francouzské vlády 2017

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

16.12.16 10.03.17
Týdenní intenzivní kurzy v rámci programu Athens na zahraničních univerzitách

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

16.12.16 24.01.17
Diskuse s děkanem při předávání motivačního stipendia studentům 1. ročníku
Děkan Fakulty elektrotechnické předal vynikajícím uchazečům o studium v akademickém roce 2016/2017, kteří úspěšně studují v prvním ročníku bakalářského studia, osobní dopisy s blahopřáním k udělení motivačního stipendia.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

14.12.16 28.02.17
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představila dvě interaktivní aplikace na svítící fasádě Linky

Ing. Libuše Petržílková

14.12.16 31.01.17
Informace pro bakalářské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2016/2017

Ing. Helena Šislerová

14.12.16 10.02.17
Informace pro magisterské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2016/2017

Ing. Helena Šislerová

13.12.16 10.02.17
Den otevřených dveří
Zveme vás na den otevřených dveří, který pořádáme 20.1.2017.

Otakar Vlček

24.12.16 20.01.17
Učitelé, ocenění děkanem za výborný pedagogický výkon za letní semestr 2015-2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

07.12.16 10.01.17
Náměstek čínského ministra Vědy a techniky navštívil FEL
Náměstek čínského ministra Vědy a techniky pan Hejun YIN vedl delegaci, která v pátek navštívila ČVUT. Důvodem byla úspěšná činnost společné laboratoře CRRC-FEL ČVUT pro výzkum elektrických pohonů.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

06.12.16 31.01.17
Děti studentů FEL

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

05.12.16 31.12.16
S matematikou a s fyzikou v Temešváru 2016
Katedra fyziky FEL ČVUT uspořádala pro studenty středních škol akci s názvem "S matematikou a s fyzikou v Temešváru". Během týdenního pobytu byly pro studenty připraveny přednášky z matematiky a fyziky, populární přednášky, astronomická pozorování a experimentální bloky se zajímavými pokusy. Během volného času studenti vypracovávali zadané úlohy a soutěžili o zajímavé ceny.

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

29.11.16 31.12.16
Rodičovské stipendium

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

28.11.16 31.12.16
Fotky ze Dne otevřených dveří

Petr Neugebauer

26.11.16 22.01.17
Tři mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol, akademický rok 2017/2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

25.11.16 28.02.17
Podzimní škola pro středoškolské učitele
V rámci celoživotního vzdělávání budou mít středoškolští učitelé možnost se formou přednášek a exkurzí po pracovištích FEL ČVUT seznámit s novinkami v oblasti technických a přírodovědných věd.

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

25.11.16 03.12.16
Výuka metrologie v programu ATHENS
Ve dnech 14. – 18. 11. 2016 se na katedře měření FEL ČVUT uskutečnil kurz ATHENS CTU01 Metrology of Electrical Quantities, kterého se zúčastnili studenti z École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Paris Tech, Mines Paris Tech, Universidad Politécnica de Madrid, KU Leuven a Varšavské technické university.

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

22.11.16 31.01.17
Jan Kraček z katedry elektromagnetického pole získal ocenění v soutěži Česká hlava

Ing. Libuše Petržílková

22.11.16 31.12.16
Nabídka pracovního místa - asistentka/asistent děkana

Ing. Kateřina Dřímalová

21.11.16 21.12.16
Připomínáme si 17. listopad
Během studentské stávky v roce 1989 se na FEL tiskly letáky a také vyráběly plakáty, které studenti vylepovali nejen v pražském metru, ale i po dalších českých městech. Fungovala ovšem i kontrapropaganda, vyzývající ke zklidnění situace. Přinášíme několik ukázek dobových dokumentů.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

16.11.16 21.11.16
Ocenění v soutěži České hlavičky získal student Fakulty elektrotechnické

Ing. Libuše Petržílková

16.11.16 31.12.16
Excelentní výsledky výzkumu na FEL
Expertní panely RVVI vybraly v II. pilíři Hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI 2014 276 nejlepších výsledků českého výzkumu za období 2010-2014. V tomto prestižním seznamu se objevilo z celkem 31 výsledků celého ČVUT 14 publikací či patentů autorů z FEL.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

15.11.16 31.05.17
Noví členové Vědecké rady FEL

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

11.11.16 31.12.16
Vyjadření děkana, garantů studijních programů a vedoucích kateder ke studentské anketě FEL za letní semestr 2016/17

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

09.11.16 31.12.16
Nejlepší absolventi za rok 2016

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

09.11.16 31.12.16
Předběžné zápisy do letního semestru akad. roku 2016/2017

Ing. Helena Šislerová

07.11.16 25.11.16
Soutěž: návrh řešení sdružovače obrazu

Ing. Libuše Petržílková

07.11.16 30.11.16
StyLit na konferenci Adobe MAX 2016

doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.

04.11.16 30.09.17
1. místo v soutěži eLearning
Ve čtvrtek 3. 11. 2016 obdrželo dílo „TechPedia - fragmenty pro pestrou výuku“ 1. cenu na 16. ročníku soutěže eLearning v Hradci Králové. Na jeho tvorbě se v rámci mezinárodního konsorcia významně podílí pracovníci Katedry telekomunikační techniky.

Ing. Tomáš Zeman, Ph.D.

04.11.16 31.12.16
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. roku 2016/2017

Ing. Helena Šislerová

02.11.16 30.11.16
Motivační stipendium pro nejlepší uchazeče ze středních škol pro akademický rok 2016/2017 - výzva

Ing. Helena Šislerová

02.11.16 20.11.16
Připomínáme si 65. výročí oficiální existence Fakulty elektrotechnické

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

02.11.16 31.12.16
Společnou výzkumnou a vývojovou laboratoř otevřely Fakulta elektrotechnická a Red Hat

Ing. Libuše Petržílková

31.10.16 31.12.16
Den otevřených dveří
Zveme vás na den otevřených dveří, který pořádáme 25.11.2016.

Otakar Vlček

20.10.16 25.11.16
Panelová diskuze k výročí vydání slavného článku Alana Turinga

Ing. Libuše Petržílková

20.10.16 03.11.16
Výběrové řízení na místo akademického pracovníka

Ing. Kateřina Dřímalová

19.10.16 18.11.16
Robotický festival Café New Romance se uskuteční v Institutu intermédií

Ing. Libuše Petržílková

19.10.16 26.10.16
CTU Open 2016 - České a Slovenské kolo světové soutěže v programování

Ing. Libuše Petržílková

14.10.16 22.10.16
Odhalení sochy bohyně Diany

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

10.10.16 12.10.16
Practical Malware Combat
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku Martina Vejmelky (AVAST) V úterý 11.10. 2016, v čase 16.15-17.45 v místnost T2:D3-209

Ing. Adéla Holasová

04.10.16 11.10.16
Pozvánka na zahájení akce Pocta Václavu Havlovi

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

04.10.16 05.10.16
Přiznání prospěchového stipendia za letní semestr akad. r. 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

04.10.16 31.10.16
Výsledky ankety studentů za letní semestr 2015/2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

03.10.16 11.11.16
Doplňkové semináře z matematiky a z fyziky aneb Bezpečná matematika a Bezpečná fyzika

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

30.09.16 06.01.17
Naše drony mapovaly kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

Ing. Libuše Petržílková

23.09.16 30.11.16
Přípravné kurzy na studijní pobyt Erasmus+ ve španělštině, francouzštině a němčině

Ing. Helena Šislerová

20.09.16 13.10.16
Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Ing. Helena Šislerová

20.09.16 06.10.16
Představili jsme se na Dni integrovaného záchranného systému

Ing. Libuše Petržílková

20.09.16 31.10.16
Kurz praktické elektroniky

Ing. Libuše Petržílková

20.09.16 31.10.16
Zvukové vlny v metamateriálech a porézních prostředích
V týdnu 26. až 30. září 2016 na FEL proběhne letní škola „Sound waves in metamaterials and porous materials“ v rámci COST akce CA15125 DENORMS – Design for noise reducing materials and structures. Studenti a zaměstnanci FEL ČVUT i další odborná veřejnost jsou srdečně zváni k účasti na přednáškách.

Ing. Milan Červenka, Ph.D.

17.09.16 30.09.16
Studentská soutěž Nakladatelství Academia
Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Ing. Helena Šislerová

14.09.16 20.10.16
Učitelé ke studentské anketě za letní semestr 2015/2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

13.09.16 05.10.16
Fotky z Festivalu vědy 2016

Petr Neugebauer

12.09.16 30.10.16
Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

09.09.16 15.09.16
Zkoumáme umělou inteligenci s Facebookem
Vědci z Fakulty elektrotechnické, skupiny vizuálního rozpoznávání a strojového učení, se budou podílet na špičkovém výzkumu umělé inteligence v rámci programu FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research) partnership. Cílem projektu je urychlit pokrok a inovaci v oboru umělé inteligence, zejména v oblasti hlubokých neuronových sítí (Deep Neural Networks).

Ing. Libuše Petržílková

09.09.16 30.11.16
Noc vědců 2016

Ing. Adéla Holasová

08.09.16 01.10.16
Festival vědy 2016

Ing. Adéla Holasová

05.09.16 07.09.16
Zápisy do Robosoutěže 2016 startují 5. 9. 2016
Soutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří v soutěži sestrojených robotů ve čtyřech samostatných předkolech konaných dne 4.11.2016, 11.11.2016, 25.11.2016 a dne 2.12.2016 a čtyři nejlepší týmy z každého předkola (celkem tedy 16 týmů) pak mají možnost postoupit do finálové ROBOSOUTĚŽE 2016 v rámci předmětu předmětu Roboti. Přihlašování je možné od 5.9.2016.

Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.

04.09.16 31.10.16
Založili jsme nové vědecké centrum, které se zabývá umělou inteligencí

Ing. Libuše Petržílková

30.08.16 30.11.16
Absolventi Otevřené informatiky získali ocenění UPE

Ing. Libuše Petržílková

18.08.16 30.11.16
Vyhlášena soutěž Cena Edwards 2016

Ing. Helena Šislerová

15.08.16 15.10.16
Studentské formule se představily na autodromu v Mostě

Ing. Libuše Petržílková

14.08.16 22.10.16
4. kolo výběrového řízení v rámci mimoevropských bilaterálních dohod otevřeno

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

11.08.16 28.08.16
Týdenní intenzivní kurzy v rámci programu ATHENS na zahraničních univerzitách

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

08.08.16 22.09.16
Výběrové řízení na místo akademického pracovníka a vedoucího katedry počítačové grafiky a interakce

Ing. Kateřina Dřímalová

09.08.16 09.09.16
Nový studijní program Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika bakalářského studia v kombinované formě akreditován

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

28.07.16 02.09.16
Seriál videí pro studenty 1. ročníků pro opakování matematiky

Adéla Holasová

22.07.16 30.09.16
Přípravy na robotickou soutěž MBZIRC jsou v plném proudu

Ing. Libuše Petržílková

14.07.16 31.08.16
Do 25. listopadu se můžete hlásit do dalšího ročníku o Cenu Wernera von Siemense

Ing. Libuše Petržílková

14.07.16 25.11.16
V rámci Dětské univerzity ČVUT si školáci prohlédnou naše laboratoře

Ing. Libuše Petržílková

14.07.16 15.07.16
Studenti ČVUT v Praze a RWTH Aachen získali Cenu Karla IV.

Ing. Libuše Petržílková

13.07.16 13.12.16
Ing. Lukáš Neumann získal 2. místo v soutěži „Cena Josepha Fouriera“

Ing. Libuše Petržílková

13.07.16 31.10.16
Katedra elektromagnetického pole součástí prestižního projektu H2020

Ing. Libuše Petržílková

13.07.16 31.08.16
Výsledky slosování studentské ankety za letní semestr 2015/2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

12.07.16 30.09.16
Ve finále 17. ročníku Ceny Nadace ČEZ naši studenti uspěli

Ing. Libuše Petržílková

12.07.16 31.07.16
Kurz příprava a opakování na přijímací zkoušku z matematiky

RNDr. Aleš Němeček

11.07.16 26.08.16
Nový prestižní H2020 projekt pro FEL - Samomazné materiály

Ing. Libuše Petržílková

07.07.16 31.08.16
První ročník optimalizační souteže Cocontest zná své vítěze

Ing. Libuše Petržílková

07.07.16 31.08.16
Promoce v srpnu

Ing. Helena Šislerová

01.07.16 31.08.16
Naši studenti dodali do CERN nejmodernější mlžnou komoru

Ing. Libuše Petržílková

29.06.16 30.11.16
Česká technologická nanodružice VZLUSAT-1 bude snímat kosmickou radiaci

Ing. Libuše Petržílková

29.06.16 31.07.16
Revoluční bezbateriový glukometr z Fakulty elektrotechnické nabijete z mobilu a kdykoliv zobrazí naměřené hodnoty cukru

Ing. Libuše Petržílková

27.06.16 31.08.16
Naši studenti získali dvě ocenění v soutěži ABB University Award

Ing. Libuše Petržílková

23.06.16 31.08.16
Přípravné kurzy matematiky a fyziky
Budete od září studovat v prvním ročníku a máte obavy, že pro Vás může být přechod ze střední školy na vysokou školu obtížný? Rádi Vám to usnadníme. Připravili jsme pro Vás Přípravné kurzy matematiky a fyziky, které budou probíhat čtrnáct dní před začátkem semestru.

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

23.06.16 19.09.16
Student katedry měření Tomáš Svítil se umístil na 1. místě v národním kole soutěže IET PATW

Ing. Libuše Petržílková

23.06.16 31.07.16
Po vítězství v Kanadě obhájila naše elektroformule prvenství i na závodech ve Spojených státech amerických

Ing. Libuše Petržílková

21.06.16 31.10.16
Intenzivní přípravný kurz anglického jazyka

PhDr. Dana Saláková

20.06.16 25.09.16
Fotky z FEL Festu 2016

Petr Neugebauer

17.06.16 17.10.16
Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

16.06.16 15.09.16
Naše studentka zvítězila se svým projektem v soutěži Gratias Tibi

Ing. Libuše Petržílková

15.06.16 31.10.16
Volné vstupenky na koncert houslisty Jaroslava Svěceného
Zveme vás na koncert houslisty Jaroslava Svěceného a jeho klavírního doprovodu, Václava Máchy, který se uskuteční 27.6.2016 od 19:30 v Betlémské kapli.

Ing. Lukáš Zoubek

15.06.16 27.06.16
V oboru Teorie a systémy řízení vede Fakulta elektrotechnická ČVUT

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

14.06.16 16.08.16
Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční i kombinované formy studia v bakalářských studijních programech

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

06.06.16 15.09.16
Zápis do zimního semestru 2016/2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

06.06.16 15.10.16
Naše formule eForce zvítězila na závodech v Kanadě a pokračuje do USA

Ing. Libuše Petržílková

05.06.16 30.06.16
Výběrové řízení na místo akademického pracovníka, nabídka pracovního místa

Ing. Kateřina Dřímalová

08.06.16 27.07.16
Hostili jsme mezinárodní studentskou konferenci POSTER 2016

Ing. Libuše Petržílková

01.06.16 31.08.16
Známe vítěze soutěže IQRF Wireless Challenge II

Ing. Libuše Petržílková

01.06.16 31.07.16
Informace k zápisu do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterských programů

Ing. Helena Šislerová

31.05.16 20.09.16
Studenti programu Elektrotechnika, energetika a management navštívili česká energetická díla

Ing. Libuše Petržílková

28.05.16 30.06.16
Charitativní projekt našeho studenta pomáhá dětem

Ing. Libuše Petržílková

27.05.16 30.06.16
Studentská anketa za léto otevřena

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

27.05.16 12.09.16
Cyklus video přednášek k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky
Připravili jsme pro vás soubor video přednášek z matematiky, které se vám mohou hodit nejen jako příprava na přijímací zkoušky, ale také jako příprava k maturitě a do prvního ročníku na vysoké škole. Jedná se o soubor základních tematických okruhů z matematiky k přijímacímu testu, na které pak navazuje výuka vysokoškolské matematiky.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

23.05.16 30.09.16
Druhá cena v soutěži Vědecké ceny 2016 Velvyslanectví Francie v ČR pro Lukáše Neumanna
»Scene Text Recognition in Images and Videos«

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

20.05.16 30.09.16
Česko-německý tandemový kurz
Jedná se o netradiční pobytový jazykový kurz deseti Čechů a deseti Němců, kteří zdokonalují svoji komunikaci v cizím jazyce. Kurz probíhá v Perninku v Krušných horách a je určen především pro vysokoškolské studenty.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

16.05.16 31.05.16
TeX a LaTeX šablona pro diplomové/bakalářské práce
Na stránkách ČVUT je k dispozici LaTeX šablona pro sázení diplomové/bakalářské práce. Informace o šabloně TeX najdete na stránkách RNDr. Petra Olšáka.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

10.05.16 14.06.16
Knovel – faktografická databáze

PhDr. Ludmila Tichá

06.05.16 10.06.16
Cena děkana za prestižní disertační práci udělena

Renata Kroutilíková

04.05.16 30.06.16
Informace pro bakalářské a magisterské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. r. 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

04.05.16 13.06.16
Naše fakulta přivítala středoškoláky z německého Bayreuthu

Ing. Libuše Petržílková

04.05.16 30.06.16
Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

03.05.16 25.11.16
Volby do AS FEL zahájeny!

Ing. Ladislava Černá

03.05.16 04.05.16
Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2016/2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

02.05.16 02.09.16
Známe vítěze ROBOSOUTĚŽE 2016 pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

Ing. Libuše Petržílková

27.04.16 31.05.16
Vyhlášení výsledků Olympiády v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17

Ing. Libuše Petržílková

26.04.16 31.05.16
K celofakultní anketní otázce "Co chcete sdělit vedení fakulty"

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

26.04.16 17.05.16
Stali jsme se členem IQRF Alliance v programu IQRF Smart School

Ing. Libuše Petržílková

21.04.16 31.05.16
O počítačových hrách s prof. Žárou a Bc. Okluským ve Studiu 6 ČT

Ing. Libuše Petržílková

20.04.16 31.05.16
Vyjadření děkana, garantů studijních programů a vedoucích kateder k anketě

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

18.04.16 16.05.16
Prof. Hanzálek: Populace stárne, poptávka po autonomních vozech zesílí
Automobilky, ale i technologické firmy se nyní snaží dopracovat k autu bez řidiče. První testy částečně autonomních systémů už probíhají. Od letošního ledna se na vývoji auta bez řidiče v rámci evropského projektu podílí i tým Zdeňka Hanzálka z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
[přepis rozhovoru z týdeníku Ekonom z 4. 2. 2016]

Ing. Jan Sláma

04.02.16 30.06.16
Prof. Šebek: Brzdou změn je sama akademická obec
Brzdou změn je sama akademická obec, říká kritik českého vysokého školství Michael Šebek, který nedávno získal Cenu Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagoga.
[přepis rozhovoru v Lidových novinách z 27. 2. 2016]

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

27.02.16 31.08.16
Cena děkana za výborný pedagogický výkon v zimním semestru 2015-2016 udělena

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

13.04.16 11.05.16
Na mezinárodní konferenci představíme novou družici

Ing. Libuše Petržílková

13.04.16 21.04.16
Předběžné zápisy do zimního semestru 2016/2017

Ing. Helena Šislerová

11.04.16 29.04.16
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. roku 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

11.04.16 30.04.16
Výběrové řízení na místo akademického pracovníka

Ing. Kateřina Dřímalová

08.04.16 07.05.16
4 denní kurz o základech optického designu, prof. Lasser, EPFL, Švýcarsko

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

07.04.16 21.06.16
Wireless Physical Layer Network Coding v hustých rádiových sítích
Výzkumná skupina DiRaC, kterou vede prof. Jan Sýkora na katedře radioelektroniky, úspěšně zakončila velký (celkem 3,8 mil €) evropský projekt FP7 DIWINE – Dense Cooperative Wireless Cloud Network.

prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.

07.04.16 30.06.16
FEL otevřena i pro nejmenší školáčky

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

06.04.16 18.05.16
Soutěž pro mladé vědecké talenty Falling Walls Lab 2016
Mezinárodní soutěž Falling Walls Labs vyzývá k účasti studenty, mladé vědecké pracovníky, zaměstnance i podnikatele. Přihlaste se a představte svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru!

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

06.04.16 19.05.16
Doplňovací volby do AS FEL ČVUT
Byly vyhlášeny doplňovací volby do AS FEL ČVUT. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách senátu.

Ing. Ladislava Černá

05.04.16 15.04.16
Ubytování v Hlávkově koleji
Podání žádosti z řad doktorandů nebo mladých akademiků či vědeckých pracovníků včetně studentů bakalářského a magisterského studia. Termín pro dodání vyplněných formulářů na sekretariát děkana FEL je do 4. 5. 2016 včetně.

Renata Kroutilíková

05.04.16 04.05.16
Velvyslanec USA navštívil katedru počítačů

Ing. Libuše Petržílková

05.04.16 31.05.16
Výsledky rozdělení do oborů studentů prezenční formy v 1. ročníku bakalářských programů

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

01.04.16 22.04.16
Nový přístroj FlowTester umožní lepší diagnostiku a monitorování komunikačních sítí

Ing. Libuše Petržílková

31.03.16 30.05.16
Jeff Frolik bude Fulbright-ČVUT chair na FEL ČVUT

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

30.03.16 31.05.16
Hledají se dobrovolníci do volební komise

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.

24.03.16 01.04.16
Tým prof. Hazdry se podílí na vývoji unikátní karbidové elektroniky

Ing. Libuše Petržílková

24.03.16 31.05.16
2. kolo přihlášek na studijní pobyty Erasmus+
Bylo otevřeno 2. kolo přihlášek na studijní pobyty Erasmus+ 2016/17. Přihlášky budou otevřeny 24.3.-3.4.2016 do půlnoci. Zájemci se musí v rámci přihlášky příhlásit také na příslušný jazykový test.

Otakar Vlček

24.03.16 03.04.16
Ocenění studenti programu Softwarové inženýrství a technologie

Ing. Libuše Petržílková

23.03.16 30.04.16
Učitelství odborných předmětů – bakalářský studijní program na MÚVS ČVUT
Do 31. 3. se můžete přihlašovat do bakalářského studijního oboru Učitelství odborných předmětů, který je možný studovat nejen po absolvování technicky zaměřeného magisterského studia, ale také souběžně s prezenčním studiem právě probíhajícím.

Ing. Jan Sláma

18.03.16 31.03.16
Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2015/2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

18.03.16 08.04.16
Výsledky voleb do AS FEL a AS ČVUT z 16. 3. 2016

Ing. Ladislava Černá

17.03.16 30.04.16
Proběhl soutěžní den obvodního kola Olympiády v programování

Ing. Tomáš Košťál

17.03.16 17.04.16
Od 1. dubna nabízí Masarykův ústav vyšších studií možnost zdarma navštěvovat jazykové kurzy pro zaměstnance a doktorandy ČVUT

Ing. Libuše Petržílková

16.03.16 31.05.16
Mimořádné stipendium děkana za studijní ∅ = 1,00
Studenti prvního ročníku bakalářské etapy se studijním průměrem za 1. semestr rovným 1,00 získali od děkana FEL mimořádne stipendium v hodnotě 10'000 Kč.

Ing. Jan Sláma

15.03.16 31.08.16
Volby do AS FEL ČVUT a doplňovací volby do AS ČVUT zahájeny!

Ing. Ladislava Černá

15.03.16 16.03.16
NATO Internship Programme

Ing. Helena Šislerová

14.03.16 11.04.16
Ve dnech 15. - 18. března se představíme na veletrhu AMPER 2016

Ing. Libuše Petržílková

11.03.16 18.03.16
Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistentky

Ing. Kateřina Dřímalová

10.03.16 09.04.16
POZOR! Sběr kandidátek do studentské komory AS ČVUT pokračuje!

Ing. Jan Sláma

04.03.16 08.03.16
Prof. Hanzálek v pořadu Host Radiožurnálu o autonomních vozidlech

Ing. Libuše Petržílková

04.03.16 07.03.16
Přiznání prospěchového stipendia za zimní semestr 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

04.03.16 31.03.16
Vyhlášení podpořených projektů RPAPS 2016

Ing. Lukáš Zoubek

03.03.16 31.03.16
Naši roboti pomáhají s mapováním historických objektů

Ing. Libuše Petržílková

02.03.16 09.04.16
Besedy pro studenty závěrečných ročníků bakalářského studia o možnostech studia v magisterských programech

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

29.02.16 16.03.16
Rozřazování studentů 1. ročníků prezenční formy bakalářského studia do oborů

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

29.02.16 08.03.16
Fakulta elektrotechnická představila interaktivní fasádu

Ing. Libuše Petržílková

29.02.16 30.04.16
Vyjadřování učitelů k výsledkům studentské ankety za zimní semestr 2015/2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

26.02.16 11.03.16
Katedra DCGI získala statut NVIDIA GPU Research Center
Začátkem roku 2016 byla katedra počítačové grafiky a interakce zařazena mezi Výzkumná centra GPU firmy NVIDIA. Díky tomuto statutu máme k dispozici zdarma nejnovější grafické karty (např. Tesla K40) pro potřeby výzkumu v oblasti real-time grafických metod.

Ing. Jaroslav Sloup

25.02.16 30.04.16
Časopis TÝDEN: FEL ČVUT je nejlepší elektrotechnickou vysokou školou v Česku

Ing. Libuše Petržílková

24.02.16 31.03.16
Volby do AS FEL ČVUT a doplňovací volby do AS ČVUT

Ing. Ladislava Černá

13.03.16 16.03.16
Promoce v březnu

Ing. Helena Šislerová

22.02.16 17.03.16
International Conference on IT Convergence and Security 2016
Termín podání článku: 30. dubna 2016

Ing. Vendula Kubušková

18.02.16 30.04.16
Nový volitelný předmět Low Power Design bude vyučovat prof. Margala (USA)

Ing. Libuše Petržílková

17.02.16 29.02.16
Výsledky slosování studentské ankety

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

17.02.16 09.03.16
Ohlédnutí za soutěží v programování CTU Open 2015

Ing. Libuše Petržílková

16.02.16 31.03.16
Florbalový tým FEL
V akademickém roce 2015/2016 slaví florbalový tým FEL již pět let od svého založení.

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

13.02.16 09.04.16
Přípravný kurz na studium v německy mluvících zemích

Ing. Helena Šislerová

11.02.16 01.03.16
Volby do AS FEL ČVUT a doplňovací volby do AS ČVUT

Ing. Ladislava Černá

23.02.16 16.03.16
Tým Multi-robotických systémů získal sponzorství na účast v prestižní celosvětové soutěži

Ing. Libuše Petržílková

10.02.16 15.03.16
Fakulta přijme mechanika - vedoucího dílny

Ing. Kateřina Dřímalová

10.02.16 10.03.16
Fakulta přijme asistenta/asistentku děkana

Ing. Kateřina Dřímalová

09.02.16 09.03.16
Vyvíjíme Li-Fi - bezdrátovou komunikaci přenášenou světlem

Ing. Libuše Petržílková

07.02.16 30.05.16
Tři letošní ceny Siemens získali pracovníci a studenti FEL

Ing. Libuše Petržílková

05.02.16 31.03.16
Přímý vstup ze Studia 6 ze Dne otevřených dveří

Ing. Libuše Petržílková

04.02.16 31.03.16
Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Milena Johnová

03.02.16 15.05.16
Volby do AS FEL - hledáme dobrovolníky

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.

03.02.16 05.02.16
Výběrové řízení na místo vedoucí/ho katedry

Ing. Kateřina Dřímalová

02.02.16 02.03.16
Fakulta přijme vedoucí/ho oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční styky

Ing. Kateřina Dřímalová

02.02.16 29.02.16
Výměnná knihovnička v suterenu FELcafe čeká na Vaše přebytky

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

01.02.16 01.03.16
Výuka angličtiny pro pracovníky FEL v LS

PhDr. Dana Saláková

01.02.16 26.02.16
Přirozené a umělé myšlení I., II.
Nabídka zajímavého předmětu z MFF (doc. I. M. Havel). Určeno pro studenty, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

01.02.16 02.03.16
Robosoutěž 2016 pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií proběhne 22. dubna 2016
Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů v pátek dne 22.4.2016.

Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.

28.01.16 24.04.16
Budeme pořádat šestý ročník mezinárodního fóra International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016)

Ing. Libuše Petržílková

28.01.16 23.09.16
Fotky ze Dne otevřených dveří

Petr Neugebauer

26.01.16 30.03.16
Povinná informativní schůzka nových doktorandů
Povinná informativní schůzka nových doktorandů zahajujících doktorské studium v únoru 2016 s proděkanem pro doktorské studium doc. Ing. Milanem Polívkou, Ph.D. se bude konat v pondělí 8. února t. r. v 10 hodin v zasedací místnosti oddělení pro vědu a výzkum T2:A4-7.

Renata Kroutilíková

25.01.16 08.02.16
Zápis do letního semestru ak. r. 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

25.01.16 22.02.16
Příprava na výběrová řízení do institucí EU
Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a Eurocentry pořádá bezplatné semináře k přípravě občanů ČR na 1. kolo EPSO testů, tj. výběrových řízení do institucí EU. Těchto výběrových řízení se mohou účastnit čeští občané s minimálně bakalářským titulem a dobrou znalostí angličtiny nebo francouzštiny.

Ing. Helena Šislerová

19.01.16 16.02.16
Mimořádný termín SDZ studijního oboru "Radioelektronika"
SDZ studijního oboru "Radioelektronika" doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" se budou konat v mimořádném termínu v týdnu 22. - 26. února 2016. Termín pro podání přihlášek do 22. ledna 2016.

Renata Kroutilíková, VVZS

18.01.16 22.02.16
Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

Renata Kroutilíková

18.01.16 08.02.16
Přípravné kurzy matematiky a fyziky
Kurzy jsou určeny nejen budoucím studentům naší fakulty, ale i ostatním zájemcům. Cílem kurzů je pomoci studentům v přípravě k maturitě a kvalitně je připravit i na přechod ze střední školy na školu vysokou. Důraz je kladen na témata, která jsou základem pro následné studium na FEL ČVUT.

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

12.01.16 29.02.16
Výzva pro Rozvojové projekty akademických pracovníků a studentů 2016 - (RPAPS)

Ing. Lukáš Zoubek

12.01.16 11.02.16
Studentská anketa za zimní semestr 2015/16 otevřena

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

11.01.16 23.02.16
Podílíme se na unikátním výzkumu slunečního větru
Společný výbor Evropské kosmické agentury ESA a Čínské akademie věd vybral k realizaci projekt družice SMILE, v jehož konsorciu je i Fakulta elektrotechnická ČVUT.

Ing. Libuše Petržílková

11.01.16 31.03.16
Výzva na projekty pro propagaci a podporu studia na FEL

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

08.01.16 31.01.16
Kurz španělštiny pro Erasmus+

Ing. Helena Šislerová

08.01.16 01.03.16
Hlas předpoví nemoc
Průlomový výzkum týmu Dr. Rusze jak diagnostikovat počátky Parkinsonovy nemoci

Ing. Adéla Holasová

07.01.16 19.03.16
Týdenní intenzivní kurzy v rámci programu Athens na zahraničních univerzitách

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan

06.01.16 22.01.16
Bastl-Battle - soutěž pro všechny zájemce o elektroniku
Studijní program Elektronika a komunikace vyhlašuje soutěž pro všechny zájemce o elektroniku s názvem Bastl-Battle. Ukažte svou sílu jako návrháři zajímavých elektronických zapojení využívajících moderní elektronické součástky.

Ing. Libuše Petržílková

06.01.16 31.03.16
Obhajoby Rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů (RPAPS) 2015

Ing. Lukáš Zoubek

04.01.16 07.01.16
Fotky z Vánoc s fyzikou

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

23.12.15 13.02.16
Známe vítěze dalšího ročníku Robosoutěže

Ing. Libuše Petržílková

19.12.15 23.01.16
Informace pro bakalářské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

17.12.15 12.02.16
Informace pro magisterské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

17.12.15 05.02.16
Přerušení provozu počítačových studoven
V době od 21. 12. do 3. 1. budou studovny T2:A4-404 a T2:A3-115 mimo provoz.

Ing. Michal Dočkal

17.12.15 03.01.16
Dohoda o spolupráci mezi Mezinárodní telekomunikační unií a ČVUT
Rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a ředitel úřadu pro rozvoj telekomunikací Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-D) Brahima Sanou podepsali dne 9. prosince 2015 dohodu o spolupráci mezi ČVUT a ITU ohledně podpory budování kapacit v oblasti lidských zdrojů, na jejímž základě ČVUT posílí participaci v tréninkovém programu zaměřeného na management rádiového spektra.

prof. Ing. Boris Šimák, CSc.

16.12.15 31.12.15
Ink-and-Ray – unikátní grafická metoda z týmu doc. Sýkory
Na katedře počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vznikla unikátní metoda Ink-and-Ray umožňující 3D rekonstrukce z ručních kreseb.

Ing. Libuše Petržílková

15.12.15 15.01.16
FEL gratuluje novým profesorům!
Ministryně Valachová dnes jmenovala nové profesory. Gratulujeme a jsme hrdí zejména na čtyři z nich, kteří jsou z Fakulty elektrotechnické: Prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., Prof. Dr. Ing. Jan Kybic, Prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D., Prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.

Ing. Adéla Holasová

11.12.15 25.12.15
Výběrové řízení na místo vedoucí/ho katedry počítačů

Ing. Kateřina Dřímalová

18.12.15 16.01.16
Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistentky katedry elektroenergetiky

Ing. Kateřina Dřímalová

18.12.15 16.01.16
Děkan předal motivační stipendium studentům 1. ročníku
Děkan předal vynikajícim uchazečům o studium v 2015/2016, kteří úspěšně studují v prvním ročníku bakalářského studia, osobní dopisy s blahopřáním k udělení motivačního stipendia.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

11.12.15 29.02.16
Studentka Otevřené informatiky Barbora Suchanová uspěla na AppParade
Barbora Suchanová, studentka bakalářského stupně programu Otevřená informatika, získala se svojí prezentací aplikace Kalorické tabulky druhé místo v prestižní soutěži AppParade.

Ing. Libuše Petržílková

10.12.15 29.02.16
Profesor Hanzálek získal prestižní projekt v programu Horizon 2020
Společně s partnery z ETH Zurich, Magneti Marelli and Airbus, bude jeho tým v rámci projektu HERCULES vyvíjet systém pro autonomní řízení automobilu založený na heterogenních vícejádrových platformách.

Ing. Libuše Petržílková

09.12.15 31.01.16
Vánoce s fyzikou pro studenty středních škol a jejich pedagogy
Zábavné odpoledne s fyzikální tematikou je připraveno pro studenty středních škol, jejich pedagogy a další zájemce.

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

08.12.15 17.12.15
Dana Drábová: Záření a člověk (čt 10. 12.; 16.15; T2:D3-209)
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (SÚJB) přednášku „Záření a člověk“.

Ing. Jan Sláma

05.12.15 10.12.15
International Conference on Intelligent Green Building & Smart Grid (IGBSG) 2016
Full paper submission: December 14, 2015

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

03.12.15 14.12.15
V soutěži ACM SPY zvítězil Pavol Žilecký z katedry počítačů
Student naší fakulty Pavol Žilecký se svojí diplomovou prací zvítězil v šestém ročníku soutěže ACM SPY o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií.

Ing. Libuše Petržílková

03.12.15 31.03.16
Prof. Pěchouček a Dr. Rehák z Fakulty elektrotechnické byli nominováni mezi New Europe 100 challengers
Časopis Res Publica Nowa, Google, Financial Times a Mezinárodní visegrádský fond podruhé vybrali stovku nejinspirativnějších lidí v regionu.

Ing. Libuše Petržílková

01.12.15 31.12.15
Prof. Hájek z katedry matematiky získal cenu rektora 1. stupně za prestižní publikaci
Kniha je prvním systematickým pojednáním o teorii hladkosti v nekonečně dimenzionálních prostorech, která je důležitou oblastí současné matematické analýzy. Přináší nové pohledy na aproximaci pomocí polynomů v nelinearním kontextu konečné i nekonečné dimenze.

Ing. Jan Sláma

27.11.15 29.02.16
Podpořte našeho finalistu v soutěži ACM SPY

Ing. Libuše Petržílková

27.11.15 30.11.15
Představili jsme unikátní řešení hole pro nevidomé
V rámci projektu Technologické agentury České republiky s názvem Pokročilá navigace nevidomých, představil tým z Fakulty elektrotechnické průlomové řešení koncepce navigace nevidomých. Je založeno na nově vyvinuté bílé holi spojené s chytrým telefonem a navigačním střediskem.

Ing. Libuše Petržílková

26.11.15 31.12.15
Slavnostní rozsvícení PETree

Mgr. Hana Chmelenská

24.11.15 02.12.15
Fakulta elektrotechnická a Huawei podepsaly memorandum o spolupráci
Během pondělní návštěvy vývojového centra společnosti Huawei bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi čínskou firmou a Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou elektrotechnickou a Vysokou školou báňskou

Ing. Tomáš Zeman, Ph.D.

24.11.15 24.12.15
Fotky ze Dne otevřených dveří

Petr Neugebauer

20.11.15 24.12.15
Cena Hlávkovy nadace pro profesora Václava Havlíčka
Ocenění Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových získal 16. listopadu na zámku v Lužanech profesor Václav Havlíček, emeritní rektor ČVUT v Praze. Profesor Václav Havlíček vedl ČVUT v letech 2005 až 2014 a zasloužil se o rozvoj vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké i tvůrčí činnosti. ČVUT se pod jeho manažerským vedením posunulo v žebříčku hodnocení světových univerzit mezi 5 % nejlepších univerzit na světě.

Ing. Adéla Holasová

19.11.15 31.12.15
MoRoUS - korespondenční seminář
6. - 8. 11. se uskutečnil korespondenční seminář MoRoUS

Ing. Adéla Holasová

16.11.15 13.12.15
Uctili jsme památku zesnulých ve Francii

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

16.11.15 01.12.15
S matematikou a s fyzikou v Temešváru 2015
Katedra fyziky FEL ČVUT uspořádala pro studenty středních škol akci s názvem "S matematikou a s fyzikou v Temešváru". Během týdenního pobytu byly pro studenty připraveny přednášky z matematiky a fyziky, populární přednášky, astronomická pozorování a experimentální bloky se zajímavými pokusy. Během volného času studenti vypracovávali zadané úlohy a soutěžili o zajímavé ceny.

Ing. Libuše Petržílková

09.11.15 12.12.15
Podzimní škola pro středoškolské učitele

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

13.11.15 26.11.15
Fakulta přijme vedoucí/ho oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční styky

Ing. Kateřina Dřímalová

13.11.15 30.11.15
Setkání zástupců akademické obce ke strategii ČVUT
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka zve zástupce akademické obce na slavnostní shromáždění ke Strategii ČVUT.
Akce se uskuteční 19. listopadu od 9.00 hodin v Betlémské kapli.

Ing. Jan Sláma

12.11.15 19.11.15
Předběžné zápisy do letního semestru 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

10.11.15 27.11.15
Uzávěrka Ceny Wernera von Siemense je 25. listopadu 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

10.11.15 25.11.15
Vyjadření děkana, garantů studijních programů a vedoucích kateder k anketě

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

09.11.15 30.11.15
Bengt Eliasson: Vlasov Simulations of Stochastic Electron Heating by Bernstein Waves in Ionospheric Heating Experiments

Ing. Jan Sláma

06.11.15 10.11.15
Ocenění pro článek Jiřího Matase a Lukáše Neumanna

Ing. Jan Sláma

06.11.15 31.12.15
Návštěva studentů Střední průmyslové školy sdělovací techniky

Ing. Libuše Petržílková

04.11.15 25.11.15
Konference Neuroregeneration
Konference Neuroregeneration

Ing. Libuše Petržílková

04.11.15 30.11.15
Ohlédnutí za konferencí ACM RACS'15 pořádané na FEL
Ohlédnutí za konferencí ACM RACS'15 pořádané na FEL

Ing. Libuše Petržílková

04.11.15 04.12.15
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. roku 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

03.11.15 30.11.15
ROBOSOUTĚŽ 2015 pro středoškolské týmy z celé České republiky
Již v pátek 6.11.2015, v pátek 13.11.2015, v pátek 20.11.2015 a v pátek 27.11.2015 proběhnou jednotlivá předkola ROBOSOUŤĚŽE 2015.

Ing. Libuše Petržílková

02.11.15 26.11.15
Den otevřených dveří 20. 11. 2015

Ing. Jan Sláma

02.11.15 02.11.15
Hovory s děkanem: Dlouhodobý záměr, dislokace kateder a další témata

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

01.11.15 02.11.15

Za obsah odpovídá: