Česky English

Archiv aktualit a informací

Oznámení Vloženo Aktuální do
Tým Multi-robotických systémů získal sponzorství na účast v prestižní celosvětové soutěži

Ing. Libuše Petržílková

10.02.16 15.03.16
Fakulta přijme mechanika - vedoucího dílny

Ing. Kateřina Dřímalová

10.02.16 10.03.16
Fakulta přijme asistenta/asistentku děkana

Ing. Kateřina Dřímalová

09.02.16 09.03.16
Vyvíjíme Li-Fi - bezdrátovou komunikaci přenášenou světlem

Ing. Libuše Petržílková

07.02.16 31.03.16
Tři letošní ceny Siemens získali pracovníci a studenti FEL

Ing. Libuše Petržílková

05.02.16 31.03.16
Přímý vstup ze Studia 6 ze Dne otevřených dveří

Ing. Libuše Petržílková

04.02.16 31.03.16
Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Milena Johnová

03.02.16 15.05.16
Volby do AS FEL - hledáme dobrovolníky

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.

03.02.16 05.02.16
Výběrové řízení na místo vedoucí/ho katedry

Ing. Kateřina Dřímalová

02.02.16 02.03.16
Fakulta přijme vedoucí/ho oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční styky

Ing. Kateřina Dřímalová

02.02.16 29.02.16
Výměnná knihovnička v suterenu FELcafe čeká na Vaše přebytky

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

01.02.16 01.03.16
Výuka angličtiny pro pracovníky FEL v LS

PhDr. Dana Saláková

01.02.16 26.02.16
Přirozené a umělé myšlení I., II.
Nabídka zajímavého předmětu z MFF (doc. I. M. Havel). Určeno pro studenty, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

01.02.16 02.03.16
Robosoutěž 2016 pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií proběhne 22. dubna 2016
Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří při společné soutěži sestrojených robotů v pátek dne 22.4.2016.

Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.

28.01.16 31.03.16
Budeme pořádat šestý ročník mezinárodního fóra International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016)

Ing. Libuše Petržílková

28.01.16 23.09.16
Fotky ze Dne otevřených dveří

Petr Neugebauer

26.01.16 30.03.16
Povinná informativní schůzka nových doktorandů
Povinná informativní schůzka nových doktorandů zahajujících doktorské studium v únoru 2016 s proděkanem pro doktorské studium doc. Ing. Milanem Polívkou, Ph.D. se bude konat v pondělí 8. února t. r. v 10 hodin v zasedací místnosti oddělení pro vědu a výzkum T2:A4-7.

Renata Kroutilíková

25.01.16 08.02.16
Zápis do letního semestru ak. r. 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

25.01.16 22.02.16
Příprava na výběrová řízení do institucí EU
Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a Eurocentry pořádá bezplatné semináře k přípravě občanů ČR na 1. kolo EPSO testů, tj. výběrových řízení do institucí EU. Těchto výběrových řízení se mohou účastnit čeští občané s minimálně bakalářským titulem a dobrou znalostí angličtiny nebo francouzštiny.

Ing. Helena Šislerová

19.01.16 16.02.16
Mimořádný termín SDZ studijního oboru "Radioelektronika"
SDZ studijního oboru "Radioelektronika" doktorského studijního programu P 2612 "Elektrotechnika a informatika" se budou konat v mimořádném termínu v týdnu 22. - 26. února 2016. Termín pro podání přihlášek do 22. ledna 2016.

Renata Kroutilíková, VVZS

18.01.16 22.02.16
Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

Renata Kroutilíková

18.01.16 08.02.16
Přípravné kurzy matematiky a fyziky
Kurzy jsou určeny nejen budoucím studentům naší fakulty, ale i ostatním zájemcům. Cílem kurzů je pomoci studentům v přípravě k maturitě a kvalitně je připravit i na přechod ze střední školy na školu vysokou. Důraz je kladen na témata, která jsou základem pro následné studium na FEL ČVUT.

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

12.01.16 29.02.16
Výzva pro Rozvojové projekty akademických pracovníků a studentů 2016 - (RPAPS)

Ing. Lukáš Zoubek

12.01.16 11.02.16
Studentská anketa za zimní semestr 2015/16 otevřena

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

11.01.16 23.02.16
Podílíme se na unikátním výzkumu slunečního větru
Společný výbor Evropské kosmické agentury ESA a Čínské akademie věd vybral k realizaci projekt družice SMILE, v jehož konsorciu je i Fakulta elektrotechnická ČVUT.

Ing. Libuše Petržílková

11.01.16 31.03.16
Výzva na projekty pro propagaci a podporu studia na FEL

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

08.01.16 31.01.16
Kurz španělštiny pro Erasmus+

Ing. Helena Šislerová

08.01.16 01.03.16
Hlas předpoví nemoc
Průlomový výzkum týmu Dr. Rusze jak diagnostikovat počátky Parkinsonovy nemoci

Ing. Adéla Holasová

07.01.16 19.03.16
Týdenní intenzivní kurzy v rámci programu Athens na zahraničních univerzitách

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan

06.01.16 22.01.16
Bastl-Battle - soutěž pro všechny zájemce o elektroniku
Studijní program Elektronika a komunikace vyhlašuje soutěž pro všechny zájemce o elektroniku s názvem Bastl-Battle. Ukažte svou sílu jako návrháři zajímavých elektronických zapojení využívajících moderní elektronické součástky.

Ing. Libuše Petržílková

06.01.16 31.03.16
Obhajoby Rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů (RPAPS) 2015

Ing. Lukáš Zoubek

04.01.16 07.01.16
Fotky z Vánoc s fyzikou

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

23.12.15 13.02.16
Známe vítěze dalšího ročníku Robosoutěže

Ing. Libuše Petržílková

19.12.15 23.01.16
Informace pro bakalářské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

17.12.15 12.02.16
Informace pro magisterské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

17.12.15 05.02.16
Přerušení provozu počítačových studoven
V době od 21. 12. do 3. 1. budou studovny T2:A4-404 a T2:A3-115 mimo provoz.

Ing. Michal Dočkal

17.12.15 03.01.16
Dohoda o spolupráci mezi Mezinárodní telekomunikační unií a ČVUT
Rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a ředitel úřadu pro rozvoj telekomunikací Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-D) Brahima Sanou podepsali dne 9. prosince 2015 dohodu o spolupráci mezi ČVUT a ITU ohledně podpory budování kapacit v oblasti lidských zdrojů, na jejímž základě ČVUT posílí participaci v tréninkovém programu zaměřeného na management rádiového spektra.

prof. Ing. Boris Šimák, CSc.

16.12.15 31.12.15
Ink-and-Ray – unikátní grafická metoda z týmu doc. Sýkory
Na katedře počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vznikla unikátní metoda Ink-and-Ray umožňující 3D rekonstrukce z ručních kreseb.

Ing. Libuše Petržílková

15.12.15 15.01.16
FEL gratuluje novým profesorům!
Ministryně Valachová dnes jmenovala nové profesory. Gratulujeme a jsme hrdí zejména na čtyři z nich, kteří jsou z Fakulty elektrotechnické: Prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., Prof. Dr. Ing. Jan Kybic, Prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D., Prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.

Ing. Adéla Holasová

11.12.15 25.12.15
Výběrové řízení na místo vedoucí/ho katedry počítačů

Ing. Kateřina Dřímalová

18.12.15 16.01.16
Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistentky katedry elektroenergetiky

Ing. Kateřina Dřímalová

18.12.15 16.01.16
Děkan předal motivační stipendium studentům 1. ročníku
Děkan předal vynikajícim uchazečům o studium v 2015/2016, kteří úspěšně studují v prvním ročníku bakalářského studia, osobní dopisy s blahopřáním k udělení motivačního stipendia.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

11.12.15 29.02.16
Studentka Otevřené informatiky Barbora Suchanová uspěla na AppParade
Barbora Suchanová, studentka bakalářského stupně programu Otevřená informatika, získala se svojí prezentací aplikace Kalorické tabulky druhé místo v prestižní soutěži AppParade.

Ing. Libuše Petržílková

10.12.15 29.02.16
Profesor Hanzálek získal prestižní projekt v programu Horizon 2020
Společně s partnery z ETH Zurich, Magneti Marelli and Airbus, bude jeho tým v rámci projektu HERCULES vyvíjet systém pro autonomní řízení automobilu založený na heterogenních vícejádrových platformách.

Ing. Libuše Petržílková

09.12.15 31.01.16
Vánoce s fyzikou pro studenty středních škol a jejich pedagogy
Zábavné odpoledne s fyzikální tematikou je připraveno pro studenty středních škol, jejich pedagogy a další zájemce.

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

08.12.15 17.12.15
Dana Drábová: Záření a člověk (čt 10. 12.; 16.15; T2:D3-209)
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (SÚJB) přednášku „Záření a člověk“.

Ing. Jan Sláma

05.12.15 10.12.15
International Conference on Intelligent Green Building & Smart Grid (IGBSG) 2016
Full paper submission: December 14, 2015

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

03.12.15 14.12.15
V soutěži ACM SPY zvítězil Pavol Žilecký z katedry počítačů
Student naší fakulty Pavol Žilecký se svojí diplomovou prací zvítězil v šestém ročníku soutěže ACM SPY o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií.

Ing. Libuše Petržílková

03.12.15 31.03.16
Prof. Pěchouček a Dr. Rehák z Fakulty elektrotechnické byli nominováni mezi New Europe 100 challengers
Časopis Res Publica Nowa, Google, Financial Times a Mezinárodní visegrádský fond podruhé vybrali stovku nejinspirativnějších lidí v regionu.

Ing. Libuše Petržílková

01.12.15 31.12.15
Prof. Hájek z katedry matematiky získal cenu rektora 1. stupně za prestižní publikaci
Kniha je prvním systematickým pojednáním o teorii hladkosti v nekonečně dimenzionálních prostorech, která je důležitou oblastí současné matematické analýzy. Přináší nové pohledy na aproximaci pomocí polynomů v nelinearním kontextu konečné i nekonečné dimenze.

Ing. Jan Sláma

27.11.15 29.02.16
Podpořte našeho finalistu v soutěži ACM SPY

Ing. Libuše Petržílková

27.11.15 30.11.15
Představili jsme unikátní řešení hole pro nevidomé
V rámci projektu Technologické agentury České republiky s názvem Pokročilá navigace nevidomých, představil tým z Fakulty elektrotechnické průlomové řešení koncepce navigace nevidomých. Je založeno na nově vyvinuté bílé holi spojené s chytrým telefonem a navigačním střediskem.

Ing. Libuše Petržílková

26.11.15 31.12.15
Slavnostní rozsvícení PETree

Mgr. Hana Chmelenská

24.11.15 02.12.15
Fakulta elektrotechnická a Huawei podepsaly memorandum o spolupráci
Během pondělní návštěvy vývojového centra společnosti Huawei bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi čínskou firmou a Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou elektrotechnickou a Vysokou školou báňskou

Ing. Tomáš Zeman, Ph.D.

24.11.15 24.12.15
Fotky ze Dne otevřených dveří

Petr Neugebauer

20.11.15 24.12.15
Cena Hlávkovy nadace pro profesora Václava Havlíčka
Ocenění Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových získal 16. listopadu na zámku v Lužanech profesor Václav Havlíček, emeritní rektor ČVUT v Praze. Profesor Václav Havlíček vedl ČVUT v letech 2005 až 2014 a zasloužil se o rozvoj vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké i tvůrčí činnosti. ČVUT se pod jeho manažerským vedením posunulo v žebříčku hodnocení světových univerzit mezi 5 % nejlepších univerzit na světě.

Ing. Adéla Holasová

19.11.15 31.12.15
MoRoUS - korespondenční seminář
6. - 8. 11. se uskutečnil korespondenční seminář MoRoUS

Ing. Adéla Holasová

16.11.15 13.12.15
Uctili jsme památku zesnulých ve Francii

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

16.11.15 01.12.15
S matematikou a s fyzikou v Temešváru 2015
Katedra fyziky FEL ČVUT uspořádala pro studenty středních škol akci s názvem "S matematikou a s fyzikou v Temešváru". Během týdenního pobytu byly pro studenty připraveny přednášky z matematiky a fyziky, populární přednášky, astronomická pozorování a experimentální bloky se zajímavými pokusy. Během volného času studenti vypracovávali zadané úlohy a soutěžili o zajímavé ceny.

Ing. Libuše Petržílková

09.11.15 12.12.15
Podzimní škola pro středoškolské učitele

RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.

13.11.15 26.11.15
Fakulta přijme vedoucí/ho oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční styky

Ing. Kateřina Dřímalová

13.11.15 30.11.15
Setkání zástupců akademické obce ke strategii ČVUT
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka zve zástupce akademické obce na slavnostní shromáždění ke Strategii ČVUT.
Akce se uskuteční 19. listopadu od 9.00 hodin v Betlémské kapli.

Ing. Jan Sláma

12.11.15 19.11.15
Předběžné zápisy do letního semestru 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

10.11.15 27.11.15
Uzávěrka Ceny Wernera von Siemense je 25. listopadu 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

10.11.15 25.11.15
Vyjadření děkana, garantů studijních programů a vedoucích kateder k anketě

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.

09.11.15 30.11.15
Bengt Eliasson: Vlasov Simulations of Stochastic Electron Heating by Bernstein Waves in Ionospheric Heating Experiments

Ing. Jan Sláma

06.11.15 10.11.15
Ocenění pro článek Jiřího Matase a Lukáše Neumanna

Ing. Jan Sláma

06.11.15 31.12.15
Návštěva studentů Střední průmyslové školy sdělovací techniky

Ing. Libuše Petržílková

04.11.15 25.11.15
Konference Neuroregeneration
Konference Neuroregeneration

Ing. Libuše Petržílková

04.11.15 30.11.15
Ohlédnutí za konferencí ACM RACS'15 pořádané na FEL
Ohlédnutí za konferencí ACM RACS'15 pořádané na FEL

Ing. Libuše Petržílková

04.11.15 04.12.15
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. roku 2015/2016

Ing. Helena Šislerová

03.11.15 30.11.15
ROBOSOUTĚŽ 2015 pro středoškolské týmy z celé České republiky
Již v pátek 6.11.2015, v pátek 13.11.2015, v pátek 20.11.2015 a v pátek 27.11.2015 proběhnou jednotlivá předkola ROBOSOUŤĚŽE 2015.

Ing. Libuše Petržílková

02.11.15 26.11.15
Den otevřených dveří 20. 11. 2015

Ing. Jan Sláma

02.11.15 02.11.15
Hovory s děkanem: Dlouhodobý záměr, dislokace kateder a další témata

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

01.11.15 02.11.15

Za obsah odpovídá: