Představení kandidátů pro volby do AS FEL 2013


Vyhlášení voleb do AS FEL

Akademický senát FEL ČVUT vyhlásil volby do AS FEL.

Zájemci o kandidaturu naleznou základní informace o práci člena senátu tomto stručném dokumentu.

Termín pro odevzdání kandidátek je úterý 5. 3. 2013 do 14.00 na sekretariátu děkana.

Volby proběhnou elektronickou formou do konce března 2013, konkrétní termín konání voleb bude volební komisí zveřejněn.

Za volební komisi: J. Novák

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu (barevná) fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia (u studentů) nebo pracoviště (u akademických pracovníků).
  2. Další text by měl obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky je třeba uvést datum podání, explicitní vyjádření souhlasu s kandidaturou (ve znění: "S kandidaturou do AS FEL souhlasím.") a vlastnoruční podpis.
  4. Kandidátku je nutné odevzdat do úterý 5. 3. 2013 do 14.00 na sekretariátu děkana v níže uvedené formě:
    • 1 kopie v písemném vyhotovení s vlastnoručním podpisem
    • 1 kopie elektronicky (např. CD, akceptované formáty jsou html, pdf nebo doc)
Za obsah odpovídá: