Průchod: Otevřené elektronické systémy - průchod studiem, Plán: Otevřené elektronické systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Otevřené elektronické systémy
Doporučený průchod: Otevřené elektronické systémy - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy 3+1 CS Z,ZK Z 5 Demlová M. Demlová M. 13101
P A8B01LAG Lineární algebra 4+2 CS Z,ZK Z 7   Pták P. 13101
P A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 4+2 CS Z,ZK Z 7 Tkadlec J. Tkadlec J. 13101
P A8B14ADP Algoritmizace a programování 2+2c CS Z,ZK Z 5   Havlíček R., Zděnek J. 13114
PO A8B01CAS Počítačové algebraické systémy 0P+2C CS Z Z 2 Němeček A.   13101
PO A8B32IES Úvod do elektronických systémů 0+2L CS Z Z 2 Zahradník P., Zemánek I. Hazdra P., Sýkora J., Škvor Z., Zahradník P., Zemánek I. 13132
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         2      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0s   Z,ZK Z,L 0     13104
P A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody 4+2c CS Z,ZK L 7 Habala P. Habala P. 13101
P A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus 4+2 CS Z,ZK L 7 Tišer J. Tišer J. 13101
P A8B02PH1 Fyzika 1 4+2L CS Z,ZK L 7 Koller J. Koller J., Koníček P., Kulhánek P. 13102
PO A8B31ELE Základy elektroniky 2+0 CS KZ L 4 Zemánek I. Hazdra P., Sýkora J., Škvor Z., Zahradník P., Zemánek I. 13131
PO A8B37DIT Digitální technika 2+2c CS Z,ZK L 5 Skalický P. Skalický P. 13137

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace 4+2 CS Z,ZK Z 7 Hamhalter J. Hamhalter J. 13101
P A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 6 Navara M. Navara M. 13101
P A8B02PH2 Fyzika 2 4+2L CS Z,ZK Z 7 Koller J. Bednařík M., Koller J., Koníček P., Kulhánek P. 13102
PO A8B17EMT Teorie elektromagnetického pole 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Jelínek L. Jelínek L., Škvor Z. 13117
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         2      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A8B01AMA Maticový počet 3+1 CS Z,ZK L 4 Pták P. Pták P. 13101
P A8B01OGT Optimalizace a teorie her 3+1 CS Z,ZK L 4 Bohata M. Bohata M. 13101
PO A8B31CIR Teorie obvodů 4+2s CS Z,ZK L 8 Zemánek I. Zemánek I. 13131
PO A8B34SST Fyzika pevných látek 3P+1C CS Z,ZK L 4 Voves J. Voves J. 13134
PO A8B37SAS Signály a soustavy 4+2c CS Z,ZK L 8 Vejražka F. Fliegel K., Sýkora J., Vejražka F. 13137
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         2      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8B31AAC Analogové a aktivní obvody 3+2s CS Z,ZK Z 6 Zemánek I. Hospodka J. 13131
PO A8B32DSP Digitální zpracování signálu 4+0l CS Z,ZK Z 5 Zahradník P. Šimák B., Zahradník P. 13132
PO A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací 0+2c CS Z Z 2 Zahradník P. Bešťák R., Kencl L., Puričer P., Sýkora J., Zahradník P. 13132
PO B6B32PSI Počítačové sítě 2+2+3   Z,ZK Z 5 Boháč L. Boháč L., Kubr J. 13132
PO A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky 3P+2L CS Z,ZK Z 6 Hazdra P. Hazdra P. 13134
PO A8B37DCM Digitální komunikace 4+0 CS Z,ZK Z 5 Sýkora J. Sýkora J. 13137
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         2      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP9 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L 9     13000
PO A8B17ELD Elektrodynamika 3P+1S CS Z,ZK L 5 Škvor Z. Jelínek L., Škvor Z. 13117
PO A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy 4p+2l CS Z,ZK L 6 Šebek M. Šebek M. 13135
PO A8B37SSP Zpracování stochastických signálů 4+0 CS Z,ZK L 6 Sýkora J. Sovka P., Sýkora J. 13137
PO A8B38EME Elektronická měření 2P+1L CS KZ L 4 Holub J. Holub J., Kašpar P. 13138


Stránka vytvořena 25.6.2019 17:51:09, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.