Průchod: Obor Integrované elektronické systémy - průchod studiem, Plán: Otevřené elektronické systémy - Integrované elektronické systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Integrované elektronické systémy

Studijní plán: Otevřené elektronické systémy - Integrované elektronické systémy
Doporučený průchod: Obor Integrované elektronické systémy - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M31AAS Analogové obvody a systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Hospodka J. Hospodka J., Náhlík J., Šubrt O. 13131
PO A8M34OEP Optoelektronika a fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Jeřábek V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
PO A8M34ICS Struktury integrovaných obvodů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
PO A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Holub J., Vedral J. Holub J., Vedral J. 13138
V   Volitelné předměty         10      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 5 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
PO A8M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 5 Voves J. Voves J. 13134
PO A8M34ICD Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 5 Jakovenko J. Jakovenko J., Novák J. 13134
PO A8M38MS Moderní senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Platil A., Ripka P. Platil A., Ripka P. 13138
V   Humanitní předměty         4      
V   Volitelné předměty         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M36ACA Pokročilé architektury počítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Šnorek M. Kočí K. 13135
V   Volitelné předměty         25      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 24.1.2020 17:50:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.