Skupina předmětů - MIBPVP - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | E | F | I | M | N | S | T | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 32   Max. kreditů: 116   Min. předmětů: 8 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
2152038 Zdroje a přeměny energie 3P+1C CS KZ * 1 4 Kolovratník M. Bartoš O., Kolovratník M. 12115
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 2P+1S CS KZ Z 1 4   Žák P. 13115
A5M35MAS Modelování a simulace systémů 2P+2C CS KZ Z 1 4     13135
A5M38MEB Měření v budovách 2P+1L CS KZ Z 1 4 Kašpar P. Kašpar P. 13138
2162035 Alternativní zdroje energie 2P+1C CS KZ * 2 4 Matuška T. Matuška T. 12116
2162114 Vytápění 2P+1C CS KZ * 2 4 Bašta J. Bašta J. 12116
2162115 Vzduchotechnika 2P+1C CS KZ * 2 4 Zmrhal V. Drkal F., Zmrhal V. 12116
A5M02AKA Akustické aplikace 2+2L   KZ L 2 4 Jiříček O. Jiříček O. 13102
A5M14ZSE Základy silnoproudé elektrotechniky 2+1L CS KZ L 2 4     13114
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2P+2L CS KZ L 2 4 Vrba J. Oppl L., Vrba J. 13117
A5M33IZS Informační a znalostní systémy 2P+1C CS Z,ZK L 2 4 Řimnáč M. Řimnáč M. 13133
A5M34ELE Elektronika 3P+1L CS KZ L 2 4 Bouřa A., Záhlava V. Bouřa A., Záhlava V. 13134
A5M38SPD Sběr a přenos dat 3P+1L CS KZ L 2 4 Mlejnek P. Mlejnek P. 13138
B5M99SCT Technologie pro Smart Cities 2P+1C CS Z,ZK L 2 4 Ferkl L. Ferkl L., Včelák J. 13138
2152060 Chladicí technika a TČ pro IB 3P+1C   KZ * 3 4 Petrák J., Petrák M. Kolovratník M., Petrák J., Petrák M. 12115
2162700 Experimentální metody 1 0P+4L CS KZ * 3 4 Kučera M. Kučera M. 12116
2162064 Snižování hluku a vibrací 2P+1C CS KZ * 3 4 Nový R. Kučera M., Nový R. 12116
A5M13FVS Fotovoltaické systémy 3P+1L CS KZ Z 3 4 Holovský J. Benda V., Černá L., Holovský J. 13113
A5M13NZZ Nezávislé zdroje 3P+1L CS KZ Z 3 4 Dušek K. Dušek K., Papež V. 13113
A5M16EUE Ekonomika užití energie 3P+1C CS KZ Z 3 4 Beranovský J. Beranovský J. 13116
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 3P+1L CS KZ Z 3 4 Husák M., Novák J. Husák M., Novák J. 13134
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita 1P+1L CS KZ Z 3 4     13138
A5M16FIP Finance podniku 3+1c CS KZ L 4 4 Starý O., Vašíček J. Starý O., Vašíček J. 13116


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.