Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13136 / 13141 - Publikace

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2014 2016 2017 2018

Stránka vytvořena 17.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.