13136 / 13141 - Publikace

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2014 2016 2017 2018 2019

Stránka vytvořena 14.10.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.