13132 / 13394 - Publikace

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2011 2012 2013 2016 2017 2019

Stránka vytvořena 17.01.2020 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.