13132 / 13394 - Publikace

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2011 2012 2013 2016 2017

Stránka vytvořena 10.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.